BBC-debatt om den nya klimat-teorin

Bakgrund
Sedan 5-10 år tillbaka har de som är mer intresserade av vetenskap säkert känt till Svensmarks redovisade samband mellan solfläckar, kosmisk strålning och moln samt mellan molnförekomst och temperatur på jorden. Det här har inte varit populärt hos de som sett koldioxid som det som driver klimatet. Ja, jag vet att det talas om konsensus, men konsensus är politik -- inte vetenskap. En invändning mot CO2-klimatmodellerna är t ex att de ser molnen som en oföränderlig konstant, men NASA har nu visat att de inte är detta samt att de påverkar klimatet. Svensmark har vidare visat att kosmisk strålning påverkar molnbildning, både genom ett statistiskt samband samt, de senaste åren, hur det går till rent kemiskt.

Den även politik behandlande filmen The Great Global Warming Swindle tog upp grundprincipen i Svensmarks teori och Svensmark släppte själv för någon månad sen en bok, The Chilling Stars (**), med journalisten Nigel Calder som medförfattare. Dessa två publiceringar tycks nu ha skapat oro, tvivel och viss "omvändelse" hos många som hittills kämpat för att skapa medvetenhet om en mänsklig växthuseffekt.


Studiodebatten
Med denna länk öppnas en video med BBC-studiodebatt som sändes i går mellan just Nigel Calder och brittiske forskaren Jo Haig. Först ges en kort beskrivning hur kosmisk strålning anses styra klimatet.

Haigs bestämda skepsis fick mig först att associera till DN:s Karin Bojs fullständiga avvisande av filmen The Great Global Warming Swindle (en med många ledande forskare inklusive Svensmarks kollega Eigil Friis-Christensen) samt hennes hänvisande till Realclimate.org såsom god källa; en sajt som upprättades i syfte att försvara Manns "hockeyklubba" -- kurvan som felaktigt anger jämn temperatur ett årtusende innan cirka år 1900. (***)

Haig menar att Svensmarks forskning är intressant men inte relevant eller att den ger något nytt. Hon förnekar Svensmarks experimentella resultat och nekar även till faktiskt påvisade samband mellan kosmisk strålning och molnbildning respektive molnbildning och klimat. Det senare visade dock NASA på 80-talet och om dessa samband inte fanns är naturligtvis även den nya kosmoklimatologin oförklarad, där geologiska och astronomiska data konsistent styrker existensen av dessa samband. Men det att Haig missat existerande grundsamband och Svensmarks rön är det här väsentliga och anmärkningsvärda.

Jag gillar dock skepticismen, som i sig är vetenskaplig och alltså riktigt trevlig, men den tycks ju vara mindre beträffande CO2. Misstanken om en rädsla att förkasta CO2:s betydelse ligger här nära till hands, men kanske även om ett försök att rädda upp situationen för egen del. Detta senare tänker jag när Haig verkar försöka framstå som mer insatt genom att demonstrativt förklara enkla fundamenta om molnbildning, men där Svensmark ju är den som visat hur detta faktiskt fungerar. Detta skulle dock kunna förklaras av att hon inte tagit del av resultatet av Svensmarks SKY-experiment. Vidare hänvisar hon till annan (bättre?) forskning på detta område, särskilt den i (var, om inte) Storbritannien; exakt vad hon syftar på och hur det gör Svensmarks upptäckter irrelevanta förklaras dock inte. Men skepsis är inte fel!


Möjligt framtidsscenario
De närmaste åren kommer vi att passera ett minimum i solcykeln och därmed få högre kosmisk strålning med mer moln och -- om ingen "El Nino" dyker upp -- lite kallare klimat (även IPCC-advokaterna Realclimate.org har jag sett medge denna cykels inverkan på temperaturen). Detta samtidigt som CERN lär bekräfta Svensmarks experiment (där nu experimentets ansvarige uttrycker största optimism) och forskarvärlden samt medierna alltmer omfatta den nya kunskapen samt överge den goreaktiga alarmismen. En mindre diskussion kommer att röra om CO2 höjer temperaturen med en enstaka grad eller med mindre, medan man istället aktualiserar att vi histoiskt befinner oss i en kort värmefas under en längre kall period av istider.

Förhoppningsvis kommer alarmismen att analyseras, där vi nog kan lära oss något samt börja ägna oss åt verkliga problem. Det är vad jag tror. I denna studiodebatt såg vi nog en första lite desperat reaktion av halvt avståndstagande och halvt erkännande. Men märkte ni att BBC:s programledare ifrågasatte att den påstådda betydelsen av CO2 är bevisad. Lovande. Jag tror att när dessa forskningsresultat inom kort når ut till den breda allmänheten och alltmer blir en integrerad del inom forskningsområden som astronomi, geologi och biologi inom evolutionsforskningen så kommer diskussionen om mänsklig växthuseffekt att helt upphöra. Det kan nog gå rätt fort. När IPCC, Karin Boijs med flera tvingas bita i det sura äpplet och medge att framtiden inte är värmekatastrof kommer det då att heta att en policy överges -- till förmån för någon annan?

-

(**) I en recension på på Popular Science får The Chilling Stars beröm och högsta betyg, trots att den "doesn't always sparkle as a great popular science book should". Vänstertidningen Guardian sågar den däremot som anti-intellektuell och en politisk inlaga som attackerar IPCC.

(***) Realclimate.org anses även att med kreativ dataredovsning och andra felaktigheter söka påvisa sin sak. Exempelvis hävdar man att Svensmark har fel genom att påstå att teorin inte fungerar för annan kosmisk strålning än den som Svensmark redovisar. Man bryr sig helt enkelt inte om sanningen.the_chilling_stars.jpgThe Chilling Stars, by Nigel Calder and Henrik Svensmark.
Reviews: London Book Review | Popular Science | BBC | Times Online.
Buy it: Amazon | bokfynd.nu.

Henrik Svensmarks paper Cosmoclimatology: a new theory emerges,
as PDF | web page.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

7 Responses to “BBC-debatt om den nya klimat-teorin”

16 april 2007 20:37

Magnus:
Det finns många resonemang som kan tyckas kloka men sedan gäller det att fakta backar upp det man tror, det är där teorin har haft problem. Kosmisk strålning har till exmpel bara en artikel mig veterligen som förklarar en liten del av en liten del om hur det kan ha marginell inflytan på klimatet.

Det finns faktiskt tidigare artiklar om det än Svensmark. Men deras resultat kan inte ens jämföras med CO2 ressultaten de har visat på så liten förklaring att jag personligen inte tror det har någon avgörande effekt.

Men jag ska ju villigt erkänna att jag långt ifrån är en expert på området, men experterna tycks dra samma slutsats.Exakt hur mycket varmare det blir vet förståss ingen eftersom vi inte vet vad människan tar sig till.

IPCC revideras inte av politiker men det redovisas för politiker och de ska godkänna språket som används för att inte missförstånd ska uppstå om vad ord betyder. Vilket det gjort i tidigare omgångar. Detta är i sammanhanget viktigt att fastlå.

Det finns ändå de forskare som inte kommer överens med IPCC. Men de kommer inte överens med denna artikel:
Emanuel, K. (2005), Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, online publication; published online 31 July 2005 doi: 10.1038/nature03906

Detta så långt jag förstår det. Att forskarvärlden inte alltid kommer överens ändrar inte huvuddragen i IPCC rapporten.

magnus sa...
18 november 2010 18:49

Svar, del 1/2.

Orkade tydligen inte svara KD-politiker Daniel Fredriksson i april 2007, men gör det nu i november 2010...

Hur kan kosmisk strålning bara ha en artikel som försvarar lite påverkan när bl a Svensmarks egen studie i en prestigefull vetenskaplig tidskrift försvarar större sådan?

Daniel påpekar några meningar senare att flera före Svensmark publicerat idén. Det är delvis men långt ifrån korrekt. Idén att en reglering kan finnas är inte ny, men Svensmark har förklarat och visat hur samt i flera studier visat flera nya rön. Daniels antydan att Svensmark inte medger andras tidigare arbeten är märklig och otrevligt insinuant de det antyder att Svensmark skulle ha låg moral. Den egenskapen finner man nog oftare hos de som insinuerar sådant och även oftare hos politiker än hos forskare. Naturligtvis har Svensmark refererat allt inom området i sina studier. Förstår inte argumentet, som verkar bygga på okunnighet och påhitt!

Lockwood försvarade i ett paper för cirka 10 år sedan hypotesen att solens kosmiska strålning har en mer betydande effekt IPCC inte tagit hänsyn till i ett dokument riktat till IPCC. (Om saken i Space Daily 1 mars 2000 och i artikel för Nature 1999.)

Vem som helst som läser DN eller valfri vetenskapligt magasin matas iofs med även inkoherenta påståenden som Daniels. Populär information i media i klimatdebatten, även om forskare refereras, är inte korrekt. Det gäller inte minst det som idén om klimatkatastrof pga CO2-utsläpp bärs upp av, nämligen att konsensus gör IPCC:s antagande till gällande paradigm. Någon konsensus finns dock inte och alla studier som påstår det, som Nature och Science villigt låtit publicera, visar inte det men studierna antyder att det visas. Doran och Zimmermann (2009) lät forskare svara på om det blivit varmare senaste 100 år och om CO2 alls är växthusgas med förmåga att påverka temperatur. Detta anser i princip alla som kallas skeptiker och att Doran och Zimmermanns studie visade att 97 procent svarade ja på båda dessa frågor visar därför inte konsensus om IPCC:s scenario. Hans von Storch och Dennis Brays studie 2003 är mycket detaljerad och visar motsatsen till Doran/Zimmermann.

Skeptiker som är fysiker accepterar studiens två påståenden men tror inte på stor temperaturhöjning enligt det som kallas IPCC klimatmodeller, vilka laddats med förstärkning ej grundat i fysik eller historiska data.

Vad Daniel menar med "CO2 ressultaten" vet jag inte, men jag förmodar att han antar att korrelation mellan temperatur och CO2 bevisar samband, vilket det inte gör. Vore bra om Daniel visar vad han syftar på. Det räcker inte att hänvisa till meningar i rapporter om att forskarna är överens och att det råder konsensus, vilket anges av IPCC. Fysiken säger såklart att effekt finns, men den är även enligt vad IPCC bl a referenser och text så pass liten att den UTAN FÖRSTÄRKNING ger cirka +1.2 C temperaturökning vid dubbel halt CO2 i atmosfären. (Vill du kan jag ge exakt referens till detta i AR4 -- tar någon minut att plocka fram men säg till!)

magnus sa...
18 november 2010 18:50

Svar, del 2/2.

Daniel skriver: "Exakt hur mycket varmare det blir vet förståss ingen eftersom vi inte vet vad människan tar sig till".

Detta retoriskt mumbo-jumbo. Vilken fysik säger att något händer för att någon enligt en konvention "omoralisk" varelse (människan) kan "ta sig till" "nåt"? Konkretisera!

Apropå Daniels referens till Emanuel Kerrys artikel utgörs den av spekulation/hypotes om kraftigare vindar vid varmare klimat. Den bevisar inte sådana utan det framläggs tydligt som just spekulation. Därmed är inte ifrågasättande av det något som på minsta vis kan bedömas som kätterskt, vilket alltså politikern Daniel Fredriksson här antyder det är. Emanuel kom f ö lite senare att helt dra tillbaka sin hypotes; se Chron. Inga konstigheter, men hypotesen var inte bra. Kerry höll med rönen världens främste auktoritet på området, oceanografen Chris Landsea, som anser att om något en varmare planet bör ge mindre extrema vindar. Se t ex informationsvideo här. Det antagandet går även i linje med geologiska fynd från varmare holocena optimum, där denna Atlas of Palaeovegetation har otaliga uppgifter med vetenskapliga referenser.

Då det nu är 2010 kan påpekas att bl a många solfysiker anser att solen går in i en inaktiv fas. de Jager och Duhau visade häromveckan att jordens temperatur senaste 400 år samvarierat med solaktivitet till cirka 2/3. Rapporten The variable solar dynamo and the forecast of Solar Activity: Influence on Terrestrial Surface Temperature.

Klimatalarmister börjar nu tala om att uppvärmning leder till nedkylning, nämligen alarmisterna på Potsdam Potsdam Institute For Climate Impact Research. Pmen pängen med klimatfrågan är att den är politik och som diskurs en slags religion använd för att legitimera politik.

Kan även nämna en översatt Svensmark-artikel hösten 2009, om att jorden bör bli kallare. "Ickeskeptiska" professorer förutspådde tidigt 2008 decenniers av nedkylning, något Mojib Latif, ledare och oceanograf i IPCC, valde att ta upp, kanske delvis för att rädda diskursen klimatfrågan.

magnus sa...
18 november 2010 19:43

Kerry Emanuel ska det såklart stå ovan. :)

13 december 2010 21:45
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
13 december 2010 21:51

Svar 1 till Magnus:

Har nu tagit mig lite tid till att svara.Har haft fullt upp med studier o annat.

Vill för det första förtydliga hur jag ser på vetenskap. Det är viktigt att fastslå att det inte finns någon teori som inte tål att diskuteras,så också Svenskmarks.Det gäller att se till vad den sammanlagda vetenskapen säger, det är ett sunt förhållningssätt tycker jag.

Jag tycker att det är konstigt att teorin får så stort utrymme eftersom solvariationer och "solfläckar" inte verkar samvariera med den pågående temperatur höjningen.

Men att den kosmiska strålningen kan ha effekter för molnbildningen är som sagt inte en ny teori och har behandlats av fler än Svensmark men helt enkelt ansetts för obetydlig för att få anslag vid tillfället.

Nu får vi hur som helst reda på mer exakt hur molnbildning fungerar vilket inte skadar, molnbildning är trots allt det jag uppfattar man vet minst om när man pratar global uppvärmning.

Den intresserade kan gärna läsa nedanstående länkar:

http://www.terradaily.com/reports/Changes_In_Solar_Brightness_Too_Weak_To_Explain_Global_Warming_999.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Temp-sunspot-co2.svg

ttp://n3xus6.blogspot.com/2007/02/its-curtains-for-cosmic-rays.html

13 december 2010 22:09

Svar 2 till Magnus:

Ursäkta, råkade posta mitt inlägg före redigering :)

Eftersom jag inte är någon fysiker så kommer jag bara kort nämna EN aspekt kring Svensmarks forskning.

Svensmark har inte lyckats bilda moln, han har heller inte lyckats bilda kondensationskärnor för moln utan enbart små partiklar som kanske kan slås ihop till sådan kondensationskärnor.

Detta talar inte för att Svensmarks teori faller. Den är intressant, men inte oproblematisk...

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.