"...they might realize that when it's too late" -- Enza Ferreri om kristet väst

Anförande av Enza Ferreri, filosofiutbildad journalist och representant för Liberty GB.


Säkert välmenande Norberg för större invandring från MENA till Malmö vill hjälpa?


Jean Sibelius första symfoni

Grymt youtube-klipp...Migros redaktör på företag som lobbat för invandring


I The Diversity Illusion nämner Ed West att ett mycket stort antal amerikanska företag 2006-2008 lobbade för lagförslag som ökade invandringen. Philip Morris anges som ett av de företag som satsade mest, 23 miljoner dollar av totalt 345 miljoner dollar. Källa: Immigration Lobbying: A Window Into the World of Special Interests, av Eric Raurk.

Rola Brentlin dök sommaren 2012 upp som redaktör på nystartade Migro, en tankesmedja för fri invandring där hon sen varit aktiv som debattör. Men redan i januari 2011 anställdes hon som chef av Philips Morris. Så slump att hon är framträdande i Migro?

Företags syfte med invandringslobbyism är knappast humanism, men sänkta löner för arbetare. Den press invandringen sätter på dessa har såväl amerikanska regeringen som National Academy of Sciences visat bidrar till halva den löneminskning som skett, nämligen (enligt professor Christian Dustmann på UCL) att lönerna i första decentilen -- de med 10 procent lägsta löner -- fått lön sänkt med 0,5 procent för varje procent invandrade i arbetsför ålder. För medel- och höginkomsttagare har samtidigt lönerna ökat ungefär lika mycket. Invandringen har även ökat arbetslösheten i lågbetalda sektorn.

Fakta och impuls till denna bloggpost från The Diversity Illusion, boken av  Ed West.

Stoff ur Ed Wests 'The Diversity illusion'

Börjat läsa Ed Wests The Diversity Illusion. Lite stoff så här långt...

-- Storbritanniens historia skildras allt mer sällan som en där individens rättigheter och demokrati avgjordes. Robert Winder beskriver brittisk historia som "a constant tussle between kind and cruel impulses, an exhausting two-steps-forward-one-step-back dance towards the Utopian idea of a pluralist, happy, cosmopolitan country".

-- Ed West påpekar att nämnda synsätt varit konsensus när hans generation (född på 70-talet) växte upp, men att historiskt landet i väldigt liten utsträckning haft storskalig invandring och att jämte små kortsiktiga ekonomiska vinster "diversity leads to illiberalism and reaction, atomisation, inequality and crime". (Vill minnas att de vinster som diskuteras är från högutbildade tekniker och lågavlönad arbetskraftsinvandring inom EU; det mesta av utomeuropeisk invandring ger inte såna vinster.)

-- West citerar Kevin Myers i Irish Independent: "London has 'undergone a demographic transplantation unlike that experienced by any European capital since the Fall of Constantinopel' in 1453."

-- Enligt en undersökning av BBC känner inte 77% vuxna britter att de kan kritisera invandringspolitiken utan att kallas rasister. Daily Mail. (Vill minnas att ungefär så stor andel britter anser invandringen varit för stor.)

-- Ed West skriver om hur Gordon Brown i valrörelsen 2010 glömde slå av sin mobil när han i Rochdale fått frågor om invandringspolitik av 66-åriga mormodern Gillian Dyffy. Brown hördes i nyhetssändningar muttra över hur han fått tala med "just a bigoted woman".

-- Evenings Standards kolumnist Andrew Neather skrev att Labours uppmjukande av gränskontrollen var medveten politik för massinvandring, men att ministrar inte vågade diskutera det offentligt eftersom det riskerade att skrämma bort partiets "core working class vote". Man valde istället att argumentera för invandring  med ekonomi-argument.

**

Labour om att minska arbetskaftsinvandringen

En post om invandring, då Avpixlat tystats...

Om en Daily Mail-artikel om Labours s k skugg-migrationsminister Chris Bryant, som visst medgett att öppnandet av gränserna för arbetskraftsinvandring från EU var ett misstag. Han menar att Tony Blair och Gordon Brown dröjde för länge med att införa poängsystem för att få ner invandring av lågkvalificerade.

Tory menar dock att Labour inte talar om att minska invandringstalen. Själva har de onekligen misslyckats med det. Storbritannien tycks (till skillnad från Sverige) ha debatt om att minska invandringen. Men trots löften tycks inget hända. (I Sverige tillåts inte debatten och invandringstalen ökar.)

Daily Mail: Labour 'made mistakes' by opening borders to influx of EU workers, Chris Bryant admits...

(I artikeln nämns att Storbritannien 1997 hade 71 000 asylsökande. Sverige, med ca 1/6 av Storbitanniens befolkning då, har ca 54 000 asylsökande.)

I detta Sky News-klipp, från ca 2:30 intervju med Chris Bryant. Han menar vid ca 6:00 att Torys minskning av invandringen med 1/3 mycket beror på högre utvandring av infödda britter och färre utbytesstudenter.

Moderat: Migrationsfrågor behandlas inte seriöst

"Klockan fem över tolv" borde man kanske inte syssla med småttigheter/politiska ankdammen, men att migration diskuteras sakligt och seriöst är nog förutsättning för att -- oavsett allianspolitiker med målet fri invandring -- få lite kontroll på en utveckling där politiker som borde ha kontroll tycks ha förlorat den.

Jan Ericson reflekterar på sin blogg över responsen på ett M-förslag om försörjningsplikt för anhöriginvandrare. Förslaget infört skulle nog minska migration något och brittiska Tory tror jag lagt ett liknande. KD avvisade visst förslaget med argumentet att barn drabbas, men...:

Jag häpnar mest över kommentaren från KD:s gruppledare Emma Henriksson [...]. Hon säger att "det vore helt orimligt att ensamma minderåriga barn inte ska få återförenas med sina föräldrar under flera års tid på grund av försörjningskrav. Det skulle inte förbättra möjligheterna för föräldrarna att få ett arbete eller integreras i samhället. Snarare tvärtom".

Hennes uttalande är ännu ett bevis på att man ofta inte ens vill lyssna, inte vill ta till sig sakargument i debatten kring migration och integration, och inte ens bryr sig om att läsa de förslag som presenteras. För det var ju inte alls en skärpning av försörjningskraven vid återföreningen mellan barn och deras föräldrar artikeln handlade om. Tvärtom påpekades uttryckligen att det inte var det som åsyftades. Ändå använder Emma Henriksson denna argumentation. Jag tycker det är ett politiskt slag under bältet. I debattartikeln från Gunnar Axén och Mikael Cederbratt står nämligen bland annat följande:

"Samtidigt är det viktigt att familjers möjlighet till återföreningar efter separationer orsakade av krig och förföljelse inte bromsas i onödan. Särskilt viktigt är detta för barn. Därför undantas ju också barnfamiljer i dagens system. En stor del av anhöriginvandringen till Sverige består dock inte av barn och föräldrar som återförenas i Sverige. Under 2012 bestod den till två tredjedelar av nyetablerade relationer, 19 000 av totalt 30 000 personer. I år har andelen hittills minskat till ungefär hälften. Dessa ärenden rör alltså inte familjer som separerats av konflikt, utan människor som vill pröva en ny kärleksrelation i Sverige."

Det förslag moderaterna för fram i artikeln handlar med andra ord inte om att försvåra återförening av barn och deras föräldrar. Det handlar i stället om den stora majoriteten - två tredjedelar - som utgörs av andra relationer.

Hur ska vi kunna föra en vuxen och seriös debatt om migration och integration när debattörer inte ens vill försöka läsa vad som skrivs utan i stället medvetet väljer att missförstå? Det gör mig ärligt talat mycket bekymrad för det enda denna typ av "ickedebatt" leder till är en fortsatt ström av missnöjda väljare till Sverigedemokraterna.

(Debattartikeln av Axén och Cederbratt: Försörjningskravet satt på undantag.)

"A New World is dawning" -- Ett väckelsemöte med Legrain i Almedalen

Fores-seminarium i Almedalen, med Philippe Legrain, Tobias Billström och Maria Ferm. Moderator Tove Lifvendahl.

OBS: Strök text nedan, då jag trodde detta videoklipp var från årets Almedalen, men det är från förra årets Fores-seminarium med Legrain. Reflektioner under klippet dock relevanta oberoende av detta.
Har efter Fores seminarium med Philippe Legrain sett positiva kommentarer från de som var där men annars inte brukar vara positiva till storleken på vår invandring (exempelvis folkpartisten Erik Svansbo).

Legrain är uttalat för fri invandring, så befarar att seminarierna skadat motståndet mot Sveriges mycket stora invandring. Fores kopplade till centerpartiet där väl både moderparti och ungdomsförbund uttalat sig för fri invandring.

Jag förstår om kritiker mot stor invandring i liberala vänners närvaro kan s a s falla för den sorts väckelsemöte ett seminarium i Almedalen är. Hoppas dock att eventuell omvändelse är tillfällig. ;) Perspektivet som en samstämmig panel och moderator hade saknar inte värde i debatten, men här fanns bara det och tvivelaktiga argument förekom.

Legrain tycks, likt Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt, anse att invandring från outvecklade fattiga länder till väst leder till ekonomisk vinst.

(Bloggpostrubrikens radikala citat, "A New World is dawning", sägs av Legrain 11:02 in i videoklippet.)

Några citat från och reflektioner på seminariet:

2:30

Philippe Legrain:

"We're in a very dangerous moment in the debate about immigration in Europe."

Skulle snarare säga att vi kan vara i ett farligt läge beträffande högerextremism och att den radikalitet och brist på tvåvägskommunikation fri invandrings-förespråkare ofta har, liksom risker för europeisk ekonomi, utgör problem.

Legrain räknar sen upp partier han menar är farliga, där gemensam nämnare tycks vara att önska lägre invandring. Han blandar högerextrema partier med i det närmaste liberal-konservativa partier.

"...populist parties are sucessful [...] Marine Le Pen [...] Geert Wilders [...] UK Independent Party [...] True Finns [...] Golden Dawn [...] Jobbik [...] and of course the Sweden Democrats here."

Noterar att det nickas i publiken och att ingen där vare sig nu eller senare ifrågasätter denna mix av demoniserade partier.

"And opposition to immigration, should I say a hatred at immigrants, is one of their defining features. What's even worse..."

...fortsätter Legrain, och något han menar är än värre är att mainstream-politiker tycks ta intryck av kritiken mot stor invandring, men även fria debattörer, som Thilo Sarrazin, får utrymme i debatten. Vill inte Legrain ha åsiktsfrihet?

"...a few years ago you saw the British Prime Minister Gordon Brown, calling for British jobs for British workers, which was a slogan for the National Front in the 1970s."

Att koppla Gordon Brown till högerextremism på grund av en mening högerextrema hade som slogan för 30-40 år sedan förefaller rätt magstarkt. (Är väl en retorik som Legrains frände Johan Norberg skulle ha kunnat använt.)

05:00

"...the important lesson here, for Sweden and for other countries, [...] is that mainstream politicians who seek the support of anti-immigrant populists, either through their action, or through agreements, are selling their souls to the Devil. And this Faust impact has a terrible price, because it legitimizes extreme anti-immigrant views. And it emboldens populist politicians to demand even tighter control."

Legrain anser alltså att det är oacceptabelt om politiker är för något ett parti för lägre invandring är för.

Vidare:

"...the problem that this populism reflects, is that imimgration debate is also [...] dominated by emotions instead of rational arguments. Study after study shows..."

Hänvisningen till "studie efter studie" rör att invandringen ekonomiskt skulle gå med vinst. Det är dock ett auktoritärt argument, såsom hänvisning till någon slags konsensus. På liknande vis finns i klimatdebatten argument att de som inte tror på så stor temperaturhöjning som datormodeller förutspår är förnekare, med tanke på mängden studier och konsensus. Men vetenskaplig sanning är inte konsensus och hänvisning till sån är att förenkla det osäkra. Vetenskap osäker enligt begreppets definition. Att konsensus föreligger är alltså ett ickesvar på sakargument. Beträffande vinst av migration, som Legrain med orden "studie efter studie" menar är vetenskapligt säkerställd, finns splittring i forskarvärlden, liksom avståndtagande till ekonomer Johan Norberg hänvisat till (exempelvis Michael Clemens).

Argument bör bemötas i sak. Med auktoritetsargument avstår man från att bemöta kritik såsom den formuleras. (Lästips är debatten mellan å ena sidan Johan Norrberg och Fredrik Segerfeldt och å den andra Tino Sanandaji, i januari-februari 2013.)

11:00

Legrain påstår att Kanada och Europa slåss om de människor som tidigare slog sig ned i USA. Legrain får ingen motfråga. Att i Sverige minst hälften av ca 50 000 nettoinvandrare är från mindre utvecklade länder (ca 30 000 från länder med muslimsk majoritet) nämns inte av moderator eller publik. USA har även reglerat sin invandring hårdare än vi, så argumentet faller redan där. Europa och Kanada slåss inte om våra lågutbildade invandrare.

Legrains gör vidare vinst av invandring till argument för att Europas ekonomiska framtid hänger på större invandring.

19:20

Maria Ferm:

"It is impossible to stop migration."

Påståendet en sats i retorik Ferm använder; har inte med verkligheten att göra. Alla kan exempelvis inte flytta till USA. Alltså kan USA stoppa migration. Det gäller så gott som alla nationer.

Ferms argument är att då migration ej kan stoppas har vi att anpassa oss till den -- implicit fri sådan -- som verklighet; "cling to reality". Ferms retorik onekligen skarp.

21:00

Ferm menar att medgivande av förslag från "xenophobic parties" gör att de lägger än mer radikala förslag i en "vicious circle" eller "snowball effect". Det menade även Legrain, tidigare i seminariet (ca 5:20). Stämmer det? Borde finnas andra möjliga scenarios. Dels kan stödet för partier som vill inskränka rätten att invandra minska när andra partier möter ett missnöje med för generösa regler. Vidare, skulle till invandring kritiska partier radikaliseras torde det snarare innebära att de tappar stöd och inflytande.

Partiers möjlighet att välja stramare politik är demokratiskt viktig. Legrains och Ferms utsagor om vad som händer om de gör det är alarmistiska och försök att begränsa vad politiker kan besluta om.

28:00

Legrain säger att man ska ha en öppnare debatt om invandring om anledningen till att folk röstar på partier som önskar lägre invandring är att de upplever att de inte lyssnas på. Öppen debatt villkoras alltså att den får effekten att färre röstar på partier som vill minska invandringen. En riktig utgångspunkt för öppen debatt?

37:30

Lifvendahl frågar Legrain om någon reaktion på hans bok överraskat honom. Istället för svar på det nämner han bl a att debatten i Sverige är mer liberal än i andra länder. Antar han är positivt överraskad av brist på mothugg.

48:00

Billström talar om fler äldre och låg nativitet och vad man gör när gapet blir ohållbart. Finner synen på invandrare, människor som migrerar, som nationalekonomisk regulator kompenserande barnafödande lite cynisk, och även här finns alarmism.

52:20

Legrain nämner att man enligt internationell MR-konvention har rätt att lämna ett land, men inte rätt att komma in i ett annat, vilket han menar är absurt.

Well, länder kontrollerar land. Legrain tycks inte förstå att även folkrätt och länders rätt att (av)styra migration finns. Han propagerar för ett globalt gränslöst samhälle, men jag undrar om han kan svara på vem som har makten i det? (I ett sammanhang som detta behöver han knappast oroa sig för att den frågan ställs.)

[Editerat: Borttagen felaktigt skildrad sista punkt.]