De e mografi dumbom!

Eine kleine demographie blog.

Liten stämningshöjareFörst en liten 46-minuterslektion: "Global Axess - Det försvinnande Europa". En Axess TV-intervju med David Coleman, en av världens främsta demografer.

colemanDM0803_468x406.jpg
Dåså! Nu är ni alla experter! Men en liten repetition av programmet:

Först lite fakta. Två födda barn per person kvinna innebär att befolkningsnivån är konstant. Flera barn ger en stigande men även något yngre befolkning och färre barn ger en sjunkande men även något äldre befolkning.

Sedan spelar även traditioner in på hur många barn som föds. I norra Europa, där man i högre utsträckning tillåter sällskap innan giftermål, är antalet barn per kvinna högre än i det mer strikta södra, katolska, Europa. Östra Asien, men även de före detta öststaterna (inklusive Ryssland), har i dag extremt låga födelsetal på lite drygt 1 barn per kvinna. (Ryssland kan om man s a s drar ut linjerna -- vilket man enligt Coleman kanske inte ska -- komma att ha samma befolkning som extremt tillväxande Jemen, redan i mitten av seklet!)

En intressant uppgift i programmet var att Europas befolkning, som enligt Tomas Gür i dag utgör 20 procent av jordens befolkning (visste jag inte), kommer om kanske ett halvsekel att utgöra endast 7 procent av jordens befolkning och USA kommer då att vara befolkningsmässigt större än Europa.


Min lilla dumografi
Så här se födelsetalen ut i världsdelar, och de svarta linjerna är de nivåer jag lagt in för muslimer från Asien och Afrika (överst), övriga invandrare (mitten) och etniska svenskar (underst).Dessa nativitetstal är från SCB:s Mönster i befolkningsutvecklingen, Demografiska rapporter 2005 nr 4 (PDF-fil). Mitt val av invandrargruppernas nativitet är, ska jag medge, chansningar där jag dock utgått från tabellen och räknat med att bosättning i ett välfärdsland något sänker antalet barn per kvinna.

Så här såg nettoinvadringen ut år 2006, enligt SCB:

4100 Norden utom Sverige
13000 EU25 utom Norden
9600 Europa utom EU25 och Norden
6900 Afrika
24200 Asien
100 Nordamerika
1600 Sydamerika
100 Oceanien
1800 Okänt/statslös
-
61400 SUMMA nettoinvandring

Mina siffror nedan är totalt några tusen personer för högt, men så här ser visst utvecklingen för anhöriginvandringens ut för kommande år:

SVT-länk
Lite om beräkningen.
Jag har räknat med medellivslängden 80 år och att vid reproduktion (befolkningsmängden stå stilla) och ingen migration 1/80 av befolkningen varje år föds och 1/80 dör.

Om det är fler födda barn per kvinna än två får man en lutning på befolkningskurvan upp till övre medelåldern där det finns flest små barn, medan om kvinnor föder färre än 2 barn sluttar befolkningsfördelningen så att det finns färre barn än vuxna. I det förra fallet, när många barn föds, är det även en mindre andel av befolkningen som dör än där det föds få barn.

Vidare kan man nog räkna med att de invandrare som kommer är yngre än ett tvärsnitt av en befolkning. Hur jag beräknat det går jag inte in på, men det är rätt straight forward men lite knökigt att beskriva i ord -- avvikelsen från en jämn fördelning hos en migrationsgrupp blir motsvarande avvikelsen som andel av invandringen vid jämn fördelning. Oops, så lätt det var! ;-)

Följande värden har använts:

Barn per kvinna
- Etnisk svensk 1,75 konstant (verkligt värde)
- Muslimsk utomeur. 3,5 -> 2,6 på 30 år och 2,6 -> 2,35 på 25 år
- Övriga invandrare 2,1 konstant

Årlig migration
- Etnisk svensk -10000 (nettoutvandring senaste två åren)
- Muslimsk utomeur. +25000 (80 % Asien o Afrika, 2006 års nettoinvandr)
- Övriga invandrare +40000 (Övriga nära 2006 års nettoinvandring)

Hokus pokus:Hög tid att här nämna att uppdelningen i dessa kategorier kan ifrågasättas. Det enda tydliga problem jag kan se är -- givet att en betydande andel muslimer är radikala -- att en sluten stor minoritet av ett växande andel muslimer (muslimen annars oftast inte radikal) eftersträvar separatism. Det tror jag skulle kunna bli ett stort problem och påfrestning på hela samhället.

Mina siffror beträffande tillväxt av muslimer förefaller låga i jämförelse med siffror från t ex våra grannländer (i Bruce Bawers bok; I Danmark fick en muslimska invandrargrupp över tre barn per kvinna och närmare sex barn per man/familj). Jihad i Malmö skriver även om en starkare tillväxt i Tyskland. Att jag inte vägt in att så många giftermål är partners hämtade utomlands (något som avspeglas i anhöriginvandringen i SVT:s tabell ovan?) samt kanske underskattning av antal barn per kvinna lär i så fall detta bero på. Annars kan man nog inte utesluta (SIC) att Jihad och Bawer vaskat fram extremfall.


(Att jag postade detta berodde förresten delvis på att Coleman i slutet av Axess-intervjun sa att Sverige kommer att ha 10,5 miljoner människor år 2050 och mitt resultat låg nära det värdet så jag tänkte att något kanske gjorts rätt ändå...)

-

Lite extra...

Apropå demografi: En SCB-tabell med antal födda barn per kvinna i europeiska länder är inte alldeles uppmuntrande.
  • Italien 1,23
  • Spanien 1,25
  • Grakland 1,25
  • Tyskland 1,31
Halveringstid på mindre än 40 år i Italien... Invandringen till Italien är enormt stor i dag, men David Coleman nämner, vill jag minnas, även möjliga effekter av utvandring och generellt en oro för länder med mycket låg nativitet. Men visst är invandring en "medicin" i de fallen, bara inte integration blir ett s a s mastodontproblem. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Comments

One response to “De e mografi dumbom!”

Johan Stern sa...
4 juli 2007 23:26

Bäste Gollum,
Man kan lätt få intrycket av att du och din arma hjärna som signerat denna blogg själv har svårt att bilda familj. Av den anledningen råder jag dig till att inte låta dina obearbetade neuroser spilla över andra människors liv och lura dem att tro att du ägnar dig åt något annat (statistisk demografi?) än ältandet av ditt eget fiasko som (med)människa. För du heter väl egentligen Magnus B***** och ruttnar i en etta i en förort söder om stan, är en xenofobisk loser och islamofob som tycker synd om sig själv för att han anser sig vara en "stark" och begåvad människa i en i övrigt svaghetshyllande värld som på något obegripligt sätt premierar de som verkligen har något att tillföra och inte enbart den soppa Du brygger i din potta av osande anal fixering, skit och självhävdelsebehov. Du är omöjlig att leva med, fullständigt ointressant att höra på. Jag förstår din ångest. Det kan ju knappast bli värre. Helt obegåvad.

Thåström belyser ditt problem mer kärnfullt:

”Varje gång du öppnar käften är det som en dålig film man sett förut, och varje gång får den där filmen bara sämre och sämre slut. Man undrar hur du orkar. Man undrar hur det kunnat bli såhär.”

Bearbeta detta snarast.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.