Demografi -- lite bättre, men lika svart

(Denna posts beräkning och grafer uppdaterade.)

I denna post med demografi om etniska svenskar samt muslimska och ickemuslimska invandrare raderade jag matematiken, då den var usel. Lade istället en länk hit. Hoppas nedanstående är någorlunda riktigt.


Sverige framtida befolkning med avseende på etniska svenskar samt ickemuslimska och muslimska invandrare:

(Ersatte det tidigare med ett enkelt uttryck. Då i åldersfördelningen alla åldrar påverkas lika av barn/kvinna och föräldrars ålder är "dödsålder" (begränsning på tidsaxel), "antal födda" samt "avlidna" redundant information.)

P(n) är befolkning år n.
F är fertilitet; barn per kvinna.
C är ålder när kvinnor i en grupp föder
M är nettomigration per år

F (satt konstanta)
etn. svenskar: 1.8
inv. ickemusl: 2.1
inv. muslimer: 2.8
(I Frankrike hade enligt en rapport 2003 muslimer 2.8 barn per kvinna [1], och jag räknar här med det som ett konstant värde.)

C (satt konstanta)
etn. svenskar: 30
inv. ickemusl: 28
inv. muslimer: 26
(Dessa siffror höftade. Tillgängliga uppgifter t ex att svenskor förstföder i snitt vid cirka 30 år och att i Tyskland kvinnor från Turkiet gifter sig vid i snitt 21 års ålder [2].)

M (satt konstanta)
etn. svenskar: -8000
inv. ickemusl: 40000
inv. muslimer: 30000
(Siffrorna höftade utifrån invandringen 2006 och senare förändringstrend. Svaghet att dessa är konstanter. T ex kan utflyttning öka dramatiskt när islam växer.)

P(n)=P(n-1)*(F/2)^(1/C)+M

(Skillnad mot förra graf främst en halv miljon färre muslimer 2099. Det är korrekt men då nu inte invandring antas påverka åldersfördelning kan ökning för de grupperna vara lite låg.)

För grafen "Med SD-politik" är migration ändrad till följande:
etn. svenskar: -4000
inv. ickemusl: 4000
inv. muslimer: 1500Grafer:

Uppdatering: Denna graf ersatt med en längre ned, med bättre data.

m28_sd_graf_dubbel_ny

Uppdatering: Fick invändningar i kommentar som om de antas riktiga (vilket jag inte är säker på att alla är) ger "Business as usual"-grafen följande utseende. Invandringens påverkan på åldersfördelning saknas dock ännu.

Uppdatering II: Gjorde stort misstag i tidigare uppdateringen i sammanräkning av invandring från muslimska länder och har uppdaterat graf med nettoinvandring från dessa länder, cirka 26 000 per år efter minskning med 4500 som möjlig kristen invandring från muslimska länder. Vidare används Fruktsamhetstal hyggligt anpassat till SCB:s siffra för barn per kvinna av utomeuropeiska invandrare med låg och medel HDI vilket överensstämde rätt väl med den nivå och det avtagande som valdes i förra uppdateringen. Denna graf bör vara i hygglig överensstämmelse med kommentarer från "Ingenjören":
Det bör påpekas att detta inte åskådliggör integration mellan grupper, men sådan är ganska låg för muslimer. T ex hade i Storbritannien 1 procent av invandrade bangladeshier och pakistanier brittiska (vita) partners samtidigt som 20 procent av invandrade afro-karibier hade det [3].


Vad innebär detta?

Analyser av olika invandrargrupper brukar peka ut en som dels är betydande i antal som dels har svårare än andra att assimilera, nämligen muslimska invandrare. Det är såklart därför som jag specificerade den som en kategori.

Olika undersökningar i europeiska länder visar att upp till cirka 2/3 av muslimska invandrare önskar någon form av sharialag. I Storbritannien är det drygt 1/3 unga muslimer som "favor executing Muslims who renounce Islam" [4]. Ganska entydigt visar även undersökningar att 2:a och 3:e generationens muslimska invandrare radikaliseras, i synnerhet välutbildade. En undersökning visade att 57 procent av Irlands muslimer vill att Irland blir enmuslimsk stat [5].

Malmös situation idag borde nog motsvara den för Sverige år 2035-2040 (utan SD). Framtida situation för Malmö och Sverige avgörs av vad vi gör nu och framöver. Lyckas vi inte att ändra kurs för invandringen de närmsta åren tror jag att en muslimsk erövring kan bli svår eller omöjlig att undvika.

(Man kanske borde undvika att ge uppmärksamhet åt de förstörande, och inte i onödan kommentera dem, men kan vara värt att nämna att förut nyttiga anti-högerextremistiska Expo, som nu jämte radikalvänstern och tills nyss demokrati och mänskliga rättigheter försvarande partier, alltmer gör en ytlig McCarthyistisk DDR-lik postmodern(?) sammanblandning av rasism, invandringspolitik och islamkritik. Ansvarslöst och lika obehagligt som det ger bilden av omogenhet. Förutom ytlighet och stämplande av kritiker av islam som islamofoba tycks de naivt gå spelat kränkta islamisters ärenden. Expo helt lost.)


Fotnoter:
[1] Francois Legros, Insée Prémière 898, maj 2003, refererad i Christopher Caldwells bok Reflection on the Revolution in Britain, sida 185.
[2] Enligt Christopher Caldwells bok Reflection on the Revolution in Britain, sida 186, gifter sig i Tysklands största delstat Nordrhein-Westfalen 80 procent av invandrarna från Turkiet, kvinnor vid 21 års ålder. Bland inhemska tyskar gifter sig kvinnor vid 29 års ålder.
[3] Enligt Tariq Modood, Richard Berthoud et al., Ethnic Minorities in Britain, Diversity and Disadvantage (2007), citerad av Philip Lewis i islamic Britain, sida 200n. Detta enligt sida 185 i Caldwells bok.
[4] På sida 182 samt 192 i Caldwells bok hänvisas till Mirza, Senthikumaran och Ja'far,Living Apart Together, sida 5.
[5] Enligt Caldwells bok sida 182 visas detta i en undersökning för Irish Independent och RTE broadcast networkm, citerad av Efraim Karsh och Rory Miller i Europe's Persecuted Muslims? s. 49-53.Relaterat i Twingly-media: barometern, SvD, SvD(2), SvD(3), SvD(4), GP, GP(2), SkD, DN, SDS, SDS(2), SDS(3), SDS(4), SDS(5), BLT, BLT(2), TA, TA(2), SMP, HD, HD(2), HD(3), HD(4), Dagen
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

14 Responses to “Demografi -- lite bättre, men lika svart”

Anonym sa...
2 maj 2010 16:37

Stort tack för denna utredande artikel. Hoppas du även läser affes.wordpress.com som också påvisar samband och kurvor på sin blogg.

Ingenjören sa...
5 maj 2010 09:31

Ett par kommentarer. Dina utvandringssiffor för etninska svenskar är på tok för höga. netto-utvandringen av personer födda i Sverige fluktuerar och har de senaste 9 åren snittat på ca 5000. Man skulle kunna hävda att det finns en långsiktigt uppåtgående trend men det stämmer inte, år 2009 var det t ex under 3 000 som nettoutvandrade. Man får även komma ihåg att en betydande andel av dessa är barn födda i Sverige av utländska föräldrar och när föräldrar utvandrar tar de med sig sina barn, så den egentliga nettoutvandringen av etniska svenskar är förmodligen ännu lägre, ca 3 000 i snitt per år är en troligare siffra.

Vidare är dina siffror för muslimska invandrare på tok för hög, nettoinvandringen där ligger på 25 000, högt räknat. Man får komma ihåg att 40% av de irakiska invandrarna är kristna och att vi lågt räknat har en utvandring av ca 5 000 muslimer varje år (varav en del har barn födda i Sverige som du räknar som etniskt svensk nettoutvandring).

Även de konstanta födelsetalen är tveksamma eftersom fertiliteten sjunker som en sten i hela den muslimska världen för närvarande. Iran har haft födelsetal under 2 i snart ett decennium, Tunisien är nere i under två barn per kvinna och Algeriet och Marocko kommer vara där inom ett årtionde, Egypten in om 15 år. Bosnien och Herzegovina har ett av de lägsta födelsetalen i Europa.

magnus sa...
5 maj 2010 22:42

Ingenjören, tack för kommentaren. Du har rätt i mycket. Jag gick på en bedömning för några år sedan om 25000 i muslimsk nettoinvandring, som jag trodde vuxit något. Dåligt av mig. Har nu kollat SCB:s siffror för 2009, och du har mer än rätt. De från muslimska länder förefaller att vara knappt 17500. Med tanke på kristna därifrån kanske 13000 muslimer? Cirka 3300 är 40% av nettoinvandring från Irak. Den andel du anger som kristna. Gissar på minst 1000 fler från bl a Libanon.

Nettoinvandring var 2009 omkring 62000. Då svensk nettoutvandring var 3366 blir ickemuslimsk nettoinvandring runt 52000. Låter 40000 ligga kvar som ickemuslimsk nettoinvandring utifrån antagandet om en liten nedgång i nettoinvandring. SCB har talar om kraftig nedgång, men de har ofta haft diametralt fel.

Ingenjören: "Man skulle kunna hävda att det finns en långsiktigt uppåtgående trend men det stämmer inte, år 2009 var det t ex under 3 000 som nettoutvandrade".

Beträffande svensk nettoutvandring kan man inte bestämma trender på få år, och definitivt inte ett år. Denna utvandring mycket volatil från år till år, där flyttströmmar i båda riktningar är långt större än netto. (8000 satte jag då netto 2005 och 2006 var bortåt 10000, men visste att detta volatila tal sjunkit.) S k "white flight" finns också som fenomen.

Här en graf där hänsyn tas till dina invändningar! Nu 13000 muslimska invandrare, 3000 etniska svenskar utvandrade och 2.8 barn per invandrad muslimsk kvinna sjunker på 40 år till 2.0. Du kanske anser 40 år är mycket men kultur tar tid och denna hastighet liknar den som antas för Asien och Afrika.

Vi får alltså snarare 20 procent muslimer om drygt 100 år istället för 30 procent om 60 år.

Notera även att SCB tror på än större befolkningsökning än min första graf, nämligen 10 miljoner invånare år 2021. Jag missar kanske att vi lever längre och den effekt jag nämner i nästa kommentar. Tydligen har politiker bestämt sig för att Sveriges befolkning ska växa rekordartat.

Även om du inte kritiserat detta tror jag att 2.8 barn per muslimsk kvinna är rimligt och kanske lågt. Somalia och Irak hade enligt CIA Factbook 2009 fruktbarhetstal på 6.5 resp. 3.9. Antagandena 2.0 barn/kvinna för ickemuslimska invandrare och 2.8 för muslimska dito är förresten konsistent med att i Sverige invandrade kvinnor föder 2.2 barn per kvinna, enligt detta SCB-dokument (pdf).

2.2 ~= 2.0([andel ickemuslimer av invandrare])+2.8*([andel muslimer av invandrare])

Detta visar alls inte siffrors korrekthet, bara att de kan vara riktiga. Frankrikes ökade fertilitet för invandrade kvinnor från Nordafrika bör vara relevant och parallel med somalier och irakier (hög andel i svensk invandring). SCB-statistik för några år sedan såg på födda i invandrartäta förorter resp. mer etniskt svenska områden är annan grund. Har inte sett SCB-statistik efter ursprungsland eller religion, och sådan är nog inte tillåten.

magnus sa...
5 maj 2010 22:44

Fortsättning...

Något jag missade är hänsyn till invandrares relativt låga ålder. 3/4 av invandrarna har inte fyllt 40 enligt denna pro-invandrings-blogg. Det ökar branthet i åldersfördelningen vilket ger högre ökning av invandrad population. Bör ha stor betydelse. Mellan darrig tumme och pekfinger antar jag att detta motsvarar en fertilitetsökning på 20-40 procent, men effekt avtar med större population. Eller?

Ingenjören sa...
6 maj 2010 14:33

Tack för ditt svar, det är inte alla som faktiskt tar till sig av kritik och uppdaterar sina grafer. :)

Jag har tittat lite noggrannare på siffrorna på svensk utvandring och nu ser jag var du har gått vilse. Du har kollat på siffrorna på utvandrade svenska Medborgare, inte utvandrare födda i Sverige. Varje år så utvandrar ett ganska stort antal människor som är födda i utlandet, men som har svenskt medborgarskap och det är därför du får på tok för höga siffror. Jämför t ex:

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=ImmiEmiMedb&deltabell=01&deltabellnamn=Invandrare+och+utvandrare+efter+medborgarskap+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=2000&stopptid=2009&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

och
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=ImmiEmiFod&deltabell=01&deltabellnamn=Invandrare+och+utvandrare+efter+f%F6delseland+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Emigranter&starttid=2000&stopptid=2009&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

Det är även förklaringen till att det utvandrar ca 400 fler människor födda i Somalia från Sverige än vad det utvandrar Somaliska medborgare...

Ingenjören sa...
7 maj 2010 11:25

Tillägg, under prognoser på SCB finns det faktiskt fertilitetstal för födelselandsgrupper (högt medel och lågt HDI) och i analyser finns det faktiskt beskrivet fertilitetstal för olika länder så det är inte på något sätt förbjudet, det är bara en aning överspecifikt eftersom man i många fall har en så extremt liten bas att basera siffrorna på. Födelsetalen för nordafrikanska invandrare i Frankrike är fortfarande högre än medel men de har sjunkit kraftigt de senaste 20 åren, så siffror från 2003 är förmodligen en aning höga, där har du även en högre andel blandäktenskap, ca 9% dock inte jämnt könsfördelat.

magnus sa...
7 maj 2010 21:00

Specificera var jag är "vilse". Var skrev jag överhuvudtaget om det du nämner? Du bör ha fel om det du verkar hitta på (och påstår att jag var vilsen om). Talet är f ö så litet att det saknar relevans.

Lite fakta som berör det du verkar ha hittat på:

3000 är grovt avrundat nettoutvandring från Sverige 2009 för såväl medborgarskap och födelseland. Detta svänger mycket och kräver mycket analys för att förklara. Ditt tal om somaliers utvandrade barn -- om jag förstår ditt påhitt rätt -- har dock knappast med bra analys att göra. (Jag hoppas att du inte analyserat överhuvudtaget; det vore pinsamt.)

2009 var utvandring av somaliska medborgare 153, per födelseland 413 (samtidig invandring 6900 resp. 7000). De 153 medborgare som utvandrade till Somalia 2009 var om 2/3 var föräldrar max 50 barn, men även det blir extremt antagande. Även mtp hur många som fötts i Sverige av somalier inses att 400 är en orealistisk bias för sådan utvandring.

Brist på relevans: 400 somaliers barn per år som genom utvandring skulle ge bias (omöjligt) motsvarar ändring av barn per kvinna för muslimer på högst 0.05 (skillnad mellan 2.75 och 2.8), samt för etniska svenskars fruktsamhetstal högst 0.005, och är i förhållande till alla nödvändiga avrundningar och skattningar ett väldigt litet tal.

Talen för medborgare resp. födselland varierar alltid, för alla nationer resp. olika år. Det har många orsaker, men Somalia är i och med dess låga utvandringstal minst lämpat att använda i påhitt av den sort du verkar ha försökt (du hojtade om av somalier svenskfödda med svenskt medborgarskap).

Analys av samtliga barn födda i Sverige till invandrare från alla muslimska länder och som ingår som svenska medborgare i svensk utvandring skulle eventuellt kunna vara 400, men återvändande till hemland är även mindre för invandrare från muslimska länder.

Nåväl. Nu till min miss i underskattad nettoinvandring från muslimska länder! Jag slarvade och missade länder som Iran och Sudan när jag enligt min kommentar fick 17500. Lustigt att du godtar mitt enorma fel på 12500 men hittar på något om 400 somaliska barn som inte stämmer.

Vi har för länder med muslimsk majoritet 30117 är nettoinvandrade per medborgare och 29259 är nettoinvandrade per födelseland. (Tabell för födelseland hade räckt då den bäst lär motsvara en beständig egenskap och jag väljer.) Detta är länderna:

Afghanistan
Albanien
Algeriet
Arabemiraten, Förenade
Djibouti
Eritrea
Indonesien
Irak
Iran
Jordanien
Kamerun
Kazakstan
Kirgistan
Kosovo
Kuwait
Libanon
Liberia
Libyen
Malaysia
Marocko
Namibia
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Qatar
Saudiarabien
Senegal
Somalia
Sudan
Surinam
Syrien
Tadzjikistan
Tchad
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan
Yemen
Yemen dem folkrep
statslös [Palestina]

Jag utelämnar länder med stora muslimska minoriteter, såsom Etiopien med 1/3 muslimer (eller för svensk invandring obetydliga Bosnien-Herzegovina med 1/3 muslimer som du i överdriven cherry pickning nämnde). Detta innebär att jag även inte har med en del muslimsk invandring från länder med kristen majoritet. Jag bibehåller dock 4500 kristna som höftat tal (är 1200 över de 40 procent från Irak som du sa är kristna). Det kanske är för stort avdrag, men lika bra att stå fast vid det tal jag sade då jag saknar precis information.

Här är grafen korrigerad för rätt invandringstal från muslimska länder givet att dina invändningar tas med. Vi får 10 procent muslimer år 2024, 16.5 procent muslimer år 2050 samt 24 procent sekelskiftet 2100.

magnus sa...
7 maj 2010 21:05

Tack för tipset om SCB:s fruktsamhetstal per utomeuropeisk HDI-nivå. Den för ickeeuropeiska länder med låg HDI bör bäst motsvara svensk muslimsk invandring. SCB väljer nu 3.1 samt sänker den till från 2030 konstanta 2.2 -- inte de 2.0, som jag sänkte till från 2050.

Om fruktsamhetstal från SCB för utomeuropeiska länder med låg HDI motsvarar svenska muslimska invandrare fås resultatet 10 procent muslimer år 2023, 16.5 procent muslimer år 2050 och 26 procent muslimer år 2100.

Ingenjören sa...
8 maj 2010 12:53

Nu har du tappat bort mig. Med 'vilse' avsåg jag siffran 10 000. Skillnaden mellan mina ca 5 000 och dina ca 10 000 nettoutvandrade svenskar är skillnaden mellan nettoutvandrade svenska medborgare och nettoutvandrade personer födda i Sverige. Jag tror du missuppfattade vad jag sa om somaliska barn. Jag använde ur sverige utvandrade somaliska medborgare och ur sverige utvandrade personer födda i somalia som ett exempel på att medborgare inte är samma sak som var man är född. Jag vet inte riktigt vad du avser med 400 somaliska barn.

Om du jämför antalet utvandrade somaliska medborgare och antalet utvandrade personer födda i somalia så är snittar skillnaden på strax under 400 personer. Om man kollar på medborgarskap så går de som Svenskar när de utvandrar eftersom de har utvandrat efter att de fått medborgarskap. Detta gäller så klart inte bara somalier, jag hade dem mest med som ett exempel, de är hursomhelst grunden till att vi får olika siffror.

Om du jämför sifforna i de två tabeller jag länkade till så kan du klart och tydligt se skillnaden mellan svensk nettoutvandring map födelseland respektive medborgarskapsland.

Ingenjören sa...
9 maj 2010 16:52

"Om fruktsamhetstal från SCB för utomeuropeiska länder med låg HDI motsvarar svenska muslimska invandrare fås resultatet 10 procent muslimer år 2023, 16.5 procent muslimer år 2050 och 26 procent muslimer år 2100."

Det låter i dagsläget en aning osannolikt eftersom de tre största muslimska grupperna i Sverige idag är de från forna Jugoslavien, Iran och Irak. Irak motsvarar medel HDI och både Iran och Jugoslavien har mycket låga födelsetal. Man måste spalta upp det mycket mer om man vill få ut trovärdiga värden.

"Vi har för länder med muslimsk majoritet 30117 är nettoinvandrade per medborgare och 29259 är nettoinvandrade per födelseland. (Tabell för födelseland hade räckt då den bäst lär motsvara en beständig egenskap och jag väljer.) Detta är länderna:"

Som jag tidigare påpekat är en mycket stor andel av invandrarna från Irak (ca 40%) kristna. Detta är anledningen till att de i hög grad bosätter sig kring Södertälje. så det är ca 4000 lägre. Men din summering av länder är i övrigt mer eller mindre korrekt.

"Jag utelämnar länder med stora muslimska minoriteter, såsom Etiopien med 1/3 muslimer (eller för svensk invandring obetydliga Bosnien-Herzegovina med 1/3 muslimer som du i överdriven cherry pickning nämnde)."

Invandringen i dagsläget är liten, men de utgör en betydlig andel av de muslimer som finns i Sverige idag, vilket påverkar födelsetalen. Det är alltså inte en fråga om Cherry-picking med tanke på att vi har fler muslimer i Sverige från det forma Jugoslavien och Albanien än från Somalia.

Så long story short, det är otroligt sammansatt att räkna demografi, varje försök att försöka framräkna "muslimska födelsetal" lider av problemet att muslimer i Sverige är en otroligt heterogen grupp. Det samma gäller så klart de icke muslimska invandrarna. För att göra det trovärdigt måste man ha nogrannare gradering och ta med åldersfaktorer. Jag har försökt utföra en sån beräkning ganska länge nu, men antalet faktorer och fält i excel man behöver använda för att få en beräkning som har ens skuggan av ett uns av trovärdighet är enormt. Men jag är Ingenjör och har därmed extremt höga krav på matematisk korrekthet.

magnus sa...
9 maj 2010 18:09

"Ingenjören", följande är svar på din näst senaste kommentar 12:53. Tycker du svamlar och inte begriper att jag förstår vad du åsyftar. Märkligast är att du talar om att vi räknar olika och "får olika siffror" där du avslöjar att du avser siffran 10000. Känns som ett skämt.

---

Ingenjören: "Nu har du tappat bort mig."

I denna kommentar, där du förklarar ditt tidigare snack om beräkningar som inte går ihop för mig, bevisar du bra att du inget begriper .

Ingenjören: "Med 'vilse' avsåg jag siffran 10 000."

Släppte jag omedelbart. Angav i första svar hur primitivt jag gått tillväga i tidigare grafer på denna blogg och denna posts första version, med en SCB-presentation angivande 10000 nettoutvandring per medborgarskap 2006 och att utifrån siffran och att den sjunkit höftade 8000. Jag erkände och erkänner att jag inte kollat SCB:s databas eller gjort den distinktion du nämnde, och jag anammade även de 3000 du föreslog av nämnda skäl.

Gissa om jag blev förvånad när du fortsatte med att tala om att jag var vilsen och kom fel i mina beräkningar!

Kan upprepas att du inte upptäckte mina missade muslimska länder när jag angav orealistiska 17500 som nettoinvandring från muslimska länder och kallade resultatet en korrigering som du tackade mig för. Jag missade Iran, Egypten och Bangladesh och så vidare.

Det är faktiskt, tvärtemot vad du skrev, fler än 25000 nettoinvandrade muslimer från muslimska länder efter att 40 procent kristna från Irak och ytterligare 1200 kristna från andra muslimska länder subtraherats. Nettoinvandring från muslimska länder per såväl födelseland som medborgarskap över 30 000.

Du använder ord som "högt räknat" -- som om du räknat :) -- när du gissar och höftar hejdlöst (och fel), men det ordet fyller även en retorisk funktion i dina kommentarer. Jag betraktar alltså inte din första kommentar som särskilt intelligent och nu ser jag att du utan orsak låser dig vid idén att jag ingenting begriper och dessutom tror att jag räknar på det gamla 10000. Glad att jag inte arbetar med dig till vardags.

Ingenjören: "Jag vet inte riktigt vad du avser med 400 somaliska barn."

Du tog upp Somalien och skrev "en betydande andel av dessa är barn födda i Sverige" och så vidare, där Somalia och siffran 400 för landet togs upp. Inte fel, men du överskattade betydelsen av det. Vidare var din höftning att dra av 2000 på de 5000 nettoutvandrade du angav felaktigt, vilket framgår i beräkningen nedan. Där hamnar vi på kring 5000 nettoutvandrade efter avdrag av barn och svenska medborgare.

Ditt grundproblem är dock att du inte inser att jag vet vad du syftar på samt inte använder 1000 och kanske en massa annat…?

Ingenjören: "Jag tror du missuppfattade vad jag sa om somaliska barn…"

Detta bekräftar min bild av dig som trög.

magnus sa...
9 maj 2010 18:10

Ingenjören: "Om du jämför antalet utvandrade somaliska medborgare och antalet utvandrade personer födda i Somalia så är snittar skillnaden på strax under 400 personer."

Med tanke att du fantiserat i strid mot vad jag skriver om vad tänker tror jag inte att det ger något att fortsätta vår diskussion, men så här borde en för andra intresserade en beräkning kunna se ut:

Antar att 1/5 av utvandrade svenska medborgare till muslimska länder är barn födda i Sverige. År 2009 var utvandrade till alla muslimska länder per födelseland resp. medborgarskap 4461 resp. 2114. Skillnaden, 2347, är de med (oftast) svenskt medborgarskap (om inte ett tredje land) som är födda i det muslimska landet. I Sverige födda barn till föräldrar med svensk medborgarskap och rötter i dessa länder blir knappt 600 barn.

Svensk nettoutvandring på födelseland resp. medborgarskap var 2005-2009 i snitt 6277 resp. 7493. I Sveriges nettoutvandringsdata på födelseland reduceras nämnda barn, och vi får cirka 5800 nettoutvandrade. I data för svensk nettoutvandring på svenskt medborgarskap blir reduktionen om vi tänker oss att vissa har medborgarskap i tredje land cirka 2000+500, så att man hamnar på cirka 5000.

Balans kring etniska svenskars nettoutvandring (där även addering sker) fås först när alla länder räknats in.

Ingenjören, om du fortfarande läser kan jag påpeka att snittet på "antalet utvandrade somaliska medborgare och antalet utvandrade personer födda i Somalia" inte är de 400 du påstår, utan 238. Åren 2000-2009: 90, 152, 202, 294, 361, 321, 372, 206, 220, 166. Snittet är 238, inte 400.

238 innebär att så många har svenskt medborgarskap men fötts i det muslimska landet och att kanske 1/4 av detta antal är barn (1/5 av övriga samt barn). 60 barn per år får vi då.

"…de är hursomhelst grunden till att vi får olika siffror".

Du kunde tills nyss inte ens specificera vad du avser för siffror "som vi får olika", men påstod här att det var mitt tal 10000. :) …jaha… hurdå? Hej och gonatt! Ha det så bra!

Lite till förresten:

Muslimsk invandring till Sverige är 8 eller 15 gånger högre (födelseland resp. medborgarskap) än muslimsk utvandring och den motsvarar 42 procent av den totala invandringen efter att man gjort de avdrag för kristna från muslimska länder som jag gjorde. Jag tror inte att denna invandring kommer at minska om inte vi bestämmer oss för att göra det. Bestämmer vi oss inte för det finns det snarare skäl att tro att den ökar, även om SCB säger motsatsen. Men demografer och demografiska institut i Europa tror annat än SCB här. Demografi är i hög grad osäkra gissningar om framtiden, men mer samhälls- och kulturvetenskapligt demograferna bör gissa bäst.

magnus sa...
9 maj 2010 19:28

Tack för bra information i debatten och ursäkta att jag lackade ur på dig

Ingenjören: "Det låter i dagsläget en aning osannolikt eftersom de tre största muslimska grupperna i Sverige idag är de från forna Jugoslavien, Iran och Irak. Irak motsvarar medel HDI och både Iran och Jugoslavien har mycket låga födelsetal. Man måste spalta upp det mycket mer om man vill få ut trovärdiga värden.".

Din iakttagelse om HDI är korrekt i meningen att det är ett trubbigt mått. Iraks har inte botten HDI, men har 3.9 barn per kvinna, vilket är bland de högsta talen i världen. Somalia, vårt näst största invandrarland just nu har dock ett lågt HDI, men det hade varit bättre att ange fruktsamhetstal per land har istället för omväg via HDI. Det finns knappast data per ursprungsland, och på något sätt är det nog bra om inte vilka data som helst finns (skallmätningar på 30-talet typ). Jag vill dock ha en lite halvtuff invandringspolitik som européerna börjar att få, men det kanske kommer vad det lider.

Ingenjören: "Invandringen i dagsläget är liten, men de utgör en betydlig andel av de muslimer som finns i Sverige idag, vilket påverkar födelsetalen."

Åt vilket håll påverkar det? Antal barn per kvinna är extremt lågt i östra Europa, och själva din poäng med landet Bosnien och Hercegovina var ju att det är lågt där. (Östra Europa visar problemet med att använda HDI-tal för att ange fruktsamhetstal.)

Fast du har rätt om Bosnien och Hercegovina som invandringsland! Är 5:e största ursprungsland i Malmö (finns xml-fil här).

Du skriver om extrema svårigheter med populationsberäkningar. Finns det data kan man dock hitta de viktiga nyckelfaktorerna som bestämmer populationsutveckling. T ex är födsloålder viktig, och jag får med det här även om jag bara s a s höftade halvvägs enligt i Tyskland giftasålder för kvinnliga turkiska muslimer vs. inhemska kvinnor (som där är 24 resp 30 år). Algoritmerna är inte så konstiga och tror att den jag kom på fungerar bra och väl för detta lilla syfte.

Excel är för enkla saker men kladdigt och såklart cellkrävande. Matlab vore trevligare. Orkar nog inte kolla demografiverktyg då jag inte kan det fackets begrepp. ;)

Beträffande demografi säger förresten tyska demografer att vartannat barn i Tyskland kring halvsekelskiftet kommer att vara född i en muslimsk familj, och därifrån gissar jag att det är kanske 3-5 decennier innan halva populationen är muslimsk, men jag vet inte vem som sa det. En seriös journalist nämnde det.

magnus sa...
9 maj 2010 20:34

Ett trevligt dokument är ett från SCB, Sveriges framtida befolkning 2009–2060.

Missade i listan på muslimska länder även Bahrain, Bangladesh, Brunei, Burkina Faso, Comoros, Egypten, Gambia och Guinea. Lista på muslimska länder (men utan Eritrea som snudd på börjat "flippa över") fanns på Wikipedia.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.