1/4 etniska svenskar och hälften muslimer 2075?

Postade 2007 en befolkningsgraf för tre grupper i befolkningen. Nativitet i de två grupper som inte är etniska svenskar valdes försiktigt och beräkning tog inte tar hänsyn till skillnad vid vilken ålder kvinnor från olika grupper i snitt föder (sattes lika för grupperna).


Demografiskt rundsnack

Vissa tror att en population halveras på 2 generationer om det föds i snitt 1.45 barn per kvinna, men det gäller ofta yngsta åldersgrupp. Har nedgång i nativitet skett nyligen halveras inte de mellan säg 40 och 80 års ålder i antal och alltså inte hela befolkningen. Vid lågt födelsetal under många generationer slår dock minskning igenom på hela befolkningen.

Andra tror att all befolkningsminskning är negativ. I Japan har denna tro kommit på skam. Befolkningsminskningen tycks hanterbar och enligt några ekonomer vara bra. Vid under 1.6 barn per kvinna är dock minskning snabb, där födda barn på 2 generationer (ett halvsekel) minskar med 42 procent. Vid 1.8 barn per kvinna minskar barnkull istället med 26 procent. Det är hanterbart samt läget i bl a Sverige, varför vi inte behöver stor invandring.

Att vårda demokratin och även låta invandring få diskuteras, så att människor upplever att de kan påverka sin situation och inte behöva känna sig fångna i ett alltmer kaotiskt samhälle eller se utvandring som sista utväg, tror jag ökar tillförsikt om framtiden, vilket i sin tur stimulerar familjebildning. Framtidsutsikter för den kultur man upplever sig tillhöra borde ha betydelse. (Att en fråga -- en för vår framtid avgörande fråga -- exkluderas demokratin innebär att en funktion i demokratin är satt på undantag. Det borde innebära att demokratin är satt ur spel.)


Beräkning

Uppdatering: Detta avsnitt har raderats, och jag hänvisar istället till denna nya post.

-
Editering:
20100427 byttes ordet maxålder ut mot dödsålder.
20100429 ändrades i uttrycket F(N) N-1 till N-2.

20100502 ersattes beräkningsavsnittet med länk till ny post.


Relaterat i Twingly-media: BLT, TA, SDS, HD, Dagen, Barometern, SkD
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

3 Responses to “1/4 etniska svenskar och hälften muslimer 2075?”

Lappen sa...
23 april 2010 22:23

Vad ör det här för jävla trams? Islam är en religion och ingen etnisk grupp. Och hur fan definierar du "etniska svenskar"?

23 april 2010 22:39

Bäste Lapp,
Om du använder ett vårdat språk och ett hövligt tonfall så ökar dina möjligheter att få ett sakligt svar. För det är väl det du vill ha?

Pappan

24 april 2010 09:44

Lappen. Använder du ordet "jävla trams" är det bra om du har något på fötterna.

Jag skrev inte att muslimer tillhör en etnisk grupp! Det du möjligen misstolkat som att jag skrev det är att jag skrev att det är ovanligt med parbildning mellan “etniska grupper". Det har jag nu tagit bort men kanske lägger tillbaka det då det inte var fel att skriva det. Ett faktum som har relevans i försvaret av uppdelning i grupperna (de tre kategorierna).

Din egen kritik kan dock sägas vara bristfällig/felaktig då inte heller invandrare är etnisk grupp, om du nu inbillar dig att jag använde ordet etnisk om de två kategorier som inte är "etniska svenskar". Invandrade muslimer är i förhållande till invandrare i stort relativt etniskt homogena. Det påpekar jag nu inte för att försvara mig -- och allra minst försvar av ordet etnisk (som man inte kan skriva och jag inte skrev) -- utan för att visa det ologiska i din kritik av mig att kalla muslimer etnicitet, där din felaktiga beskyllning vore minst lika relevant för kategorin invandrare.

"Etniska svenskar" är ett uttryck Brå, SCB, polisen och sannolikt de flesta (alla?) svenska myndigheter använder. De definierar det som att båda föräldrar är födda i Sverige. Använd t ex denna google-söksträng:

"etniska svenskar" site:bra.se

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.