Klimatförändringen som försvann (utom i media)

För att "kontaminera" klimatkyrkan och färdplanen mot nya regleringar med lite sanning (**) dristade jag mig till att i dagarna översatta en artikel av Patrick Michaels (bl a Cato-institutet och medlem av IPCC), som handlar om denna rapport (pdf) av Michaels och Ross McKitrick. De försökte ta bort verklig kontaminering, och visade faktiskt att så mycket som hela tiondels grader av uppmätt temperaturökning sedan 1979 (halva uppmätta ökningen) kan hänföras till ekonomiska faktorer.

Patrick Michaels artikel:

"Om en vetenskaplig rapport i en av de stora vetenskapliga tidskrifterna säger att jorden värmts upp dubbelt så mycket som man tidigare trott, skulle det bli förstasidesnyhet i varje större tidning över hela jorden. Men vad skulle hända om en rapport publicerades som visar att jorden kan ha värmts upp bara hälften så mycket som man tidigare trott?

Ingenting. Tidigare denna månad publicerade Ross McKitrick från Kanadas University of Guelph och jag en text i Journal of Geophysical Research-Atmospheres som säger just detta.

Forskare har i åratal känt till att temperaturdata kan vara kontaminerade av så kallad "urban värme", vilken kommer sig av det faktum att långsiktiga temperaturserier tenderar att ha påbörjats i tider av ekonomisk uppgång. Städernas gatsten, byggnader och trottoarer behåller dagsvärmen och hindrar flödet av ventilerande vindar.

Exempelvis är centrala Washington varmare än närliggande (mer på landsbygden lokaliserade) Dulles flygplats. När verksamheter expanderar utmed Dulles trafikled, börjar även den att värmas i jämförelse med stationer på landsbygden västerut.

Vid justerade data för denna effekt, eller användande av enbart stationer på landsbygden, hävdar Förenta Nationernas Intergovernmental Panel on Climate Change med övertygelse att mindre än 10 % av den observerade värmen för längre tids klimatobservation beror på urbanisering.

Det är en underbar hypotes, och Ross och jag bestämde oss för att testa den.

Vi fann att även andra typer av bias måste påverka historiska klimatobservationer. Hur är det med kvalitén i nationella nätverk och med kompetensen hos observatörerna? Andra faktorer inkluderar flytt av stationer och lokalt modifierade landytor, såsom ersättandet av en skog med ett majsfält.

Mycket av detta är socioekonomiskt, så vi byggde en datormodell som inkluderade både regionala klimatfaktorer, såsom latitud, likväl som socioekonomiska indikatorer såsom BNP och applicerade det på IPCC:s temperaturhistoria.

Väderutrustning är mycket underhållskrävande. Standard-skyddet är vitmålat. Om färgen flagnar eller missfärgas absorberar skyddet mer av solens värme och termometern inuti kommer att ange högre värden. Men att hålla skyddet välmålat har antagligen inte högsta prioritet i ett fattigt land.

IPCC delar in världen in latitud-longitud-boxar, och för vart och ett av dessa satte vi information om BNP, läs- och skrivkunskap, grad av saknade mätdata (en kvalitetsindikator), befolkningsförändring, ekonomisk tillväxt och förändring i kolförbrukning (desto högre, ju kallare område).

Gissa vad. Nästan alla socioekonomiska variabler var viktiga. Vi fann data vara av högst kvalitet i Nordamerika och att de var mycket kontaminerade i Afrika och Sydamerika. Totalt fann vi att socioekonomisk snedhet ”troligen summerar en nettouppvärmnings-bias på global nivå som skulle kunna förklara så mycket som halva den observerade mark-baserade uppvärmningtrenden”.

Vi modifierade sedan IPCC:s temperaturdata med avseende på dessa snedheter och jämförde den statistiska fördelningen av uppvärmning med IPCC:s originaldata samt med satellitmätning av den lägre atmosfärens temperatur som finns tillgänglig sen 1979. Då dessa [satellitdata; min kommentar] är från en enda källa (USA:s regering), och inte är kontaminerade av städer, kan de förmodas vara väldigt lite påverkade av ekonomiska faktorer.

Sannerligen. Justerade IPCC-data liknar nu mycket satellitdata. Den största förändringen var att den högre (mycket varma) änden i fördelningen av IPCC-data försvann genom den bias-borttagande processen.

Var fanns pressen? En google-sökning visar att med undantag av citering i några bloggar publicerades den enda större artikeln i Kanadas Financial Post.

Det finns många orsaker till varför pressen så dåligt täcker vetenskap som indikerar att global uppvärmning inte är slutet för denna värld. En har att göra med bias i den vetenskapliga litteraturen i sig. Teoretiskt, förutsatt frånvaro av bias i klimatforskning, borde varje ny upptäckt ha en lika sannolikhet att indikera att det kommer att bli mer eller mindre varmt; eller värre-än-vad-vi-trodde vs. inte-så-dåligt.

Men, när någon finner att det endast är häften så mycket uppvärmning som vi trodde, och den nyheten fullständigt ignoreras, vad säger det om själva nyhetstäckningens natur? På något sätt kunde man ju tro att det skulle ha nyhetsvärde."-
Apropå ytbehandling av stationers skydd. Anthony Watts tar upp saken här. Skillnaden mellan stationer med en viss färgtyp samt med plastskydd syns i denna graf från ett experiment. Ytbehandling skedde 1985.

(Källa: Kommentar på Climate Audit.)


Ett tecken på att de amerikanska mätningarna är bäst torde vara att markmätningar där inte registrerat alls lika stor temperaturökning som globalt (medan 5 av de 10 varmaste åren i USA enligt GISS-data var före 1940-talet (Daily Tech) ser de globalt ut så här). Men ändå är, visar Anthony Watts gedigna revidering, standarden hos amerikanska mätstationer inte särskilt hög.

(Parentetiskt tycker jag att Michaels konkret kunnat nämna betydande bias hos IPCC och "sensationsforskning" vilka inneburit direkta fel. Nämnas här kan även att forskning ibland, utan referenser eller argument annat än att det anses vara så, i slutsatser och liknande anger eller antyder att CO2 är huvudorsak till uppvärmning.)


Luboš Motl kommenterade rapporten här.=====================================================
(**) Ett av ett närmast ändlöst antal exempel på motsatsen till sanning är när Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen i Expressen hävdar att det vi gör inom 8 år bestämmer om jorden går under och skrämskottet att vetenskapen inte vet "när detta [sker]", inom dessa 8 år. Hua! Så klimat är inte en så trög process att årtal är meningslösa? Att hävda att en katastrofal klimatförändring orsakas inom 8 år är att inte kunna säga när det sker?!? *lol* :-)


Egennyttigt spam på relaterade artiklar:
årskrönika om klimat i SvD
Temperatur-krönika i SvD
Anders Isaksson i DN
Björn Lomborg i Sydsvenskan
Miljö-Aktuellt om Bali


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Klimatförändringen som försvann (utom i media)”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.