Miljö och klimat mindre viktigt

Följande gav en undersökning av Pew Research Center, där man frågade allmänheten vilka prioriteringar politiken bör ha.

Bland annat har för amerikanen inrikespolitik blivit viktigare än utrikespolitik, men man kan även notera placeringarna för "Protecting the environment" och "Global warming" (sist!).

pew-survey-public-priorities

485-1


Kommentarer

Andrew Revkin på New York Times-vetenskapsbloggen Dot Earth kommenterar denna undersökning, liksom den från Rasmussen Reports som visar att allmänhetens intresse för klimatfrågan minskat.

Även meteorolog och klimatforskare Roy Spencer kommenterar Pew Research Centers undersökning.

Jag ser inga större problem med resultatet. Miljön har blivit bättre, där exempelvis nyheten om att PCB kraftigt minskat hos kor och grisar är en aktuell nyhet (som ovanligt nog som positiv nyhet nådde rubrikerna) och ett varmare klimat kan jag inte se hotar.


Energi och ekonomi

En fråga jag tror kommer att få ökad aktualitet är energifrågan. Utan billig energi kan länder i väst inte konkurrera och producera saker, vilket kan slå undan fötterna för ekonomi, välfärd och ställningen som kunskapsnationer.

Socialdemokraten Per Åhlström har skrivit en mer realistisk bok om energipolitik, Tänk kallt – kylig politik mot varmt klimat, som jag dock inte läst. Per skriver om boken och dess ämne på denna blogg. Danne Nordling nämner här boken och en splittring inom socialdemokratin i energifrågan.

I denna post, på min klimatblogg igår, nämnde jag att drygt 1 procent av BNP i årligt avbräck för alla nationer fram till år 2050 är vad en halvering av CO2-emissioner kostar, vilket skulle minska total ekonomi (BNP) med hela 40 procent mot vad den hade blivit.

Motsvarande fördelar att räkna in -- ens om antropogen global uppvärminng skulle ske på det (osannolika) sätt som IPCC antar (osannolika m t p obevisad och motbevisad förstärkning) -- finns knappast! Skillnad vid ekonomiskt avbräck och framgångsrik minskning av CO2 är bara en bråkdels grad Celsius.

Vidare innebär utsläppsrättssystem egentligen bara resursöverföring till främst Kina och Indien, vilka kan expandera ineffektiv fossilkraft hur mycket som helst. De ingår inte i Kyoto 2 och har tydligt sagt att de aldrig kommer att begränsa sina utsläpp, vilket är något klimatalarmister accepterat. T o m Tällberg-rörelsens Johan Rockström menar att länder som inte tillhör väst ska få öka koldioxid-utsläppen, men att vi ska sänka dem till nära noll och samtidigt föra över teknik som minskar deras utsläpp. Vår industri har dock idag den mest rena och energieffektiva tekniken, och när den läggs ned begriper jag inte hur överföring av ny teknik ska kunna ske...

(IPCC:s indiske ordförande, Rajendra Pachauri, sa enligt India Times: "India can not be held for any emission control. They (developed countries) should get off the back of India and China".)

Slutligen kan vi komma ihåg att koldioxid är en ren och nyttig gas som vi alla andas ut i koncentration 45000 ppm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning om miljö: SvD; DN
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Miljö och klimat mindre viktigt”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.