Förändring i invandring och "muslimsk invandring"

Då uppehållstillstånd var större senaste 5 år än innan (se menyns diagram) funderade jag på om nettoinvandring och "muslimsk nettoinvandring" ökat...

Historia

Tabell på nettoinvandring 2000-2010 (utifrån in- och utvandrare efter medborgarskap). "Muslimsk nettoinvandring" avser 48 länder som 2010 hade minst 50% muslimer samt Bosnien-Hercegovina (48%) (Wikipedia).

ÅrtalNettoinv.Musl_nettoinv.
200024568 12424
200128654 13033
200231087 14225
200328772 13952
200425442 11198
200527111 11817
200650842 26876
200754067 27261
200855877 26216
200963040 29896
201049948 25982

Beträffande förändring jämför jag perioderna 2000-2004 och 2006-2010:

PeriodNettoinv/årMusl_nettoinv/årAndel_musl_nettoinv.
2000-200427705 12996 46.9%
2006-201054755 27246 49.9%

Ökad nettoinvandring från "muslimska länder" var +110% och från övriga länder +87%.

"Muslimsk nettoinvandring" 2006-2010 var ungefär lika stor som hela nettoinvandringen 2000-2004.

Framtid

Senare års trend säger inget om framtiden, men då det finns skäl att tro att invandringens storlek påverkas av vår och andra länders invandringspolitik tror jag inte vår invandring minskar.

Fortsätter nuvarande "muslimska invandring" bör antal muslimer öka till ca 800 000 om 10 år och till ca 1.2 miljoner om 20 år. I så fall är Pew Research prognos, 993 000 muslimer 2030, en underskattning. Pew Research 9.9% andel muslimer år 2030, mot mina ca 12%, kan bero på att de utgått från SCB:s prognos att invandring minskar.

(Apropå prognoser är förutom osäkerhet om framtida migration framtida födelsetal och föräldrars ålder viktiga osäkerhetsfaktorer.)


Slutligen kan påpekas att vi har Europas största invandring, särskilt utomeuropeisk invandring. Även Pew Research anger (länk ovan) att vi får störst ökning muslimer.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

No responses to “Förändring i invandring och "muslimsk invandring"”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.