Stoff av Kaufmann om religion och demografi - "inledning"

Tänkte blogga nåt om Eric Kaufmanns "Shall the Religious Inherit the Earth", men har inte gjort nåt upplägg och kommer nog att droppa lite stoff allt eftersom...

Naturligtvis tas demografi upp där den andra demografiska transitionen är aktuell. Den första demografiska transitionen kännetecknas av minskad barnadödlighet och befolkningsökning medan den andra demografiska transitionen innebär minskat barnafödande ned mot reproduktionstalet 2,1 barn per kvinna. Fram till ungefär sekelskiftet 1900 ökade tack vare sjukvård barns överlevnad så att befolkningen i den relativt rika delen av världen ökade. Västvärlden (Europa och USA) utgjorde år 1900 35% av världens befolkning, var 2010 nere på 17% och antas år 2050 utgöra endast 10% av världens befolkning. De som levde i väst under förra seklet tillhörde alltså en numerärt dominerade del av världen; en dominans som alltså är på väg att försvinna.

Nu pågår den andra demografiska transitionen, som i Europa övergått i en fas av mycket låg fertilitet och åldrande befolkning. I bl a några muslimska länder har dock höga födelsetal bitit sig fast. Födelsetal påverkas i hög grad av värderingar, men även acceptansgrad av preventivmedel vilket har stor betydelse för fattiga länders befolkningsutveckling (kanske i vissa fall migrationstryck från dem). Andra muslimska länder har dock lyckats över förväntan med att minska födelsetalen.

Jämte demografisk transition är, som bokens titel anger, ett bärande tema religionens inverkan på samhällens fertilitet.

Avslutar denna bloggpost med ett par lite lösryckta citat ur inledningskapitlet.
"In Europe, surveys of second-generation minoritiesconfirm that only the children of Christian immigrants are susceptible to the charms of secularity. Muslims resist it almost entirely."

Citatet nedan kan verka lite märkligt, med tanke på att Kaufmann även anger att religion kan fungera bra och att han åsiktsmässigt förefaller vara ganska liberal. Dock visar han respekt för en viss grad nationalism, på några sidor där han överraskande rättframt beskriver de problem som Europas invandring orsakar. Ska ta upp det senare. I inledningens sista stycke nämns att fundamentalism styr befolkningsutveckling och kommer att omforma bl a USA, Europa och muslimska världen, samt...
"'If no solution is found,' warns Philip Longman in The Empty Cradle (2004), 'the future will belong to those who reject markets, reject learning, reject modernity, and reject freedom. This will be the fundamentalist moment.' Our social environment is unlikely to change any time soon. Liberals are simply too committed to the ideal of presentist individualism for themselves and tolerance for others. In matters of demography, they insist on a politically correct laissez-faire. This redounds to the advantage of fundamentalists. Yet to do otherwise would be to act against liberal principles, selling one's soul in order to win. Secular liberalism lies hoist on its own petard."

To be continued...

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments

No responses to “Stoff av Kaufmann om religion och demografi - "inledning"”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.