Mångkultur i brittisk media och lite invandringsstatistik

Gårdagens ledare i Sydsvenskan, Sammanhållning på upphällning, fick mig att tänka på ett par artiklar i brittisk media nyligen, som berör mångkultur.

Dels Daily Mail-artikeln Welcome to Britain's most diverse street! Road where half of residents speak English as a second language is home to migrants from across the globe, som anger att 48 procent av befolkningen i distriktet Cheetham Hill, i norra Manchester, inte har engelska som förstaspråk. Artikeln nämner några rätt nöjda boende och att människor lärt sig leva med varandra. Inte mycket om problem och utmaningar alltså.

I Telegraph skrev dock redaktören Jane Kelly, i artikeln I feel like a stranger where I live, om varför hon vantrivs i det mångkulturella London.


Nåväl. Vill med tanke på häpnadsväckande exempel på desinformation och undertryckande av fakta jag sett posta några diagram visande olika EU-länders invandring.

Givna asyl som andel av befolkning 2010.Givna asyl som andel av befolkning 2010 och 2011:Invandring från "less developed countries" (t ex Somalia) samt "medium developed countries" (t ex länder i Latinamerika eller östra Europa) som andel av befolkning 2010.Invandring från "less developed countries" som andel av befolkning 2010 (motsvarar blåa delen av staplarna i föregående diagram):


Invandringsdata från Eurostat. Asyldata via denna sida och övrig migrationsdata via denna sida.


Moderaten Björn Schaerströms debattartikel i Vallentuna Fria, Migrationsdebatten full av lögner och onödigt polariserad, förtjänar förresten att nämnas. Tror att årskostnad 1 miljon kronor per mottagen invandrare är för hög. I normalfallet är den knappast högre än 0,5 miljon kronor. Men även det är förstås en kostnad.

Comments

No responses to “Mångkultur i brittisk media och lite invandringsstatistik”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.