Kommitté eller kommission? Ett schackrande...

DN skriver idag att Leijonborg (och övriga partiledare i alliansen) har talat om vikten av att utredningen om hur myndigheternas arbete skett ska vara en medborgarkommission och inte någon vanlig kommitté. Leijonborg:- Detta ska vara en bred, oberoende medborgarkommission, och inte vilken kommitté som helst.


Göran Persson presenterade dock resultatet av förhandlingarna med orden:- Granskningen av alla de centrala statsorganen ska göras av en kommitté, som också kallas kommission.


Det är sannolikt inte oväsentligt om utredningen blir en kommitté eller en medborgarkommission. Kommitté försökte antagligen Persson envist att kalla gruppen som togs fram, om inte annat verkar det så i presentationen.Hörde dock under en Eko-sändning journalisterna benämna utredningen just som en kommitté (surprice!). Men Studio Ett använder i alla fall ordet kommission. Jag undrar vilken skillnad det egentligen gör, Sannolikt en väsentlig sådan, annars skulle knappast frågan dryftats eller Perssons presentation varit sådan. Men frågan är kanske vad det med denna presentationen (och med tanke på olika medias olika benämningar) egentligen blev - en kommitté eller en kommission? Det finns nog på papper. Eller fax.Möjligen har epitetet med utredarnas mandat att göra och de som vill minska det kallar gruppen för en kommitté... Nu säger visst Lotta Gröning, liksom DN, kommission. Det känns tryggt. Verkar i alla fall vara nån slags "de facto-kommission" då!Enligt (osäkra) susning är visst en kommission en permanentare utredning som ofta arbetar över flera år, medan en kommitté löser en viss speciell uppgift och sen upplöses. Kan nog så vara.Nu, 17.45, säger även Ekot kommission. Case is closed.

Som fotnot kom jag på att man kan nämna att man på ett "fenomenografiskt vis" skulle kunna söka förstå ordens betydelse. Graderar betydelsegraden för de första instanserna av varianter på de två orden som jag kan komma på... - Kaffekommitté och Palmekommissionen. Det senare ordet känns nog ändå som av lite större dignitet än det förra. Perssons vilja är således förklarlig! :-)

Comments

No responses to “Kommitté eller kommission? Ett schackrande...”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.