Förledande information om klimatet

Kunde inte, som jag i förra inlägget lovade att försöka, hålla mig från att blogga. Slänger därför iväg lite kritik mot hur växthuseffektsbevakande organisationer ger ut missvisande material.

Först vill jag dock nämna de rön om solaktivitet som visat sig korrelera oerhört bra med jordens årsmedeltemperatur. Detta har med jordens magnetism, kosmisk strålning samt molnbildning att göra där dropparnas storlek på den ånga som bildar molnen lär spela in. Googlade nu på "Svensmark" (*), "solfläckar" och "korrelation" och fann då följande dokument av fysikern Lars Sillén, och där ett par sidor från slutet, under "Andra tänkbara klimatfaktorer", en bra tabell och länk till uppdaterad information.I dokumentets början, vid "En sedelärande berättelse" står det om hur man i Nature någon vecka före Kyoto skulle förhandlas, presenterade en missvisande trend med extremvärden i periodens början och slut.
Noterade vidare under en debatt med en på Den Katastrofala Växthuseffekten troende följande beträffande diagrammet nedan från Paleoclimatology inom National Climate Data Center:Diagrammet visar olika källdata i samma diagram, där man i data från iskärnor och årsringars tjocklek under approximerade tioårsintervaller lägger en svart område mitt mellan max- och minvärde i ett antagligen rimligt konfidensintervall (det gula området, troligen på 95%, på +/- en halv grad). Men det svarta intervallet måste statistiskt sett utgöra ett osäkert och därmed ganska meningslöst intervall, utan något större värde. Vidare körs historiska is- och årsringsdata under det senaste årtusendet, men för det senaste seklet används modernare exakta mätdata, vilket med det meningslösa svarta "mitt i" det historiska datat får det att se ut som att temperaturen störtar upp mot nivåer som ligger högre än den övre gränsen i konfidensintervallet för historisk tid. Detta ger intryck av att något unikt nu händer! Det är snarast så, vilket nyligen i Nature konstaterades av svenska och ryska forskare, att temperaturen historiskt har varierat kraftigt (dessa forskare berör förresten bara perioden från år 1000, men på 800- och 900-talet var klimatet definitivt varmare då man bland annat odlade spannmål på Grönland). Under 1000-årsperioden bör även statsistiskt sett temperaturen ett flertal gånger gått utanför (det gula) konfidensintervallet.

Sen tas nog inte heller i siffrorna som visar på en kraftig uppvärmning under senare 1900-talet hänsyn till att temperaturen ökar vid städer. Växthuseffektforskare (som med subsidier skrivit larmrapporter) har anklagats för detta misstag och det finns för denna effekt kompenserande sattelitdata som visar att den globala temperaturhöjningen var minimal under större delen av det sena 1900-talet. Se exempelvis tabeller nära slutet i (obs: repris på länk) Silléns dokument, vid "NASAs sattelitmätningar", där man mellan 1973 och 2003 inte kan se någon direkt anmärkningsvärd trend. En tydligt kallare stratosfär och möjligen marginellt varmare troposfär - kanske en temperaturökninge på 0,1 grader här nere i troposfären samt 0,5 grader kallare i troposfären under perioden. (Se NASAs diagram här.)


----
(*) Den danske fysikern Henrik Svensmark (ur CV: "Post doctoral positions in physics at University California Berkeley, Nordic Institute of Theoretical Physics, and the Niels Bohr Institute. ... Scientific career includes original work on sun-climate connection, in particular the correlation between cosmic rays and Earth's cloud cover").

----
Fotnot: Patrick "Är isen hal? Sanda!" har bra länkar i detta ämne här och PJ kommenterade den 10/2 svenska forskares slutsatser om större naturliga klimatförändringarna. (Detta skedde f ö dagarna efter min debatt om klimatet på bloggarna Stationsvakt och Frihetens Vingar 6-7/2. Vilket delikat sammanträffande för en med hybris-tendens! ;-)

Comments

13 Responses to “Förledande information om klimatet”

Bengt sa...
21 februari 2005 06:50

Är det du eller jag som har hybristendens?
För det lär väl inte vara Johnny hoppas jag...

Magnus sa...
21 februari 2005 12:04

Bengt, om jag syftar på jag eller nån annan? Tja. Jag svarar så här:

Jag misstänkte att MITT skrivande på stationsvakt och i din tråd satte fart på de ryska och svenska forskarna, så att de en dag senare hade förberett och utfört samt presenterat en 1000-sidig raport, vilken ett dygn senare hade skärskådats av forskarvärlden så att den ytterligare ett dygn senare kunde antas av Nature som publicerade den i sitt nummer som kom ut dagen därpå!

Nej, skämt åsido. Dessa forskarresultat kom heller knappast som en makalös sensation - men man måste ju bidra till att haussa av blogvärlden (och inte minst ens eget deltagande)! ;-)

Bengt sa...
21 februari 2005 17:26

Jamen det fick ju mig att kika runt litet efter olika resultat och forskning...

Det är kul med forskning och se vad man kan hitta på nätet...

Dessutom är det kul att diskutera med dig även om vi inte alltid är överens och har samma åsikt...

Man ifrågasätter sina källor och sin information ännu en gång...det är bra och kul..

Thomas Palm sa...
24 februari 2005 20:08

Mycket gammal skåpmat var det. Synd att när en felaktig uppgift en gång spridits så finns det alltid de som fortsätter tro på den.

Svensmarks kurva är helt passé. Den baserade sig enbart på kurvanpassning och höll inte när mer data kom in. (Som vanligen sker vid den typen av profetior) Egentligen var det värre än så, för att få till en snygg matchning mellan soldata och temperatur så *gissade* Svensmark et al hur solaktiviteten skulle utvecklas i framtiden. De avgörande åren baseras alltså inte på uppmätta data utan på vad författarna hittade på helt själva!
Ett par länkar:
http://www.brighton73.freeserve.co.uk/gw/solar/solar.htm
http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/DamonLaut2004.pdf

Över till Manns kurva. Den var ett pionjärarbete och det verkar som man får modifiera den en del, vilket dock inte på något väsentligt sett förändrar slutsatserna. I alla rekonstruktioner som gjorts är de senaste deceniernas uppvärmining extrem och kan inte förklaras utan att ta hänsyn till den ökade koldioxidhalten. Synd att Magnus inte var på Anders Mobergs föredrag idag där han beskrev sin senaste artikel i Nature. Då skulle han fött höra varför man inte skall använda hans kurva som argument mot en ökad växthuseffekt. Att det finns andra faktorer än koldioxid som kan förändra klimatet är självklart inget argument mot att koldioxid gör det.

Uppvärmingseffekten från städer uppmärksammades av seriösa forskare någon gång i mitten på 70-talet då man på allvar försökte mäta temperaturtrender. Att denna effekt är känd och tas med i alla analyser hindrar dock inte amatörer från att gång på gång dra upp den och tro att de kommit på något smart. Än mindre hindrar det de professionella vilseledarna för att dra upp den mot bättre vetande. Den låter ju så övertygande, och folk *vill* tro att de är smartare än proffsen i ett område.

Den Sillén du refererar till är en idiot såg jag vid en extremt snabb skumning av hans sida. Han plockar fram satellitdata från stratosfären, ser en sjunkande trend och tror att det motbevisar global uppvärming. I själva verket är det en förutsagd effekt att den övre atmosfären skall kylas av så det bara bekräftar teorin! Vad gäller data för den lägre troposfären där man förväntar sig en uppvärmning tar Sillén självklart bara med Spencer och Christys analys som ger det lägsta resultatet. (även om deras trend stiger år för år) Andra som analyserat exakt samma satellitdata får en trend som stämmer väl med markdata så inte ens det lilla halmstråt finns kvar för er skeptiker.

Det enda som var korrekt i Magnus inlägg var egentligen rubriken, "Förledande information om klimatet", fast då inte på det sätt han tänkt sig.

13 mars 2005 11:53

Inte ett rätt här Magnus! Lustigt att du litar mer på några några enstaka outsiders vars resultat motsägs av nästan hela den samlade världsexpertisen i dessa frågor bara för att det går ihop med din samt Bush & Co världsbild!

Magnus sa...
13 mars 2005 13:15

Den avvikelse Thomas Palm visar är inget som helt sänkt teorin om solaktiviteten. Teorin har dock sänks av FN:s klimatpanel, där man t o m extrapolerat data för de sista avvikande värdena. Helt vilseledande, alltså!

Men eftersom du skriver att jag inte har ett rätt, så kan du väl i alla fall nämna något fel som jag har, istället för att påstå att världsledande klimatologen Wibjörn Karlén har fel om att dagens variationer inte avviker från historiska temperaturvariationer med mera.

Man har alltså fortfarande, till denna dag, har en samvarians mellan solaktivitet och temperatur, om än aningen svagare.

Thomas Palm svarade inte alls på min kritik mot det vilseledande i det diagrammet jag återger i slutet av mitt inlägg. Jag vet inte om det beror på att just Thomas Palm var den som först lade fram det diagrammet i en klimatdiskussion på nätet där jag deltog, eller vad det kan bero på? Jag fann en Toibias Lindberg som är Msce på nätet… Om denneär du, så borde du väl klara av att sakligt bemöta mina argument. Kom igen vettja!

Magnus sa...
13 mars 2005 13:16

(Förlåt, Tobias, mitt stavnings-slarv av ditt namn.)

Thomas Palm sa...
15 mars 2005 23:22

När Magnus hävdar att det är IPCC som "sänkt" teorin med en koppling mellan solaktivitet och klimat genom att extrapolera data felaktigt gör han sig skyldig till ett rätt barnsligt försök att överföra bristerna i Friis-Christensens och Lassens artikel på motparten. Det var dessa som i sina försök att se ett samband fabulerade ihop framtida data om solaktivitet som skulle ge en snygg anpassning. Detta framgår tydligt, med referenser, i den andra länken jag gav. visst har Magus rätt i att man hittar en samvariation mellan solaktivitet och temperatur - så länge man kapar bort de senaste decenniernas uppvärmning, men så är det heller ingen som förnekar att solen har visst inflyande på klimatet.

Att kalla professor emeritus Wibjörn Karlén "världsledande" är väl ändå att ta i? Jag har både varit på föreläsning för honom och haft mer privata samtal och jag är då inte speciellt imponerad. Det är möjligt han är bra på sitt specialområde inom paleoklimatologi, men eftersom han på den föreläsning där han skulle försöka lära oss studenter grunderna i detta istället började svamla om varför teorierna om en global uppvärmning var fel så kan jag tyvärr inte bedöma det, bara konstatera att han är en mycket dålig föreläsare. Skall vi tala om världsledande svenska klimatforskare som fortfarande är i livet finns egentligen bara en kandidat, Bert Bolin, och han stödjer klart teorin om att jorden värms upp genom mänsklig påverkan. (Detsamma gör f.ö. så vitt jag vet alla andra på meteorologiska instutiononen på Stockholms universitet också)

Sen får du faktiskt ursäkta om jag inte går ut och letar reda på en nio år gammal upplaga av Nature för att kunna kontrollera vad som skrevs i en artikel då för att kunna jämföra med vad Sillén skriver. I själva verket är jag övertygad om att det har inte Magnus heller gjort? (Inte sant Magnus, du har bara kopierat Siléns kurva, som han i sin tur tycks fått från någon annan likasinnad i en lång kedja med okänd början. Du har väl inte kollat i Nature om anklagelsen är riktig?). Kanhända har Silén rentav rätt, vad vet jag, dåliga artiklar förekommer även i vetenskaplig press. Vad skulle det i så fall bevisa? Vetenskapen fungerar inte för att vetenskapsmän är ofelbara utan för att fel har en tendens att korrigeras.

17 mars 2005 08:37

Väl talat Thomas Palm!

Två saker jag skulle vilja fråga Magnus Andersson och ni övriga som är kritiska till växthuseffektsteorin. Den första frågan är hur ni kan bortse från att de allra flesta klimatexperter och övriga experter på området stödjer växthuseffektsteorin? Den andra frågan är hur ni, trots att det inte är bevisat att människans aktiviteter inte påverkar miljön negativt med en skadlig växthuseffekt, kan vilja frångå försiktighetsprincipen?

Thomas Palm sa...
18 mars 2005 11:35

Tobias, det är i allmänhet omöjligt att *bevisa* att något är ofarligt. I praktiken får man tillämpa försiktighetsprincipen lite mer flexibelt så att man gör en rimlighetsbedömning. Har vi något skäl att misstänka att den här verksamheten kan vara farlig? I fallet växthuseffekten har vi helt klart det. Magnus och likasinnade må visa sina diagram där de försöker visa att det inte är 100% säkert att dagens uppvärmning beror på oss, men de kan inte komma ifrån att koldioxid är en växthusgas och att växthuseffekten bevisligen fungerar. (annars skulle jorden var ca -18 C i genomsnitt).

Det man idealt vill göra är att beräkna genomsnittskostnaden givet alla osäkerheter. Är det 1% risk att en verksamhet orsakar skador för en miljon så bör man se det som att den kostar 10,000. I praktiken blir sannolikheterna och kostnaderna delvis subjektiva, men man bör ändå kunna enas på en tiopotens när eller så. Kanske är det 20% chans att vi slipper allvarliga konsekvenser av växthuseffekten, men då återstår ändå 80% risk att det blir stora skador, och då är genomsnittskostnaden fortfarande enorm.

21 mars 2005 17:53

Svar till Thomas Palm...

Visst har du såklart rätt i att det i allmänhet är omöjligt att bevisa att något är ofarligt eller att något inte finns. Jag forulerade mig bara väldigt klumpigt!

2 juni 2005 17:46

ang solstrålningen... sen finns det fler "mistag"

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/244.htm#61111

Magnus sa...
7 juni 2007 01:17

Magnus, du som är doktorand i Luleå, hur kan du komma och dra fram denna källa, med argument av solintensitet (de små avvikelserna från solkonstanten) när den teori jag hänvisade till, om solfläckar, inte har ett dyft med det att göra.

Tycker du inte att du är lite väl patetisk? (Jag har aldrig sett dig fånga ett argument och formulera ett motargument, men sett mycket sk*tkastning från dig.)

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.