Klimatkatastrof? Isar växer, öken avtar

Johan Norberg har de senaste veckorna i en post förklarat att Grönlands inlandsis blir tjockare samt i en annan post att norra Afrikas öknar inte breder ut sig utan istället blir grönare.

Pyrt va...


(Uppdatering: En direkt uppföljande post, om klimatkatastrofhysteri.)


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

5 Responses to “Klimatkatastrof? Isar växer, öken avtar”

Bengt sa...
19 januari 2007 03:51

Magnus: Borde ni inte ge upp er lobby mot klimatförändringarna nu när till och med Johan von Holstein går ut i Metro och berättar om de i Metro...

och att han anser att vi verkligen måste göra något åt de...

Thomas sa...
19 januari 2007 13:56

Johan är i alla fall ärligare än du, Magnus när han om grönlandsisen konstaterar att:
"However, this is not an argument against the existence of global warming. First of all, the data covers only a short period, but more importantly, as I understand it this is something we could expect. Warmer temperatures result in more snow on high altitutudes, and that binds precipitation and ice sheets grow."

Så länge temperaturen stannar under noll grader leder en uppvärmning vanligen till mer snö. Därför ser vi också att isen blir tjockare på centrala Grönland medan den smälter längs kusterna.

Magnus sa...
21 januari 2007 10:15

Bengt: Holstein anser jag mindre relevant än Janne Långben när det gäller naturvetenskap. (Även om han hade ansett motsatsen!)


Thomas: Jag avsåg inte dölja något. JAg skulle hålla posten kort i en enda mening, och därför lade jag inte till utbredningen eller smältandet i kanterna. Men faktum är att isarna inte ens smälter i kanterna överallt på den norra hemisfären. Jag är ärlig! Att TV-reportage filmar och miljöorganisationer gör miljöresor till de ställen där det smälter mest är ju ett symptomatiskt beteende vid propaganda.

På medeltiden odlade man för övrigt -- som jag vet att du känner till -- spannmål på Grönland längs med kusterna. Det kan man inte göra i dag. Tänk om det blir kallare efter år 2010, då får vi inte den chansen igen.

Detta säger dock inte att vi inte har en atropogen växthuseffekt eller hur stor den är. Dock är ju forskarna i dag mera inne på en mindre antropogen växthuseffekt överlagrad på större naturliga variationer. Alltså det som t ex nämndes av en klimatolog på vetenskapsradion i veckan.

Men det jag nämner i bloggposten och här i kommentaren säger inget om huruvida det förekommer en antropogen växthuseffekt elelr inte. Min uppfattning och tro (en bedömning utifrån kännedom om komplexa system påverkade av otaliga faktorer) är att den existerar men är tämligen svag.

Det denna bloggpost sa är det som Norberg ville ha sagt i hans bloggpost om öknarna, nämligen att det finns och sprids oriktiga uppgifter som ligger i linje med människors föreställningar. Där är ju också påståendena att stormar orsakas av växthuseffekten en myt som avlivades på GP Debatt enligt mitt nästa inläägg (se länken sist i denna post).

En intressant felaktig föreställning som nyligen spreds i media i USA var en uppgift om havsnivå utifrån en felaktig uppgift om issmältning 4 gånger häggre än den av experterna angivna. Om det här.

Magnus sa...
21 januari 2007 10:42

Korrigering av sista meningen i föregående kommentar:

Media utgick från fyra gånger högre volym från ismältningen än den av forskarna angivna _max-gränsen_!

Magnus sa...
22 januari 2007 01:09

NEJ - NEJ - NEJ!!!!

Ursäkta!


Asch, jag har inte alls rätt om den där länken, inte max-värden eller nånting!! Utan det var uttalandet 80 cubic miles som stod mot 25 cubic miles i mätningar. Kommande decennier kommer i alla fall havsnivån inte att stiga så mycket.

Moderna myter reder ut detta.


Nu känns detta egentligen relativt oväsentligt. Det viktiga är i vilken grad människan påverkar miljön.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.