En bakad klimat-kaka?

Innan Steve McIntyres blogg Climate Audit gick ner för en vecka sen, efter att han upptäckt en Y2K-bugg för NASA:s klimat-data (en fadäs som jag skrev om här), postade han ett synnerligen intressant inlägg om temperatur i städer respektive på landsbygd som jag fick lust att ta upp på nåt sätt.

Så här:

USA har enligt GISS-data (mark-stationer) haft en viss temperaturökning sedan dessa data 1880 börjades samlas in. Se denna graf (justerad för Y2K):

US_global_temp_small.png
Källa: GraphIilogy

Beträffande GISS-data finns det en hel del justeringar och val som görs. Bland annat väljs stationer som följer en långsiktig trend ut, enligt av NASA beskrivna regler.

[ett par irrelevanta stycken raderade]

Justeringar görs alltså för de amerikanska mätdata (och naturligtvis även för andra länder) och en skattning och några exempel på detta beskrivs på Coyote Blog, med bl a följande kurva, illustrerandes hur rådata justerats:

ushcn_corrections.gif

Intressant va! Bloggen ger exempel på att man justerat upp temperaturen på stationer som flyttas till en mindre central plats samt att mer gräs och mindre asfalt gett en uppjustering med 0.2 grader. Så nu börjar man undra: Hur mycket av temperaturökningen senaste seklet är verklig?

Nu till något som tillsammans med det ovan är riktigt intressant!

Beträffande mer tätbebygda områden använder NASA algoritmer som exkluderar stationer som inte följer en långsiktig temperaturtrend (eeh, konstruerad temperaturtrend?), men man hävdar även att algoritmerna innebär en normalisering som tar hänsyn till hetta från städer (se t ex länk med NASA-regler ovan eller kommentarer av Gavin i senaste Real Climate-post).

Men nu har alltså hockeklubbs- och Y2K-avslöjaren Steve McIntyre skaffat sig och skyfflat amerikanska stationsdata för landsbygd respektive större städer och fått följande resultat:

peters27.gif

Finns här en speciell trend för städer? "Most ridiculous thing I've ever heard!" [1]. Läs mer om detta på McIntyres post. Man kan undra hur mycket som beror på justeringar och algoritmer (görs mest för städer) respektive uppvärmning från själva staden (UHI)? Det vore även intressant att se vad enbart landsbygds-data -- förmodligen den renaste data -- skulle ge för global temperatur. Bloggpostens senaste kommentar är:
It would seem that the theme song for the Global Warming Alarmists is

"We didn’t know you were coming so we baked the cake".
-

Ska förresten bli intressant att se Y2K-problemet genomlyst globalt. Har svårt att tro att man överallt använder egen programvara, och en sån översyn måste om inte annat ske för trovärdighetens skull. Men med tanke på bl a det nämnda i denna post finns ju mer att se över.

(USA har f ö tämligen gedigen GISS-data beträffande antal stationer samt NASA:s resurser för datainsamling och bearbetning. Men stationernas status i förhållande till regler för dem är det enligt surfacestations.org lite si och så med. Databehandlingen, där sluten kod under 7 år led av en Y2K-bugg, visar ju på "SJ-standard" även för detta, men förhoppningsvis släpps nu koden fri för granskning.)


Uppdatering: Ser på Climate Audit nyheten kring McIntyres upptäckt resulterat i artiklar, där Townhall och Guardian länkas.

Townhall-artikeln återger en kommentar av McIntyre, att många stationer i bl a Asien och Sydamerika ligger i "urban areas", samt även att USA har de mest noggranna data.

Med tanke på vad amerikanska data enligt ovan visar för städer respektive landsbygd bör givetvis exkluderande av stationsdata för städer vara helt rimligt, om nu bästa data är ett eftersträvat mål.=====================================================
[1] Al Gore i An Inconvenient Truth, efter att med ironi om koldioxid- och temperaturkurvor frågat: "Do they ever fit together?" (Där mörkar iofs Gore ~800 års fördröjning mellan temperatur och CO2-förändring.)


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

2 Responses to “En bakad klimat-kaka?”

TJ sa...
16 augusti 2007 12:21

Ett problem är att om man bekänner sig till vetenskapen p.g.a. dess rationalitet så måste man också acceptera att merparten av dess aktörer, forskarna, också är rationella. Nu ser det faktiskt ut som om majoriteten av dessa lutar åt att den klimatmodell (nämligen att människans aktiviteter står för en stor del av en mätbar uppvärmning av jorden) som är likt "gefundenes fressen" för vänstern dessvärre också är den mest troliga.

Magnus sa...
16 augusti 2007 22:55

TJ: När jag läser om mitt (eget) inlägg ser jag nu att jag bara påvisar några förhållanden beträffande temperaturdata samt föreslår en översyn globalt för den miss man upptäckt i USA respektive att man gör en sammanställning av "rural" data, d v s stationer på landsbygen, vars rådata inte som data för tätorter bearbetas med diverse algoritmer.

Tycker du att det är något i detta som går emot "vetenskaplig rationalitet"? I så fall vad och hurdå?

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.