Karin Bojs utmanar Carl Wunsch

Karin Bojs gör det igen. Denna gång kan Golfströmmen minsann kanske ändå stanna. Det var väl med i Al Gores film och allt? (Karin hänvisar i alla fall till "The Day After Tomorrow"...)

  • I den text där ledande oceanograf Carl Wunsch (vars syn på risken med mänsklig global uppvärmning jag inte delar) kritiserade Channel 4:s film "the Great Global Warming Swindle" för ensidig och förenklad presentation av vetenskap (en film som trots mycket politisk innehåll ger en bra samtidshistorisk skildring av klimatfrågan, men jag respekterar Wunsch kritik) skrev han följande om Golf-strömmen: "the notion that the Gulf Stream would or could "shut off" or that with global warming Britain would go into a "new ice age" are either scientifically impossible or so unlikely as to threaten our credibility as a scientific discipline if we proclaim their reality".
Som Bojs kanske även vet -- nej, men hon borde -- skrev Wunsch detta förra året, i en letter to the editor:
  • "Your statement that “The Gulf Stream is driven both by the rotation of the Earth and by a deep-water current called the Thermohaline Circulation” is false. The Gulf Stream is a wind-driven phenomenon (as explained in a famous 1948 paper by Henry Stommel). It is part of a current system forced by the torque exerted on the ocean by the wind field. Heating and cooling affect its temperature and other properties, but not its basic existence or structure. As long as the sun heats the Earth and the Earth spins, so that we have winds, there will be a Gulf Stream [...]

    If the sinking motion at high latitudes were completely stopped, by covering that part of the ocean by sea ice for instance, there would still be a Gulf Stream to the south, and maybe an even more powerful one as the wind field would probably then become stronger. If the sinking were stopped by adding fresh water [...], the Gulf Stream would hardly care. [...]

    Many real climate change effects exist and require urgent attention; focusing on near-impossible Gulf Stream failure is an unproductive distraction."
Wunsch hindrar alltså inte Bojs att orera om att Golfströmmen "verkar svajig", men även andra forskare anser att Gulfströmmen inte kommer att stanna:
  • Richard Kerr om att det inte på flera decennier i ett worst case scenario går att registrera förändringar (Science), men Bojs säger att vi kan veta redan om 10 år om Golfströmmen kan stanna på ...mindre än 100 år? På kortare tid kan ju kylan från avstannad Golfström överträffa värmen från växthuseffekten. Hm...

  • Osceanograf och bloggare Daniel Hansson om att Golfströmmen inte kan stängas av. Bara ett cirkulationsförlopp är en 1000-årig process. Även Daniel kritiserar explicit media för överdrifter.

  • Hans von Storch samt Nico Stehr, i der Spiegel, finner också resonemanget långsökt, och här kritiseras också alarmismen utifrån bl a exemplet Golfströmmen.
(Uppdatering: Den mycket kraftiga årstidsvariation som "Rapid/Mocha" visar kan ju falsifiera tidigare undersöknings resultat på 30 procents avtagande Golfström, då den skillnaden kanske kunnat bero på, förutom naturlig variation, årstidsvariationer. Något Wikipedia nämner, med hänvisning till Richard Kerr som 2006 i Science visade de stora årstidsavariationerna. Nordatlantiska oscillationen, som är en ganska kraftig variation med längre periodicitet, är väl också ett rätt etablerat begrepp.) 300px-Winter-NAO-Index.png Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments

11 Responses to “Karin Bojs utmanar Carl Wunsch”

Jörgen sa...
20 augusti 2007 01:14

New Scientist skriver:

"Few scientists think there will be a rapid shutdown of circulation. Most ocean models predict no more than a slowdown, probably towards the end of the century. This could slow or even reverse some of the warming due to human emissions of greenhouse gases, which might even be welcome in an overheated Europe, but the continent is not likely to get colder than it is at present."

Magnus sa...
20 augusti 2007 02:08

Så du litar mera på en journalist än på världens främsta oceanografer? Två av dem nämnda här, där den främste är Carl Wunsch. Och betyder det ingenting vad Wunsch säger om journalister som spekulerar som författaren till den New Scientist-artikel som du länkar till (en tidning som även alarmerade om den 30-procentiga minskningen, vilken betvivlades av alla osceanografer, samt som haft sina Golfströms-apokalypser, eller?

Jag tror du missade poängen med denna post med ungefär 100 procent; Läs den igen, så kanske du fattar nåt.

För det du skickade rä relativt alarmistisk utifrån vad oceanograferna säger. Kanske ville du lugna mig? Men det förstår du väl inte är nödvändigt...

Eller var det dem som gått på något som du ser som ännu kraftigare alarmism från Karin Bojs du ville lugna? Nja, jag tycker nog den tidning du länkade verkar nästan lika alarmistisk som DN (se mina länkarna här samt innehållet i den artikel du själv länkade), så vad var egentligen din poäng?

Magnus sa...
20 augusti 2007 02:19

Jörgen:

Läs citaten igen. Den i mitt tycke för växthuseffekt-alarmistiske men kunnigaste osceanografen i världen säger alltså, likt andra ocseanografer, och här till journalisterna:

"As long as the sun heats the Earth and the Earth spins, so that we have winds, there will be a Gulf Stream
[...]
focusing on near-impossible Gulf Stream failure is an unproductive distraction"


Wunsch skriver ju även att en rent fysisk förändring av förhållandena genom inte långsamt uppvärmning av vattnet via luften utan snabbt förändrade förhållanden genom att vatten tillsätts knappast ens skulle noteras av Golfströmmen.

Magnus sa...
20 augusti 2007 09:39

Det är egentligen än värre med Bojs än jag uttryckligen angett. Wunsch menar i det dokumnent om filmen TGGWS, ett dokunent Bojs tidigare hänvisat till och uppmanat folk att läsa, att det är i princip omöjligt att Golfströmmen stannar och att forskare som spekulerar i att det kan hända äventyrar forskningens kredibilitet.

Men här spekulerar Bojs vilt om att det kan hända utifrån storleken hos naturliga variationer, variationer hon uppenbarligen själv känner till! Att hon menar att en minskning av flödet om 10 år skulle indikera att Golfströmmen stannar kan bara bero på att hon inte känner till den naturliga variationen (se wikidiagrammet på Nordatlantiska oscilationen ovan) eller att hon är ute efter att förleda allmänheten med alarmism.

Denna slutsats måste man dra.

Läs gärna Daniel Hanssons bloggar om detta, som den gången gällde kvällspressen.

För övrigt, utöver att osceanograferna säger att det inte finns en chans på jorden att Golfströmmen stannar (lika troligt som att klockorna stannar, alternativt börjar gå baklänges, om du vrider upp temperaturen en halv grad i din lägenhet) så var det på norra hemisfären några grader varmare under medeltidens värme än vad det är i dag. Och temperaturen är även cirka 0,1 grader lägre än 1998 (HadCru-data: år 1998, 0,526 och år 2006, 0,422), så varför Golfströmmen skulle reagera på det då den enligt osceanograferna inte ens antas reagera på stora förändringar i temperaturen kan man undra!!!

Och förmodligen blir det kallare kommande decennier, om solcyklerna blir så svaga som solforskarna anger (beträffande solforskningen har f ö Bojs antagonistiskt bara presenterat väl påvisat otillräckligt initierad kritik).

Magnus sa...
20 augusti 2007 09:56

Förresten vände sig Wunsch till medierna när han i TGGWS-texten (som Bojs ju rekomenderat) menar att forskningens kredibilitet äventyras om man hävdar att Golfströmmen kan dramatiskt förändras, vilket är vad Bojs gör.

Upprepar Wunsch:
"...or that with global warming Britain would go into a "new ice age" are either scientifically impossible or so unlikely as to threaten our credibility as a scientific discipline if we proclaim their reality."

Thomas Palm sa...
20 augusti 2007 12:00

Magnus, när du citerar Wunsch "As long as the sun heats the Earth and the Earth spins, so that we have winds, there will be a Gulf Stream" förefaller han tala om det som vetenskapsmän menar med Golfströmmen, dvs den tropiska delen. Dess förlängning som fortsätter upp mot Europa hör till den termohalina cirkulationen och är strängt taget inte en del av Golfströmmen även om vi i vardagsspråk alltid kallar den det. Att denna skulle vara så omöjlig att påverka som Wunsch påstår förefaller osannolikt givet att den allmäna uppfattningen är att den faktiskt gjorde det under yngre dryas.
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/carl-wunsch-the-economist-and-the-gulf-stream/
Wunsch har dock sin egen alternativa teori för hur det gick till så hans inlägg till Economist är utan att det framgår del i en intern forskarstrid.
http://ocean.mit.edu/~cwunsch/papersonline/ydjmr2005.pdf

Mer obegripligt är hur tusan du läser Bojs. Hela hennes poäng hittar du i slutstycket, och den är precis motsatt den du hävdar:
"Den gamla rapporten säger alltså ingenting. Först nu, när alla bojarna finns på plats, kan mätningarna börja på allvar. Om tio år - i bästa fall - kan forskarna kan säga om det finns en trend, om det verkligen är så att Golfströmmen börjar sacka av.

Tills vidare kan vi utgå från att Sverige och världen blir varmare."
Bojs skriver alltså en dementi på en tidigare artikel som hävdade att Golfströmmen försvagats!

Vad gäller Daniel Hanson så skriver han att "Att den kan försvagas eller förflytta sig lite söderut är möjligt, men inte att den stängs av."
Jaha, det är ju en tröst för oss här uppe i Sverige om Golfströmmen finns kvar man slutar i Medelhavet.

(Inte för att någon drastisk förändring av Golfströmmen hör till någon av de mer sannolika riskerna).

Jörgen sa...
20 augusti 2007 12:01

Magnus, mitt citat stödjer ju din tes. Jag tror kanske att du läste för fort? NS säger att det kan bli lite mindre golfström kanske. Det kan väl knappast kallas alarmistiskt skrivet.

Magnus sa...
20 augusti 2007 13:29

Öh?

Journalisten bygger först upp alarmistiska beskrivningar av ett kallare Europa, vilket direkt sägs orsakas av att Golfströmmen avtar.

"Europe and parts of North America are kept milder than other northerly parts by warm water flowing north from the Caribbean in an ocean current called the North Atlantic Drift. If climate change broke this heating system, European temperatures could drop by up to 5°C or more within decades."

Det är alltså detta som Wunsch menar skadar forskningen, och jag har inte sett någon osceanograf stödja den tesen.

Vidare:

"Harry Bryden of Southampton University, UK, claimed there was a 30% reduction in the vital Atlantic current. But subsequent measurements by the team show no clear trend."

Detta, att förändring registrerats men att "ingen klar trend" setts, är att slå blå dunster i katastroflängtande människor. Det är vilseledande eftersom, som bl a Kerr säger, trender omöjligen kan registreras. Påståendet tjänar alltså bara syftet att vilseleda.

Sedan följer

"Few scientists think there will be a rapid shutdown of circulation."

Ingen (inte ) forskare tror på en snabbt stopp av golfströmmen. Att IPCC har gjort omskrivningar i den riktningen är en annan sak, och något som Bojs tog fasta på. (IPCC har även hävdat att det är bevisat att stormarna blivit fler och kraftigare, men Cerveny, som analyserade den data IPCC har, visade motsatsen, att varmare väder ger färre och svagare stormar. Inte undra på att forskare sa upp samarbetet med IPCC omkring den frågan.)

Nästa mening:

"Most ocean models predict no more than a slowdown, probably towards the end of the century."

Det man läser är alltså att forskarna är delade mellan snabbt stopp och detta. Men det jag vid 10-tal google-träffar hittar om modeller som anger att golfströmmen kommer att bromsas av uppvärmning (Rapid Clinate Change Conference i Birmingham, Real Climate-poster och diverse annat) är alla relaterade till just Bryden, som felaktigt skrev om en 30-procentig minskning. Även IPCC-dokument, och IPCC:s modeller refererar Bryden samt ander förstås denna minskning, men det är inget oceanografer som Wunsch, Kerr eller för den delen Hansson anser eller oroas av.

New Scientist-artikeln har, som alla läskunniga kan se, ett oerhört alarmistiskt innehåll vilket är en exakt den spekulation om just Golfströmmen som Carl Wunsch skriver fullständigt saknar grund utan bara skadar forskningen.

Men artikeln, som börjar med ett långt parti om vad som händer om växthuseffekt ger förändrad Golfström som gör det det blir mycket kallare ("European temperatures could drop by up to 5°C or more within decades"), slutar tack och lov med några korta meningar, såsom "but the continent is not likely to get colder than it is at present". Det hade ju räckt med sanningen.

Och fortfarande var alltså denna artikel full med alarmism, av en journalist som tidigare skrivit alarmistiskt om att Golfströmmen stannar och jag förstår därför fortfarande inte vad alls en sådan New Scientist-artikel har med min postning att göra. Förklara det om du kan (men jag tror inte att du kan det eftersom du inte gör en ansats att förklara i detta ditt svar samt det framstår som totalt obegripligt). Hur är en annan journalist som använder alarmism ett motargument mot det jag tog upp om Karin Bojs!?

-

Förresten, något annat: Det är ju kallare nu än 1998 och det finns, som jag antydde, vissa skäl att tro på några kallare år och kanske kallare decennier. Vidare har i det land med mest noggrann landtemperaturmätning, USA (har en stor överrepresentation av världens väderstationer), knappt någon temperaturökning sedan 30-talet och 1950, och detta trots att det tycks finnas en mycket stark bias p g a värme i städer. Se gärna min förra post om det, här.

Magnus sa...
20 augusti 2007 13:35

Och vad ville du med länken säga som svar på min postning?

Magnus sa...
20 augusti 2007 13:35

Slutet på artikeln, med "not likely", förtar dock inte det alarmistiska helhetsintrycket, där vissa forskare sägs stödja snabbt stopp av Golfströmmen och spekulationerna om försvagad Golfström och ett kallare Europa.

Magnus sa...
20 augusti 2007 13:52

Hm, nu tror jag att jag förstår. Artikeln heter "Climate myth: ...ice age in Europe", och försöker förklara att det som tidningen tidigare ofta hävdat var ett hot, nämligen att Golfströmmen stannar eller avtar, är en myt.

Det var ju en tydlig rubrik och kanske ett försök att växla in tidningens tidigare budskap rörande Golfströmmen på ett annat spår? (Det kanske även Bojs försökte med denna artikel, fast rubriken "Golfströmmen verkar svajig" var ju i så fall inte ett så bra val, eller att låta orolig för att det kanske ändå, i alla fall, blir en avstannad Golfström.)

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.