Malmös förändras -- sharia on its way

Denna fetpost har så tråkiga siffror, så först några spridda länkar om muslimers upptrappning av protesterna mot Nerikes Allehandas publicering av Muhammed som rondellhund (ledarartikeln).

 • Little Green Footballs inlägg i förrgår, med över 300 kommentarer av skiftande kvalitet...
 • Flemming Rose, chefredaktör på Jyllandsposten, om debaklet där han nämner att Jyllandsposten och andra danska tidningar redan publicerat Vilks bilder utan att det uppmärksammades. (Det torde visa att Danmark haft rätt strategi när Jyllands-posten attackerades. Att ge efter ses som en svaghet där islam gör en framflyttning av sina positioner och attityd.)
 • Gustafsson i Säffle
 • Protesterna är exempel på den påtryckning för sharia-inslag i vårt samhälle som detta inlägg berör förutsättningarna för.Låt mig bara först nämna att jag inte har något emot invandrare, men ingen kan ju förneka att konflikter mellan ursprungskultur och minoritetskulturer kan uppstå. I synnerhet om minoritetskulturen är stark och aggressiv (här tror jag att man måste vara hård och inte vika från ens kulturs synsätt och ordningar; Jyllandsposten kunde nu publicera Vilks utan problem).

  På grund av de kulturella problemen anser jag att det är klokt att ha en invandring som inte är så stor att befolkningssammansättningen på kort tid kraftigt förändras. Dagens invandring på årligen motsvarande en procent av befolkningen (västvärldens högsta nivå [1]) tror jag är ohållbar. En eller några promille som andel av befolkningen vore nog lämpligare.


  Invandringens storlek nu

  För några dagar sen skrev Robsten om ett inlägg av Merit Wager. Hon tar bl a upp Migrationsverkets uppgift att 35000 till 40000 personer per år de närmaste åren förväntas söka asyl i Sverige (landet med överlägset flest asylsökanden; [1] eller diagram nedan). Till det ska läggas den av SCB förväntade anhöriginvandringen på nästan 40000 personer årligen t o m år 2010 (SVT). Detta lär betyda att invandringen kommer att ligga kvar på åtminstone förra årets rekordhöga nivå.


  Tabell från Thoralf.

  anh_rig2006_1187729895.jpg
  Tabell från Thoralf.


  Demografins betydelse för demokratin

  Senaste tidens censur och självcensur kring Vilks rondellhund, de nu tilltagande protesterna efter NA:s publicering och annat negativt som har med islam att göra får nog många att fundera på hur det blir med muslimskt inflytande framöver. Ett politiskt inflytande finns i anmärkningsvärd grad i städer som Bryssel, där visst en majoritet av lokalpolitikerna möjligen är muslimer (GoV). I Sverige torde problemet vara särskilt tydligt i Malmö.

  Att fundera på varför oönskade förändringar sker är nödvändigt om vi framgångsrikt ska kunna bemöta problemen, men i denna post spekuleras mest kring populationsmässig förändring samt utgås från att stor andel av befolkningen ger inflytande. Muslimsk inflytandet kan röra sådant som halal-mat på offentliga institutioner (Malmö [2]), förbud att äta under ramadan (Belgien och UK [3]) eller lokala shariadomstolar (Malmö [4]).

  Muslimer måste förstås inte vara så radikala, men i Malmö vet vi att det finns radikala muslimer [5], och det verkar som om mainstream islam i väst, med stöd av bl a Saudiarabien, har rätt stort inflytande över det mesta av islamisk verksamhet, inklusive moskéer.I alla händelser känns sådant som protesterna mot Vilks konst eller Dubaibörsens försök att köpa Stockholmsbörsen som exempel på försök att flytta fram islams positioner.

  Prognoser om befolkningsutvecklingen framöver är nog relevanta. En kultur med en strategi att expandera innebär ju ett slags civilisationskrig -- ett utdraget krig om värderingar som i detta fall redan inletts (något kanske vissa inte inser). Jag har tidigare bloggat om befolkningsmässig förändring för Sveriges befolkning men här tänkte jag kika på Malmö, eftersom denna stad med sin stora andel muslimer får ses som central i nämnda civilisationskrig -- kanske en slags murbräcka.


  Malmö

  I dag torde i Malmö finnas bortåt 75000 utlandsfödda [6], vilket motsvarar ungefär 28 procent av stadens befolkning. 179000 är alltså födda i Sverige, och av dessa är gissningsvis (approximativt skattat) cirka 17000-28000 [7], låt oss säga 20000 barn till invandrare. 1:a och 2:a generationens invandrare är i så fall till antalet 95000. Cirka 37 procent av Malmös befolkning. (Cirka dubbelt så stor andel invandrare som för hela Sverige.)

  Omkring 5000 invandrare kommer årligen till Malmö [8] samtidigt som 10000 infödda svenskar lämnar staden [9]. Några tusen -- kanske 4000 (har jag sett nånstans...) -- ungdomar kommer vidare varje år för att läsa genusvetenskap på högskolan, typ. "Avståndet" mellan antal invandrare och antal infödda svenskar lär därmed krympa med sådär 10000 personer eller cirka 3-4 procent per år.


  Invandrarmajoritet och politik

  I dag kämpar ju SD på i Malmö. Men om in-, utflyttning samt födslotalen snabbt minskar skillnaden i antal invandrare respektive infödda svenskar, hur lång tid tar det då innan Malmö har en befolkningsmajoritet med invandrarbakgrund? Och hur lång tid tar det innan en majoritet är muslimer, samt vad kan dessa förändringar tänkas innebära för Malmö, samhälleligt och politiskt?

  Beträffande sista frågan: En befolkningsmässig förändring som ger invandrarmajoritet får nog antas leda till att röstfördelningen mellan partierna närmar sig den i Rosengård [12], nämligen följande (kommunalval 2006 och partier med minst 2,0 %):

  S: 72,5 %
  V: 6,0%
  M: 5,9 %
  FP: 4,0 %
  SD: 3,0 %
  MP: 2,5 %


  Alltså en förändring mot en monumental vänstermajoritet. (Här kanske kan antas att invandrare delvis fått sin syn på demokrati och politik i sossepropagandistisk SFI- och Komvux-undervisning [13], vilket förresten kanske var det som fick Fatima Doubaki att uttala: "Det finns ingen plats för Tintin i ett demokratiskt samhälle" - Expressen.)

  Att skillnaden mellan antal svenskar respektive invandrare minskar med säg 3,5 procent per år innebär alltså att dagens klyfta på 26 procent mellan dessa kategorier [14] skulle ätas upp på mindre än 10 år. Är då längre en borgerlig majoritet i Malmö möjlig? Är den kanske redan omöjlig? Vilken roll kommer t ex SD att kunna spela när invandrarna är i majoritet? Som en kulturellt mobiliserande kraft för en svensk minoritet? En (givet att man får med sig andra partier) politisk kraft för assimilation utan eftergiftspolitik? Eller är detta med assimilation bara en fåfäng dröm i och med partiernas etniska sammansättning? Så länge muslimer inte är i majoritet i ledande partier kan kanske assimilation försvaras.

  Om 10 år kan det alltså i Malmö finnas fler med invandrarbakgrund än med infödda svenskar, och efter ytterligare 10 år skulle vid samma in- och utflyttning en situation omvänd dagens uppstå, med knappt 2/3 med invandrarbakgrund och drygt 1/3 infödda svenskar. Kommer områden som Limhamn då att ha samma svenska kultur? Skulle en muslimsk majoritet i kommunledningen leda till ökad utflyttning av infödda svenskar i alla stadsdelar?


  När får Malmö muslimsk majoritet?

  Man hör ju ofta uppgften att 25 procent av Malmös befolkning är muslimer, så jag satte igång och googla: En artikel i Kristdemokraten angav hela 100000 muslimer i Malmö samtidigt som en kulturskribent på Expressen menade att 25 procent är en myt samt att "ynka 7 procent av Malmöborna kommer från muslimska länder". Siffran 50000 (för 2003) anges dock i en rapport från Integrationspolitiska maktutredningen (pdf). Med tanke på den stora invandringen (cirka 5000 personer både 2005 och 2006) kan man anta att antalet muslimer sedan dess ökat med minst 5000 -- säg 7000 personer. 57000 muslimer skulle utgöra 22 procent av Malmös befolkning. Med tanke på den stora invandringen är det nog möjligt att antalet muslimer ökar med 2500-3000 per år [15], d v s motsvarande ungefär 1 procent av Malmös befolkning.

  Ökningen av andelen muslimer i Malmö skulle alltså på 10 år bli lika många procent, och cirka 1/3 vara muslimer år 2017. Vore det möjligt att samma utveckling fortgick skulle hälften av Malmöborna vara muslimer innan år 2035.Om detta ger en samhällsförändring med ett ökat inslag av sharia, vad kan man göra för att förhindra det? Förändring bör ju, då utflyttningen ökar, även innebära en ekonomisk belastning -- i förlängningen enklav-bildning och kulturellt kaos? Jag kan inte komma på andra svar än ökad medvetenhet, (som leder till) tydliga mothugg (ett exempel) samt motarbetande av dagens mycket generösa invandringspolitik, så att den verkligen överges. Bromsas invandringen kraftigt skulle nog förutsättningarna för att inte Sverige "dhimmifieras" lika mycket som Bryssel ljusna något. (Speciellt för Sverige är dock att vi på bara ett par decennier har fått en stor muslimsk minoritet, medan andra europeiska länder längre haft en lite mer restriktiv muslimsk invandring; det innebär också att vårat land just nu förändras mycket snabbare!)

  I hela Sverige ökar dock andelen muslimer -- i dag 4,5 procent [16] -- långsammare än i Malmö; kanske med 0,3-0,4 procent per år [17] (vilket iofs inte är så långsamt). Så samtidigt som vi lokalt tämligen snart kan få övermäktiga problem [18] kanske utmaningarna för riket i stort dröjer lite längre. Islam lär i alla händelser inte ligga på latsidan och städer som Malmö skulle möjligen kunna vara "murbräckor" i det civilisationskrig där ett auktoritärt islam flyttar fram sina positioner.

  -

  Låt mig avslutlingsvis få tipsa om ett program på Axess-TV, där Göran Rosenberg intervjuar Nathan Glazer om Den multikulturella återvändsgränden. Programmet finns att se här: klipp-1, klipp-2, klipp-3, klipp-4.

  =====================================================

  [1] Ulf Pettersson: Myten om den restriktiva flyktingpolitiken.
  [2] Någon tidningsartikel på nätet om att några kommunala skolor i Malmö beslutat att avstå från griskött och endast servera halal-kött hittar jag inte, men i bl a forumet tankefrihet.se refereras tidningsartikeln om halal-beslutet.
  [3] Om förbud för poliser att äta under ramadan i Belgien står det i detta läsvärda PDF-dokument av Theodore Dalrymple, och om motsvarande förbud för brittisk vårdpersonal i Daily Express samt Daily Record.
  [4] Bl a Jihad i Malmö har skrivit om Rosengårds shariadomstol. På Islam Online, i artikeln "Despite Problems, Swedish Muslims Enjoy Tolerance" citeras förresten moderatpolitikern Adly Abu Hajar, som påstås ha lett shariadomstolen i Rosengård: "Sweden is the best Islamic state now".
  [5] (Artikelserie i Sydsvenskan) samt Jihad i Malmö om Malmö.
  [6] År 2006 hade Malmö 70600 invandrare enligt Wikipedia.
  [7] Gissningen baserad på förhållandet mellan 1:a- och 2:a-generations invandrare i Söder- och Västerorts förorter (Stockholms stads statistik).
  [8] 5300 år 2005 enligt Sydsvenskan, och antalet var över 5000 även 2006.Enligt Luciano Astudillo tog bara Malmö 2006 emot fler irakier än Tyskland, Norge, Storbritannien, Irland och Danmark tillsammans.
  [9] Sydsvenskan-artikel om rekordstor flytt från Malmö år 2003, samt artikel om att det samma år var ökad kriminalitet som orsakade flyttvågen. Liknande siffror och nya rekord i utflyttning har slagits efterföljande år. (En artikel från 2001 om utflyttares uttalanden om invandrare)
  [11] Rimligt utifrån namnfrekvensen för riket enligt SCB.
  [12] PDF-dokumentet Områdesfakta Rosengård.
  [13] Rapport: Välkommen till Sverige! Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare , av Fredrik Segerfeldt, Nima Sanandaji och Patrik M Andersson. Även artikeln SFI knappast rätt forum av Nima Sanandaji.
  [14] I dag alltså i Malmö 37 procent med invandrarbakgrund och 63 procent infödda svenskar.
  [15] Kanske hälften av 5000 ankommande invandrare samt relativt infödda svenskar 500 fler födda.
  [16] Forskare anger 4,5 procent muslimer i Sverige, enligt GP den 12 augusti (komplettering av denna uppgift kommer...).
  [17] Kanske 30000 av cirka 100000 60000-70000 i nettoinvandring samt relativt icke-muslimer några tusen fler födda.
  [18] En bra bloggpost, som analyserar medias förklaringsmodeller till SD:s popularitet på vissa orter, belysande de faktiska problemen.


  Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

  Comments

  2 Responses to “Malmös förändras -- sharia on its way”

  1 september 2007 03:55

  Mycket intressant och välresearchat inlägg. Det är oerhört viktiga och allvarliga frågor du tar upp. Det är stor skandal att medier och politiker inte diskuterar de här förändringarna och deras konsekvenser öppet.

  Jean Moulin sa...
  23 oktober 2007 09:03

  Min personliga historia som invandringsrestriktionist började, såvitt jag minns, 1999, när jag som nyliberal eller snarare snudd-på-anarko-kapitalist kom till insikt om, att fortsatt muslimsk massinvandring skulle göra målsättningen "blind" (hundraprocentig) likhet inför lagen än omöjligare. Vi är ju väldigt dåliga redan på att tillämpa den principen.

  I ett liberalt samhälle har inga grupper (undantaget myndiga medborgare) rättigheter, utan bara enskilda individer. Detta krockar som vi nu märker med krav på respekt för religionsfriheten.

  Och det är ett problem. I ett liberalt samhälle har alla barn samma rättsliga skydd, och det får inte upphävas av föräldrarnas religion. Samma sak med djurskyddet.

  Detta skapar problem för muslimsk integration, men även, vilket de flesta drar sig för att nämna, för judiska trosbekännare.

  Men som Magnus påpekar, Jyllands Postens mod att publicera Muhammed-karikatyren har betalat sig. Om man bara står fast, så kommer man att vinna.

  Detta förutsätter dock att de som delar ens värderingar inte hamnar i minoritet eller så liten majoritet, att de inte kan stå emot påtryckningar från en stor aggressiv minoritet. Det i sin tur kräver ett omedelbart stopp för all invandring, speciellt från hederskulturer.

  Om inte det sker, ställs värdsamhället inför valet att med våld slå ned ett uppror eller att ge efter.
  Och med kännedom om vårt samhälles historia, så är ju utgången av en sådan kraftmätning given. Det vill säga, underkastelse, vilket är vad ordet Islam står för.

  Vi kan ju också fundera på vad en ökad närvaro inom militären av muslimska soldater medför för risker för indirekt terroristutbildning och tillgång till vapen - kanske även stridsflygplan, tanks, etc.

  Så det var trevligt att läsa Magnus kloka artikel om sambandet demografi och demokrati samt invandring.

  Som Ulf Pettersson skriver: "Det är stor skandal att medier och politiker inte diskuterar de här förändringarna och deras konsekvenser."

  Det är mer än skandal, det är svek mot demokratin och västvärlden, alltså ett slags motsvarighet till quislingism.

  Det är också skandal att man mörkar om invandringens totala kostnader, som Kurt Lundgren försökt ta reda på, utan resultat förstås.

  Skicka en kommentar

  Kommentera relevant och undvik invektiv.

  Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.