Apropå M vs. FP om biobränsle -- OECD negativa

När folkpartiet för några veckor sedan gick ut i en debattartikel förordande en neddragning av biobränslesubventioner, i strid mot moderaternas linje, hänvisade de bl a till att OECD uttalat att biobränslesubventioner inte är ett effektivt sätt att minska CO2-emissioner på.

OECD släppte i dag rapporten Economic Assessment of Biofuel Support Policies (pdf), och den refereras kort av National Review Online, ungefär i dessa punkter (parenteser är mina egna reflektioner!):

1) Skattebetalare betalar en hel del för biobränslesubventioner och skatteförmåner. EU:s, USA:s och Kanadas statliga stöd antas bli 25 miljarder USD per år från år 2013. (En snabb överslagsräkning ger sådär ett par hundra kronor per capita.)

2) Trots ökningen av oljepriset har den kostnadsmässiga nackdelen för biobränslen i de allra flesta länder -- alltså den som gör att biobränsle subventioneras -- ökat. Detta eftersom kostnaderna i jordbruket ökat.

3) Ökningen av priset på jordbruksprodukter om biobränsle subventioneras ska enligt OECD inte överdrivas. Exempel på produkter från 5 till 19 procents prisökning som följd av subventionerna nämns. (Min spontana reaktion är att det vore märkligt om detta tonas ned; för en person blir det dels några hundra kronor i skatt för bränslesubvention och ovanpå det några tusen kronor i högre matpris, och således en välfärdsförlust på minst en procent av en normalinkomst.)

4) Enligt NRO väljer OECD uttryckligen att ignorera studier påvisande stora CO2-emissioner från mark vid biobränsleodling efter skogsavverkning, då de menar att dessa studier är omogna. (Varför man ser dessa studier som omogna antyder tyvärr inte NRO. Jag ser nu att OECD gick igenom 60 studier om biobränslen. De tycks anse att det fanns osäkerheter om de mått man hade för emission före och efter uppodling; sida 47ff.)

OECD finner dock att minskningen av CO2 blir relativt liten. OECD skriver:
"Biofuels produced from wheat, sugar beet or vegetable oils rarely provide GHG emissions savings of more than 30 percent to 60 percent, while corn (maize) based ethanol generally allows for savings of less than 30 percent."
Kostnaden för denna reduktion beräknar man till mellan 960 och 1700 USD per ton CO2-ekvivalent. Det motsvarar visst en 15 till 17 gånger högre kostnad än vad företag skulle betala för utsläppsrätter enligt lagstiftningsförslaget Lieberman-Warner, vilket stoppades av senaten då det ansågs för dyrt.

--

Ser förresten i en SvD-artikel att EU framstår som obestämda i biobränslefrågan, där de dock inväntar den nog mera symbol än lösning som "andra generationens biobränsle" torde vara. Folkpartiet är visst positiva, men detta bränsle gör knappast så stor skillnad beträffande de grundproblemen OECD tar upp, och OECD uttrycker i denna rapport viss tveksamhet. Detta bränsle förväntas inte finnas förrän om bra många år och lär endast kunna försvaras vid en riktigt låg produktionskostnad.


--------------------
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Apropå M vs. FP om biobränsle -- OECD negativa”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.