Demografisk beräkning -- svenskar, invandrare och muslimer

Detta inte är "sanna" siffror, utan ofta höftade utifrån en bedömning av diverse input. Ibland är kritiker tvärsäkra på tveksamma eller felaktiga uppgifter, men jag är öppen för all kritik. Snålar pga läsbarhet och arbetsinsats med källor och beräkningsgrunder, men svarar gärna på frågor om enskildheter. (Lite info finns i förra demografiposten.)

Till det mer osäkra hör konstant invandring och muslimers födelsetal. Jag går emot SCB vad gäller invandring, där de antar en på några år kraftigt minskad invandring. Grund för att ignorera dem är bl a att de sedan tidigt 2000-tal upprepat antagit kraftigt minskad invandring vilken sedan ökat. Ökningen har utifrån invandringspolitik och utveckling av migration förefallit rimlig. SCB:s nuvarande prognos tycks minst lika märklig/dålig som deras tidigare.

Detta är alltså inte en sanning om framtiden -- prognoser är inte sanna -- men jag menar att beräkningen bygger på ganska rimliga skattningar. Kanske är nuvarande invandringsnivå konstant ett för högt antagande, men är ökning helt utesluten?

Förenklat är bl a att beräkningar görs på kategorierna där invandrarbakgrund och muslimsk identitet består i obegränsat antal generationer.

Formel och värden:

P(n)=P(n-1)*(F/2)^(1/C)+M

där

P(n), befolkning år n
F, barn per kvinna
C, ålder när kvinnor föder
M, årlig nettomigration


P(2010)
etn. svenskar: 7 250 000 (76.7 procent)
inv. ickemusl: 1 650 000 (17.5 procent)
inv. muslimer: 550 000 (5.8 procent)

F
etn. svenskar: 1.8 konstant (Med alla värden vägda fås dagens drygt 1.9)
inv. ickemusl: 2.1 konstant (SCB)
inv. muslimer: minskas mellan 2010 och 2049 från från 2.8 till 2.2 (SCB och Frankrike)

C
etn. svenskar: 30 (SCB -- iofs är 30 snitt för första barn.)
inv. ickemusl: 28
inv. muslimer: 25 (I Tyskland första barn vid 21 år)

M
etn. svenskar: ökas mellan 2010 och 2099 från -4000 till -13000 (viss "white flight")
inv. ickemusl: 38000 konstant
inv. muslimer: 30000 konstant


Resultat:

demografi_20100715_v1_s

P år 2020:
etn. svenskar: cirka 6 800 000 (70 procent)
inv. ickemusl: cirka 2 000 000 (20 procent)
inv. muslimer: cirka 930 000 (10 procent)

P år 2030:
etn. svenskar: cirka 6 400 000 (62.5 procent)
inv. ickemusl: cirka 2 400 000 (24 procent)
inv. muslimer: cirka 1 400 000 (13.5 procent)

P år 2050:
etn. svenskar: cirka 5 600 000 (51 procent)
inv. ickemusl: cirka 3 200 000 (30 procent)
inv. muslimer: cirka 2 100 000 (19 procent)

Kommentar:
I algoritmen ges populationsförändring bl a av åldersfördelning. Dock störs denna fördelningen av invandring och utvandring. Den del av populationsökning som beror på högre andel i fertil ålder bör för muslimer på ett par decennier öka deras andel med ytterligare ett par procent (cirka 21 procent år 2050).

Detta åskådliggör inte integration mellan grupper. Den är dock relativt låg för muslimer, där t ex i Storbritannien 1 procent av invandrade bangladeshier och pakistanier hade inhemska brittiska partners samtidigt som 20 procent av afro-karibier hade det (Tariq Modood, Richard Berthoud et al., Ethnic Minorities in Britain, Diversity and Disadvantage (2007), citerad av Philip Lewis i islamic Britain, sida 200n., enligt Christopher Caldwell 2009).

Beträffande muslimer kan utifrån några undersökningar kanske diskuteras om 1/3 eller 2/3 är för radikala för att försvara västlig demokrati och avvisa sharia?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

2 Responses to “Demografisk beräkning -- svenskar, invandrare och muslimer”

Anonym sa...
22 augusti 2010 20:26

Hi Magnus,

Your calculations are in good agreement with the results given in the book by Eric Kaufmann: Shall the Religious Inherit the Earth?, Profile books, 2010. The author made muslim population predictions with demographers at the international systems analysis institute IIASA in Wien for 8 countries, probably last winter. The projection for Sweden are (page 181 and 182):
2029 about 13,5 %
2050 20-25 %.

With best wishes,
Gustav from Finland

22 augusti 2010 22:21

Gustav, thanks for that valuable comment!

The effect from immigration on age distribution I mention, raises the result by say between 0.5 and 1 percent per decade (haven't measured it with precision), so my result should be between 21 and 23 percent Muslims in 2050. Again: This is if immigration as well as native and non-Muslim birth rate are constant on current levels, and birth rate for Muslims declines to a "floor" SCB predicts, but at twice the time, 40 years instead of 20 years.

I got to check out Kaufmann's book! (Although I know my calculation is accurate. ;) )

Again, thanks for your comment!

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.