Gaias budskap till klimatpolitiker...

I Cancun har senaste dagarna rekord för dagslägsta temperatur satts, t ex 50 F (10 C). Idag 55 F (13 C). Senaste lägstarekord för 10 dec var 60 F (15.5 C) 1999.

Någon undrar med en limerick om Gaia sökt nå klimatpolitikerna med ett budskap:
The delegates went off to the sun
To enjoy all the talks and the fun
But the logic was flawed
In the models adored
So Gaia turned down the temps in Cancun

Även köldrekord samt frost i Miami.


-------------
Till er som anser jag är oansvarig -- fullt begripligt då det sägs att nästan alla forskare är eniga (nej, det är de inte) och då detta är väder (stämmer) -- kan nämnas att även nu NASA- och NOAA-forskare släppt en studie som visar att negativ återkoppling från växtlighet begränsar temperaturökning vid dubbel CO2-halt till cirka 1.6 grader C, och många forskare anger detta eller mindre.


Det kan även nämnas att även om nytt klimatavtal och Kyoto faller (Japan som först lämnade Kyoto argumenterade att endast 25 procent av länder och 5 procent av deras utsläpp omfattas) tror jordbruksdepartementet att REDD, ett system för att stoppa avskogning, ännu kan antas. Före Cancun var många tveksamma att det skulle antas, men det var nästan det enda hopp som fanns. Dock finns kritik mot system liknande REDD och oro för att de är kontraproduktiva (nämnde exempel här).


Uppdatering: Tyvärr lyssnade inte politikerna på Gaia utan beslutade väl nu att massiv omfördelning av pengar från väst till diktaturer ska startas. Ett FN-lett sekretariat avser hantera en enligt planer gigantisk fond som nämns här. Något media, politiker och politiska kommentatorer inte belyst på det sätt de borde när de godtroget eller bekvämt målat upp det förskräckliga klimathotet.


Relaterat i media: Exp GT AB BLT BLT(2) BLT(3) VG VG(2) VG(3) VG(4) VG(5) VL SvD SvD(2) SvD(3) SvD(4) HD HD(2) HD(3) DN DN(2) GP GP(2) GP(3) Dagen Dagen(2) Dagen(3) Dagen(4)
Andra bloggar om: , , , ,

Comments

6 Responses to “Gaias budskap till klimatpolitiker...”

Jonas sa...
10 december 2010 23:08

Vad korkat av världens politiker att försöka göra något åt en risk som ännu inte har realiserats. Förebyggande åtgärder är trams.

Anonym sa...
10 december 2010 23:46

Jeg vet i hvertfall at jeg fryser ballene av meg i Norge med -29 grader...
Fy faen.. ja takk til litt klimagass.

Man må ta hensyn til solstråling/solflekker/solflair.. de har trolig styrt istidene..

11 december 2010 01:31

@Jonas 1/2. Tack för din kommentar! För det första: Jag förstår om du är rädd för att CO2 förstör miljön och om du är uppriktigt orolig. Detta då säkert 100 av 100 artiklar i media beskriver denna fråga på ett sätt så man bör bli det.

Jag har ingen konspirationsteori, men jag vet att forskning måste ha resurser (från politiker), media vill sälja nyheter (som regel presenterar de alla alarmistiska Greenpeacerapporter men utelämnar nästan alla bra forskarrapporter) och politiker vill vara betydelsefulla och styra upp saker. (Så finns ju ideologier som anser att politiker ska ha mycket makt och kollektivt organisera människors liv, där spärrar för politik är ointressant.)

Jag vet inte om du minns en fråga som hette befolkningskrisen, där man på 60- och 70-talen sa att jorden skulle förlora 1/3 av sin befolkning till år 200 i svält. Skogsdöden pga försurning var en fråga på 80-talet som spådde att all skog skulle dö, men teorin visade sig vara fel. Det var nog bra att inte våra ekonomiska resurser då satsades exakt på det sätt som de som då larmade mest önskade, och trots att media då stod på de larmandes sida och det talades om forskarkonsensus fanns en minoritet som visade och påpekade fel.

Beträffande klimatet är det fler än en liten minoritet som avfärdar mycket stor temperaturökning, men din fråga om risk är bra -- om den längre fram!

Apropå din (ironiska) mening om risk undrar jag om du anser att alla risker ska tas om hand om av politiker och på det sätt som media och politikerna önskar? Här måste du förstå att forskarna inte kräver någon viss politik, som politiker och media ofta påstår.

Vill du t ex, som förslogs i Cancun, att världen ska skapa en internationell fond där alla länder deltar och till vilken 1.5 procent av ett lands BNP årligen öses in för att "rädda problemet". Det är vad man här föreslagit (har nämnt det sedan minst 2008, t ex här, och en som nu läst Cancundokument nämner det här) och tyske klimatologen Karsten Brandt har till der Standard medgett att politiska klimatförhandlingar inte har med utsläpp att göra utan med omfördelning (länk). En global "budget" är förhoppningsvis inte beslutad, men att den ändrar klimatet är inte troligt och att utsläppsåtgärder har liten relevans förklaras sex stycken ned i denna kommentar.

När det gäller vetenskapen -- och här tror jag att du kommer att vara extremt skeptisk mot mig; jag kan nämna att jag har naturvetarutbildning, är universitetsingenjör samt läst om frågan sedan tidigt 90-tal och då mest från IPCC-sidan -- gäller för det första att den grunduppvärmning som CO2 anses ge (konsensus mellan alarmister och skeptiker) är drygt 1 grad C. Det anges av bloggen Real Climate (som är en vad jag kallar alarmistblogg) och IPCC. Real Climate och IPCC antar att klimatsystemet har är instabilt på yttre påverkan och därmed har en förstärkande s k positiv feedback. En sådan menar dock åtskilliga forskare inte kan ses i historiska klimatdata, vare sig i geologisk tid (proxydata ) eller i nutid (direktmätt).

Tvärtom har en rad erkända atmosfärs- och klimatforskare visat att uppvärmning som mest blir högst ca 2 grader C. Många av dem visar att uppvärmning bara blir cirka 0.5 grader C. NOAA- och NASA-forskarna jag nämnde i denna post visar -- endast genom en faktor med negativ (dämpande) återkoppling invägd -- att uppvärmning stannar vid 1.6 grader C (länk).

11 december 2010 01:36

@Jonas. 2/2 De mellan cirka 0.5 och 1.5 grader C som forskare ofta tror på innebär inte katastrof. IPCC:s kraftiga temperaturökning kommer från datormodeller förprogrammerade med stor förstärkning och tvärtemot vad som sägs i media, av miljöorganisationer och politiker är inte klimatkatastrof för mänskligheten trolig.

Det kan heller inte uteslutas att effekt av CO2 är mindre än +0.5 grader C (som redan det är knappt mätbart) och att låg solaktivitet detta sekel ger en köldkatastrof med minst 1 grad C sjunkande temperatur.

Denna mindre uppvärmning är tvärtom positiv. En central person i dagens klimatforskning och IPCC är brittiske klimatforskaren Mike Hulme. Han hävdar (som andra) att ett 2 grader varmare klimat är bra för mänskligheten och livet på jorden. Alltså ger en sådan temperaturökning för de allra flesta bättre förhållanden. Inte heller utrotning av arter på det sätt WWF och Greenpeace påstår. Sådana temperaturförändringar är vanliga i historien. Hulme nämner detta i en FORA-video 2007, postad här. (Jag kan ge dig otaliga forskarreferenser på det jag här sagt och visa att det står i motsats till en del av den alarmistiska forskning som valts ut av IPCC WG2 som sysslar med påverkan från klimatförändring.)

Vetenskapen säger alltså inte att katastrofal klimatförändring finns, och gott och väl hälften av klimatforskarna i undersökningar 1996 och 2003 av biolog Dennis Bray och klimatolog Hans von Storch ansåg inte att det är så viktigt med åtgärder för att styra klimatet eller att människan kan styra det. (Se här om konsensus, där Bray och von Storchs studie länkas.)

Skillnad mellan radikal klimatpolitik -- de stora belopp jag nämnt ovan -- och frånvaro av sådan politik är i utsläpp och klimatpåverkan begränsad. Man talar om upp till enstaka tiondels grader om 100 år. Vad ekonomisk recession utlöst av extrem klimatpolitik skulle ge för resultat för miljön och folks livsvillkor vet vi inte heller.

När du läser om klimat i media -- i synnerhet svensk? -- lär du 100 ggr av 100 inte se något av det jag tagit upp men nästan alltid felaktigheter, som att forskarna är eniga (konsensus) om att vi står inför katastrof, 1-2 meter havsnivåhöjning istället för IPCC:s max halvmeter och otaliga andra tänkbara och otänkbart saker.

Men som du påpekar finns väl alltid en risk för en kraftig förstärkning med uppvärmning på upp till 5.5 grader C, som media IPCC talar om? Allt är relativt, men jag vill påstå att den risken är mikroskopisk då inte några av otaliga responsdata på yttre klimatpåverkan (sådan finns en rad naturliga med upp till långt starkare påverkan än CO2) indikerar en sådan förstärkande respons.

Och igen: Klimatpolitik med enorm påverkan på ekonomin ger utsläppsminskningar som resulterar i enligt IPCC små temperaturskillnader.

Denna fråga är ju inte enkel och därför ägnade jag över en halvtimme åt detta svar.

En annan sak man kan diskutera är andra fördelar med minskade CO2-utsläpp, men jag går inte med på att klimatpolitik legitimeras med ej avsedda effekter. Åtgärder/politik måste vara rationell, allt annat är farligt, särskilt radikal politik.

mvh, Magnus

11 december 2010 01:48

Anonym 23:46. Tack för kommentaren. Om solen har Svensmark bra forskning, där bevis publicerats i studier detta år (senast det här). I Norge skrev förresten Dagbladet denna fina artikel om Svensmarks kanske första så att säga storskaliga experiment.

Andra har med bl a korrelationsanalys angett solens påverkan på klimatet sedan 1600-talet till cirka 2/3 (länk). Påverkan från solaktivitet (via påverkan från moln som påvisats, även kortsiktigt i solfläckscykeln) tycks betydligt starkare än yttre påverkan från CO2 som växthusgas. (Kritik av bl a Lockwood/Frölich och Sloan et. al grundligt debunkad.)

11 december 2010 03:30

@Jonas. Apropå riskhantering -- som du antydde jag inte tänkt på - menade jag med "Allt är relativt" nog att man inte kan satsa alla resurser på att förhindra något någon säger kan hända.

Vi ägnar oss nog rätt mycket åt att på ett förhoppningsvis faktabaserat och rationellt sätt ignorera små risker.

Beträffande klimatpolitik har den formats efter Nicholas Stern, men denne f d Världsbanksekonom har fått dräpande kritik från annars i klimatfrågan respekterade miljöekonomer. De kritiserar Stern och klimatpolitiken för att inte vara rationell utan ta alldeles för stora kostnader. Strategin "inget-är-för-dyrt-beträffande-ett-hot-som-detta" kan nog öka risk för ofärd genom överdrivna åtgärders negativa följder. Eller?

Men här litar du förmodligen också på vad media i kanske 99 fall av 100 hittills beskrivit där dagens klimatpolitiska förslag beskrivs som de bästa eller t o m för klena. Jag kan inte säga att du borde anse något annat utifrån den information du fått.

Vidare finns diverse fel i klimatpolitik. T ex har handel med växthusgasen HFC-23 lett till ökade utsläpp. Den handeln stoppades skriver MiljöAktuellt. Sådan handel brukar även ge korruption. Att handel med CO2-utsläppsrätter har samma problem kan antas och handel med urskog (för att rädda den) sägs alltså skapa problem.

Bäst är nog att ha marknadsekonomin (ger hushållning med resurser) och avstå från större regleringar. Även miljöskatt har i studier visat sig miljömässigt förfelad. Enligt sådana studier bättre med distinkta förbud, inte mot allt där någon skriker varg, utan riskanalys görs.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.