Ed West: Inte fördom eller rasism att misstro arabers förmåga till demokrati

Översatte Ed Wests senaste inlägg i Telegraph:

David Cameron har angripit synsättet att länder i Mellanöstern "can’t do democracy" eller att de behöver "highly controlling" regimer för att upprätthålla stabilitet.

I ett tal i Kuwaits parlament avvisade premiärministern tanken på att arabiska eller muslimska länder inte klarar av fria och rättvisa val, och sa: "För mig är det en fördom gränsande mot rasism."

Det är ett underligt påstående. Ordboken beskriver "fördom" som:

a. En ogynnsam bedömning eller åsikt bildad på förhand eller utan kunskap eller undersökande av fakta.

b. En förutfattad mening eller idé.

Inget arabland har nånsin skapat demokrati, eller åtminstone ingen varaktig demokrati; inget av arabförbundets 22 medlemsländer klassificeras som "fritt" och alla brister vad pressfrihet och andra indikatorer beträffar. I själva verket finns bara ett arabiskspråkigt land i världen med fria val, fri press och där arabiska medborgare är fria, och det är Israel. Så att tro att arabländer "can’t do democracy" är ingen bedömning "utan kunskap om eller undersökande av fakta", tvärtom.

Det är inte heller rasistisk att konstatera att det finns klara skillnader mellan arabiska och europeiska länder som innebär ett hinder för demokrati i de förra. Den stora skillnaden är att arabländer inte är "nationer" enligt vårt sätt att se det.

Den utmärkte filosofen undersökande nationalstaten, Roger Scruton, har ofta skrivit om vikten av det förra synsättet framför det andra. Bland annat har han påpekat:

"Demokrati innefattar förmågan att dela regerande med människor som man är djupt oense med, inräknat människor av annan tro. Detta är bara möjligt där regeringar är sekulära och, inte dess mindre, där människor vördar regerande som uttryck för en gemensam nationell identitet.

Ett samhälle av medborgare är ett samhälle i vilket främlingar kan litar på varandra, eftersom alla är bundna till en gemensam uppsättning regler... det innebär att tillit kan växa mellan främlingar, och inte beror på släktband, stamlojalitet eller utdelade eller förtjänade förmåner."

För Scruton, är nationalstaten ett "samhälle av främlingar", mot vilket han jämför världen av stammar, citerande araben som säger: "Jag och min bror mot min kusin, jag och min kusin mot världen."

Utan ett samhälle av främlingar krossas rättsstaten av godtyckligt regerande och korruption och mygel blir norm. Presidenterna Mubarak och Ali var storskaliga tjuvar och regerade över system med utbredd korruption; i Tunisien startade revolutionen för att en 26-årig handlare vägrat betala obligatorisk avgift till en lokalmyndighet. Så om Cameron tar sig en titt på korruptionsindex hade han knappast varit försiktigt optimistisk om arabvärldens utsikter.

I Europa tog dessa samhällen av främlingar århundraden att bygga och växte långsamt och organiskt runt en suverän härskare. Och i förnationella samhällen ledde störtande av en härskare sällan -- faktiskt aldrig -- till demokrati av europeiskt snitt, inte minst då de tyranner som ersatte dem hade sin lojalitet mot sin stam eller klan. I kontrast mot detta är en monark en enande person som binds av ett mystiskt och evigt förhållande till sitt folk. De minst korrupta arabländerna -- Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Jordanien, Saudiarabien och Kuwait -- är alla monarkier; de mest korrupta -- Somalia, Irak, Sudan, Jemen, Libyen, Libanon, Syrien, Algeriet och Egypten -- är alla republiker.

Demokrati växer kanske fram i Mellanöstern -- ingen vet -- men det är ingen "fördom" att påpeka att jordmån är svag. Bäst möjlighet finns antagligen i konservativa konstitutionella monarkier som Jordanien, under en medkännande och human regent som kung Abdullah, snarare än i republiker byggda på enbart tanklös optimism.

Ironin är såklart att medan araber behöver nationalstater tycks våra styrande avse att förstöra dem, men om det en annan dag.

-
Kommer här att länka Ed Wests uppföljande artikel när den väl dyker upp...


Relaterat i media: BLT BLT2 BLT3 AB SvD SvD2 SvD3 SVT SVT2 SVT3 SVT4 SVT5 ST ST2 HD HD2 HD3 HD4 GP GP2 GP3 DN DN2 DN3 DN4 LTÖ EK EK2 SkD Dag Dag2 Dag3 Exp VG VG2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

2 Responses to “Ed West: Inte fördom eller rasism att misstro arabers förmåga till demokrati”

Anonym sa...
25 februari 2011 10:58

Att säga att Israel är en demokrati fastän mer än halva befolkningen, dvs palestinerna, är förtryckta och saknar rösträtt tycker jag är en stark överdrift!

Varför skulle inte arabstaterna kunna skapa demokratier? Att hänvisa till historien är en dålig idé då även europeiska länder har haft diktatoriska ledare fram till nittonhundratalet och också haft starka klansamhällen.

mats c sa...
25 februari 2011 13:19

@Anonym
Vid medeltidens hade klansamhället försvunnit från Europa, förutom från perifera regioner som Korsika och Sicilien.

Lä mer t.ex här.
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=344

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.