Axess: Integrationspolitikens tillkortakommanden

Har just lyssnat på Axess-seminariet Integrationspolitikens tillkortakommanden. Sevärt på Axess Play
Ämnesrelaterat i media: SvD1 SvD2 DN AB
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

One response to “Axess: Integrationspolitikens tillkortakommanden”

Anonym sa...
6 juli 2011 16:19

Relativt intressant debatt.

Dock så glömmer man den övergripande strategin av just nedmonteringen av de ”nationella identifieringarna”, och ”nationalstaterna i Europa”, som ”hemland” och ”nationalhem” för den egna ”flocken” (=det egna ”folket”), har varit det övergripande målet, för vilket invandringens omfattning endast har varit ett ”verktyg”.

Efter kriget började man genast att skissa på ett unionstänkande i Europa, för att förenkla handel och för att öka konkurrenskraft m.m.

Det inomeuropeiska ansågs ha en någorlunda gemensam ”värdegrund” (kristendomen, socialdemokratin, socialismen, kommunismen osv.), och att det gränsöverskridande ”projektet” skulle vara enbart bra, för alla staterna i Europa. Man tänkte sig väl någonting liknande som ”de förenade staterna”, som i USA, fast i Europa då. (Utan att ha en tanke på den enorma nationalism, patriotism, nationella stolthet, gemensamma valuta och språk, och också gemensamma kulturella berättelse, som ”nationen USA”, har, och som också alla de olika delstaterna delar. Flaggan och konstitutionen ”tillbeds” varje dag, av alla landets elever, samtidigt som de håller sin högra hand över sina hjärtan, och ”svär en daglig trohet till” nationen USA, (som de också förväntas gå i ”döden för att försvara”!)

Dessa rationalistiskt och materialistiskt tänkande storplanerare och ekonomer har totalt bortsett från dessa mycket grundläggande faktorer när det gäller att ”bygga nationella gemenskaper”.

Att bygga ”nationer”, det är som att ”bygga familjer”. Det går inte med vilka som helst, hur som helst och heller inte utan att ta hänsyn, visa respekt och aktning för de ”inblandade parterna”.

Det förakt, som överhet i alla tider alltid har hyst för ”pöbeln”, eller ”för den obildade massan”, alltså för ”folket”, lyser igenom när man ser hur dessa planer har konstruerats i Europa, över ”massornas huvuden”, och sedan, med en slags självklarhet ansetts fullt legitimt att ”trycka ner över majoriteternas, (= ”de föraktades”), (=”idioternas” = ”massornas”) huvuden.

Det visar inte enbart på graden av förakt för ”folkens” känslor och sentiment och identifieringar med sina nationer, utan visar också på ett oerhört förakt för ordet ”demokrati”. Man drar sig inte för att blåljuga ”folken” rakt i ansiktet, och manipulera dem med hjälp av fraser och ord som endast förvirrar dem. Och inte nog med det. När de vill (naturligtvis, så som i det patriotiska USA och de flesta andra nationer), vill värna, beskydda och försvara sina nationer mot alltför stor invandring, (som varje god patriotiskt kännande medborgare), så kallas de av en unisont förtalande ”massmedial och politisk elit”, för ”rasister och främlingsfientliga idioter”.

Dessa massmedieaktörer och politiker, dessa manipulatörer, borde skämmas, när de tar stora och generösa ord som ”solidaritet och tolerans” i sina munnar. De visar ”generositet och tolerans” mot alla andra än det egna folket och den egna nationen.
Detta gör de endast därför att de är stödjare (och medarbetare) i det allt överskuggande EU-nationsbygget.

Som f.ö. förmodligen kommer att kollapsa, hur mycket de än anstränger sig, just därför att det inte går att ”konstruera” en ”nation” på ett så tillgjort och konstgjort sätt. Det är som ett ”tvångsäktenskap”, och där den ena parten, ”folken”, kommer att dra sig ur och upplösa ”tvångsäktenskapet” som pressats på dem, över deras huvuden, och utan att deras röst i saken har grundats. Det kan svårligen leda någon annan stans än till ”pannkaka” för EU, som ”nationsbygge”.

Bättre om de forna nationalstaterna i Europa återgår till sina nationalhemsbyggen. Alltså att EU upplöses som formation och att alla nationer återfår sitt nationella självbestämmande, och att handel och alla annan kommunikation fortsätter, utan EU som överstat.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.