Andel invandrare idag och imorgon -- UK och Sverige

Karta på andel utrikes födda i Storbritannien år 2010, från The Migration Observatory.Storbritannien hade 2010 11.6% utlandsfödda, Sverige samma år 14.3%. Vår situation kanske kan jämföras med centrala och sydöstra Storbritannien.

Nedan Storbritanniens nettoinvandring år 2004 till 2009 (år 2010 var den 239 000), per capita drygt 20 procent lägre än Sveriges nettoinvandring under samma period.Denna höga invandring menar demografen David Coleman leder till att år 2066 mindre än hälften av Storbritanniens invånare har brittiskt ursprung (The Independent [1]).

Att målet med den höga invandringen är att kompensera låga födelsetal och ogynnsam demografi, så att välfärden räddas, är svårt att tro. Sverige och Storbritannien har födelsetal nära reproduktionstal, 2.1 barn per kvinna [2]. Vi ligger båda nära 1.9 barn per kvinna, att jämföra med 1.2-1.6 på andra håll i Europa. Invandringen ger historiskt hög befolkningstillväxt.

Vi har alltså högre nettoinvandring än Storbritannien och redan 2050 torde vi ha minoritet med svensk bakgrund, och då mellan 1/5 och 1/4 muslimer (via Kaufmann). (Kategorin "med svensk bakgrund" avser väl vad som möjliggörs vid lägre migration och funnits i alla samhällen; att vi uppfattar oss som tillhörande ett samhälle, dess befolkning och kultur, med rötter och lojalitet till den såsom nation. För att stora minoritetsgrupper inte ska generera konflikt krävs nog anpassningsvilja, särskilt från minoriteten och nya generationer.)


Affes statistikblogg har föredömligt visualiserat andel med invandrarbakgrund kommunvis om utvecklingen 1997-2010 fortsätter. Extrapolering här rimlig metod. Prognosen för enskilda kommuner bör vara osäkra då tillfälligheter kan ha avgjort mottagande 1997-2010, men summan för kommuner gäller för riket och talen -- "färgerna" -- alltså realistiska men lär inte "flyta ut" exakt så här.

Men invandringen 1997-2010 var i snitt 30 procent lägre än senaste år, varför kartorna bör underskatta utveckling där kartan för 2050 nås redan 2038 när kanske halva storstadsbefolkningen har invandrarbakgrund. Det tar alltså ytterligare drygt ett decennium innan Sverige har 50 procent med invandrarbakgrund. Allt vid dagens invandringsnivå.


Affes kartor med mitt sifferkladd i den högra...


I en kommentar på Affes blogg invände någon att politiker innan detta sker kommer att inse att det inte fungerar och sätta stopp för massinvandringen [3]. Vad tror du?


----------
[1] White Britons 'could be minority by 2066', av Tom Lawrence, The Independent 18 november 2010. Kommentar till David Colemans artikel "When Britain becomes 'majority minority'" i Prospect Magazine, 17 november 2010.

[2] År 2010 1.98 barn per kvinna enligt SCB-pressmeddelande om Sveriges befolkning 2010.
Enligt The World Factbook antas Storbritannien 2011 ha 1.91 barn per kvinna medan Portugal, Spanien, Schweiz och ca 25 andra europeiska länder har mellan 1.25 och 1.50 barn per kvinna. Andra länder med ganska hög fertilitet (2.0-1.7) i rankad ordning Irland, Frankrike, Island, Norge, Danmark och Finland.

[3] Ursäkta att jag tog mig friheten att kalla svensk historias och Europas nu största invandring för massinvandring, vilket iofs Europas invandring kallas internationellt. (Jag vet iofs att man i dagens svenska politiska diskurs möter högljudda protester om att det inte finns massinvandring och typ att jag, om jag inte "visste bättre" (vad?) eller gör avbön, själv satt rasiststämpel i min panna.)


Ämnesrelaterat i media: SvD1, SvD2, DN1 (Hanne Kjöller förnuftig), DN2, GP
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Andel invandrare idag och imorgon -- UK och Sverige”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.