SD:s budget igen...

Mer om SD:s budget och besparingsförslag. (Apropå SD:s budget fås meddelandet "Dokumentet är skadat och kunde inte repareras" när man ska ladda ned det. Det är inte tekniken som innehållsgranskat, utan tycks upplagt fel och går att ladda ned med filnedladdningsprogram.)


Har kritiserat 10-20 mrd kr luft per år i SD:s budget. Motsvarar som andel av skatteintäkter 1.2-2.4 procent, eller det Grekland backar på ett halvår -- inte för att SD sätter Sverige i Greklands situation...

Storlek på SD:s kostnadsminskning första året är anmärkningsvärd. Inget annat år växer den så mycket. Den avser 18 225 arbetslösa asyl- och anhöriginvandrare och besparing på dem anger SD till ca 835 000 kr per person. Realistiskt? Om någon tror det, betänk att besparing år 2 är 474 000 kr och år 4 endast 334 000 kr per person, klart mindre än hälften per arbetslös invandrare det första året.


Spånande och beräkning

Antal nyanlända

SD anger först att besparing är konsekvens av politik som "totalt sett minskar asyl- och anhöriginvandringen med 90%".

Antar 2010 som "normalår". Då fick 25 076 stanna som anhöriginvandrare. Ca 31 819 sökte asyl och 12 130 asylsökande eller kvotflyktingar fick uppehållstillstånd [1]. Vet inte om lågt antal tillstånd har med administrativ eftersläpning att göra eller vilken andel som sökt asyl och får det efter överklagande? 2010 återvände självmant hälften av de som fått avslag [2]. Om de som inte beviljades uppehållstillstånd fick avslag återvände således knappt 10 000 av dem. Ca 3 000 avvisades, inkl ca 2 500 asylansökande [3]. Utifrån detta utgår jag från att 25 000 anhöriginvandrare och 20 000 asylsökande stannar, totalt 45 000 personer. 90% av dem är 40 500 personer (Det är möjligt att SD vill stänga ute personer från länder utanför EU med tillstånd att arbeta i Sverige, men dels skrev inte SD det och dels utgör de ingen kostnad.)

[1] http://www.migrationsverket.se/info/3345.html
[2] http://www.migrationsverket.se/info/3516.html
[3] http://www.migrationsverket.se/download/18.46b604a812cbcdd7dba800010880/Prognos+1_2011.pdfAndel som får arbete

Om 10% av dessa invandrare får jobb varje år kommer 1 - 0.9^7 = 52% att ha arbete efter 7 år. Hälften av dessa invandrare sägs ha arbete inom 7 år.


Kostnad för kriminalitet

Vet inte om Ekberg eller SD tar upp kostnad för kriminalitet. Med tanke på Brå:s siffror om kraftig överrepresentation i våldsbrott (mellan 2 och 4 gånger för de 15 procent som är utlandsfödda) tänker jag mig att invandrares överrepresentation i kriminalvården 2010 kan ha kostat 2.5 mrd kr av netto 7.3 mrd kr [4]. Rättsväsendet anslag 2012 är 38 mrd kr [5] och polisväsende kostar visst ca 20 mrd kr. Om invandrare har dubbel representation skulle deras överrepresentation kunna vara 9 av 58 mrd kr. Totalt 11.5 mrd kr för 1.4 miljoner utlandsfödda, 8 200 kr per person och år. Om överrepresentation är lägre för arbetande -- sociala faktorer har ju betydelse -- kan man tänka sig att den är 6 000 kr per person och år för de med arbete och 15 000 kr för de utan -- t ex.

[4] http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2011/Arsredovisning-2010-visar-budget-i-balans
[5] http://www.regeringen.se/sb/d/1912/a/70938Kostnad arbetslös invandrare

Migrationsverkets grundersättning för vuxna är i storlek på upp till 189 400 per person och år och ger intrycket att kostnad för invandrare kan uppgå till 190 000 kr per person och år [6][7]. Ersättningen inkluderar bl a mottagningsinsatser för bostad och i skola, SFI, tolk, ekonomiskt bistånd mm. Moms ger kanske 20 000 kr tillbaka och då brottsstatistik adderats 185 000 kr per person och år.

[6] http://www.migrationsverket.se/info/3162.html
[7] http://www.migrationsverket.se/info/3163.htmlVinst per arbetande invandrare

Lars Persson visar att värdet av utbildning hos en 22- eller 43-årig invandrare är ca 36 000 kr per arbetat år samt för en 10-årig invandrare ca 19 000 kr per arbetat år [8]. Jag chansar lågt att snittkostnad för arbetande invandrares uppväxt och utbildning är 1 miljon kr utslaget på 25 års arbete, dvs 40 000 kr per person och år. Detta och 10% av skatteintäkter (den som går till bidrag som personen inte själv upplever nyttigt) räknar jag att de som får arbete tillför som vinst för staten. Vidare dras invandrares överrepresentation i kriminalitet enligt följande: (0.032 * 300 000) + 40 000 - 6 000 = 43 600 kr per person och år.

[8] http://sites.google.com/site/viisverige/Home/vaerdet-av-invandrares-utbildning


Besparing första året

Årsgenomsnitt nyanlända 20 250 (hälften av nyanlända). 10%, 2 025 invandrare, får jobb och tillför i min beräkning Sverige 88 milj kr. Övriga 18 225 utan arbete kostar i min beräkning 3 372 milj kr. Nettokostnad (skulle kunna sparas) 3 283 milj kr, motsvarande 180 200 kr per arbetslös asyl- eller anhöriginvandrare.

SD anger kostnad (besparing) första år till 15 184 milj kr. Om SD anser att de med arbete drar in 88 milj kr blir kostnaden per nyanländ arbetslös 16 131 000 000 / 18 225 = 885 100 kr, och om de inte anser de med arbete tillför något blir kostnaden "bara" 15 219 000 000 / 18 225 = 835 100 kr per arbetslös asyl- eller anhöriginvandrare.


Besparing 2012-2015 -- SD vs. MA

Siffrorna. Det ovanför tomma raden är "min beräkning" (MA) utifrån det som nämnts här.


Tror mig kunna förklara ca 20 mrd kr luft i SD:s beräkning (arbetsmarknadspolitik och skatter), men svårt att släppa misstanke om dubbelbokföring.


Debatten om SD:s besparingar

I debatten om SD:s utspel om besparingar är nog en god taktik att bemöta det med att tiotals miljarder rullar in när ekonomin fungerar och folk kommer i arbete. SD avslöjar att de har en statisk syn på ekonomi, där de menat att arbeten, bostäder mm är begränsade resurser som tar slut pga invandringen och att de därför ska ges åt svenskar. SD:s budskap (även i budget) om att politik är att prioritera i linje med detta. Politikern ses som folkhemmets vårdare med uppgift att pytsa ut begränsade resurser till folket. Ekonomier i Afrika har 5-10 procents tillväxt och europeiska länder noll- eller negativ tillväxt. Har inte med invandring att göra. Portugals invandring liten men ekonomin i kris och utbildade flyr ...till Afrika.

Man kan säkert spara på minskad invandring, kanske det jag anger (ligger nära utredningar i Holland och Danmark), men borde inte utmaningen för mot alltför dumgenerös invandring kritiska vara att formulera vettiga regler som kan införas mot det dummaste, så väl formulerade att de svårligen motsägs. Måste invandring verkligen begränsas si och så mycket för att glassen i glassbaren tar slut...


Relaterat i media: DN SvD GP SVT SR
Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments

One response to “SD:s budget igen...”

Lars sa...
7 oktober 2011 03:10

När det kommer till invandring från fattiga länder är det bara rika, högutbildade och de med kompetens i branscher som efterfrågar arbetskraft som är en vinst för samhället. Övriga är en förlust och ska endast tas emot av humanitära skäl i samarbete vår omvärld. Svårare än så är det inte.

Vad gäller SD:s uträkningar tycker jag också besparingarna är i överkant. Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige tar emot fler fattiga per capita än något annat utvecklad land - i alla fall vad jag känner till. Så det bör finnas betydligt större besparingar att göra jämfört med exempelvis Danmark.

Det är extremt svårt att räkna på hur mycket vi förlorar på vår nuvarande invandringspolitik jämfört med övriga västländer. Jag tror summorna är enorma på sikt. Fattigdom sitter i kulturen och det tar många generationer att lyfta invandrargrupper, speciellt om integrationen fungerar dåligt. Risken är uppenbar att vi inte längre orkar subventionera de svagare grupperna om vi kommer in i en period med svagare tillväxt. Resultatet kommer att bli ett kroniskt utanförskap likt USA och England. Denna utveckling kan påverka den ekonomiska tillväxten i landet på sikt. Flera seriösa ekonomer i England har varit inne på detta när de analyserat landets svaga utveckling de senaste åren. Det värsta är dock att landet blir mindre attraktivt för framtida invandrare. Vi bor i ett land som redan har en hel del nackdelar, bland annat klimatet och storleken på kulturområdet. Vad vi inte behöver är segregation, otrygghet, klasskillnader och rasism - vilket kommer bli resultatet med nuvarande invandringspolitik.

Det viktigaste ett land har är humankapitalet. Vad Sverige måste arbeta hårt med är att locka de duktigaste och mest begåvade individerna till landet. Samtidigt måste vi minimera invandringen av fattiga som hamnar i utanförskap. Folkpartiet lade nyligen ett förslag om kvalificerad invandring vilket är ett utmärkt förslag. Jag tycker även att Sverige borde titta på hur vissa länder som Danmark har lägre skatt för utländska experter och specialister. Hur kan vi öka vår attraktivitet?

Vad jag vill säga är att du förmodligen har delvis rätt i dina beräkningar men att det inte spelar så stor roll. Indirekt är jag övertygad om att förlusten på sikt är ännu större än SD:s beräkningar. Det mest negativa ur min synvinkel är att de svajiga beräkningarna gör SD öppen för attack från de övriga partierna. Trots att jag inte ser mig som Sverigedemokrat kan jag tänka mig att rösta på dem. Jag är inte det minsta rädd att SD ensamt skulle styra Sverige utan de skulle likt Danmark påverka landet i rätt riktning. Den stora skillnaden mellan Danmark och Sverige är kompositionen på invandringen inte antalet.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.