Vänsterns abnorma omvärldssyn

Det är inte Bush som räddar demokratin i mellanöstern, nej det är Döden - Arafats och den libanesiske statsministerns (Saddams massmord tydligen inte lika effektiva). I alla fall om vi ska tro AB:s krönikör, vänsterapologeten Olle Svenning. Vidare skriver han:

Bush säger klokt nog att syriska militärer och spioner ska lämna Libanon. Främmande trupper och ockupanter måste, enligt samma princip, försvinna både från Irak och Palestina. Om det är demokrati Bush vill sprida till Mellanöstern.

Ut med USA, alltså. Men minskar därmed våldet från extremistgrupper i Irak?

Saad Salim Ali skrev i går på samma tidnings debattsida om sorgen över att hans bror och dennes son, opolitiska irakiska medborgare, kom att kidnappas av "förmodligen al-Qaida eller Baath-terrorister", för att sedan finnas lemlästade på en gata. Saad Salim Ali menar att detta inte är en engångsföreteelse och ber oss att "kräva av de irakiska, amerikanska och brittiska regeringarna att se allvarligt på" det som hänt, samt "finna och gripa mördarna och ställa dem inför rätta". Och han menar till och med att detta är en demokratisk kamp som inte bara berör irakierna, utan att segern mot de antidemokratiska krafterna i Irak även vore en seger för oss, då vi tillhör samma värld. Dagarna före valet i Irak hyllades det antidemokratiska våld som Saad Salim Ali varnar för på AB:s debattsida av vänsterns Erik Wijk och Åsa Linderborg (som jämte Svenning vill att USA omedelbart lämnar Irak).

[uppdatering]
Ett grundproblem här torde nog vara att man inte tillerkänner vår västerländska demokrati något större värde. Ett exempel på det ovidkommande i demokrati visar även Robert Fisk prov på, i ett Independent-citat som Aftonbladet Kultur återger:

Det är en extrem ironi. 140000 amerikanska soldater ockuperar Irak (vi ska lämna Israels ockupation av Palestina utanför ekvationen) medan deras president kräver tillbakadragande av 14 000 syriska soldater från Libanon. Tala om demokrati!
I analysen inte en tillstymmelse till distinktion mellan demokratier och diktaturer (där ordet demokrati används som ett till ordets innebörd frikopplat slagträ). Den här vänstern bör hållas kort!


Men som solen har sina fläckar har visst mörkare moln sina revor, och Erik "attacker-mot-valförättare-i-Irak-är-bra" Wijk, skriver i AB angeläget om Tjetjenien och den svenska regeringens passivitet vad detta folkmord beträffar. Överaskande bra - och som sagt angeläget!

Comments

4 Responses to “Vänsterns abnorma omvärldssyn”

12 mars 2005 20:21

Menar du verkligen att det automatiskt skulle vara mer rätt av en demokrati att okupera ett annat land i strid med internationell rätt än om en diktatur gör det? Om du menar det så förklara gärna varför du tycker så.

Tycker du dessutom det är rätt av ett land som okuperar ett annat land att kritisera ett land för att det är fel med deras okupation? Ser du inga konstigheter här? Har du hört uttrycket "sopa rent framför din egen dörr innan..."?

Magnus sa...
13 mars 2005 00:46

Ja, jag anser att demokratier som har styrkor i andra länder och där upprätthåller, eller efter diktatur planterar demokrati har större rätt att vara i landet än diktaturer som ockuperar länder för att stärka och/eller utvidga diktaturen. (Demokratier startar, som du säkert vet, inte krig mot varandra och expanderar inte sitt lands gränser, men diktaturer tenderar att, vid sidan av att förtrycka befolkningen, agera just så.)

Mitt ”ja” ovan kanske du anser är magstarkt, men betänk exvis att Tyskland och andra europeiska länder intogs av USA efter andra världskriget (då ansåg endast 50-60 procent av tyskarna att demokrati var ett bra styrelseskick) samt att USA fortfarande har soldater i Tyskland, d v s att USA:s ockupation av Tyskland ännu inte upphört.

När det gäller Libanon, så är det helt klart att folket inte vill ha de Syriska styrkorna i landet. (FN:s inflytande bra här, men det är tydligt att USA:s inflytande i är viktigare i processen mot demokrati för palestinier och libaneser där USA verkar långt populärare i Libanon än i europeiska länder, något Svenning helt förnekar.) Man har även konstaterat att mordet på Libanons statsminister utfördes av krafter med stöd från Syrien.

I Irak gäller motsatsen, där en majoritet av folket vill att de amerikanska styrkorna tillsvidare stannar kvar för att upprätthålla och säkra ordningen innan Irak själv har en stark ordningsmakt och en stabil politisk organisation. Eftersom irakierna vill att USA stannar kvar och fullföljer Iraks befrielse och demokratisering, är det inte bara legitimt, utan ett ansvar USA har, att stanna!

Det är detta som impliceras av det Saad Salim Ali säger i den artikel jag refererade. Att USA har ett ansvar att stoppa de extremister som själva vill forma Irak till en inhuman - inte minst mot kvinnor - och blint repressiv despoti. (Få tror numera att ett demokratiskt styrelseskick resulterar i islamistiskt kvinnoförtryck. Inte ens vissa anti-islamistiska kommunister verkar längre vara så oroliga, om du nu är intresserad…)

Men Saad Salim Ali går ett steg längre och säger att vårt aktiva stöd för att UK och USA arbete i Irak är en angelägen demokratisk fråga även för oss!

Robert Fisk bryr sig inte om graden av demokrati beträffande Syriens tryck på Libanon respektive USA:s insats i Irak, utan räknar endast antalet soldater (14000 respektive 140000) och reducerar därmed ordet demokrati till en algebraiskt uttryck!!! I så fall kan ju Stalin ha varit mer demokratisk i Baltikum och östeuropa än USA i västeuropa, vilket du kanske ändå kan inse är en rätt häpnadsväckande slutsats…


Tillägg: Jag kunde i detta svar istället ha utgått från bakgrunden till samt det legitima i anfallet mot Irak, och ställt mot Syriens närvaro i Libanon. Det förra är kanske också nödvändigt att ta upp, med tanke på vanligt förekommande felaktiga uppfattningar om Irakinsatsen, men din fråga rörde ju mera en principsak.

Magnus sa...
13 mars 2005 01:39

Min utgångspunkt är alltså att det är en avgrundsskillnad mellan demokrati och diktatur, och att en demokrati som med vapenmakt störtar en diktatur och etablerar demokrati har ett folkligt mandat medan militär närvaro av en diktatur i ett annat land alltid saknar nämnda legitimitet samt innebär ett förtryck av landet.

Thomas Palm sa...
15 mars 2005 22:50

För all del Magnus, beskriv gärna det legitima i USA:s angrepp på Irak och förklara varför du tror att Syrien gick in i Libanon och vilka som var för och emot den inmarschen så kan du jämföra sen.

För den som vill ha lite fakta om läget där nere är den här bloggen betydligt mer initierad än Magnus orerande:
http://www.juancole.com/

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.