Juni-listan vurmar för överstatlighet?

Moderaternas europaparlamentariker Gunnar Hökmark beskrev i veckan Juni-listan i linje med vad vi kunnat notera beträffande EU-kritiska liberaler (exvis Johan Norberg och Dick Erixon). Nämligen att man i praktiken förespråkar en kraftigt ökad överstatlighet, i namnet av respekt för demokrati, decentralisering och annat. (Johan Norberg förespråkar en stor europeisk federalstat och Dick Erixon att det mellanstatligt förhandlade fördraget ska skippas till förmån för en gemensam överstatlig EU-folkomröstning om två olika fördrag.)

Liknande problem som nämnda högerdebattörer har finns ju även i vänstern. (I slutet av Hökmarks pressmeddelande skriver han även att Juni-listan "inte förstår" EU och vad deras förslag innebär. En bra reflektion!)

Ur pressmeddelandet:
Junilistan för mer överstatlighet

- Junilistan kräver i praktiken en europeisk parlamentarism med en EU-regering som följd. Det är konsekvensen av att Junilistan tillsammans med EU-motståndare av politiska skäl har fört fram kravet på misstroendevotum mot EU-kommissionen. Det är en paradox att Junilistans bidrag till Europasamarbetet hitintills har varit att stärka parlamentet på bekostnad av det mellanstatliga samarbete som en kommission utsedd av medlemsländernas regeringar utgör.

Comments

No responses to “Juni-listan vurmar för överstatlighet?”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.