(m) packade skolväskan för HT 2006 - Baylan bekymmer med (mp)-disciplin

Inte nog med att moderaterna stormar fram i opinionen. Moderaterna knöt i dag ihop säcken... Två fackförbund och moderaterna i gemensam DN debatt-artikel.

Vid sidan av exempelvis stärkt fokus på nationell och internationell forskning och extra anslag till forskning och kompetenshöjning på en miljard kronor årligen, så är den inledande problemformuleringen i artikeln följande:
"I en decentraliserad skola skall de nationella målen konkretiseras lokalt. Det ställer stora krav på landets lärare att utveckla undervisningen så att elever får förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det finns inte, och skall inte finnas, statliga regleringar som föreskriver på vilka sätt de nationella målen skall uppnås. Resultaten blir bäst om staten förlitar sig på att välutbildade lärare utvecklar undervisningen. Varje väg att stärka den svenska skolan går genom stärkta förutsättningar för landets lärare."

Frågan är väl dock om detta har varit moderaternas synpunkt tidigare? I ett cirka årsgammalt riksdagsprotokoll skriver Sten Tolgfors till exempel
"Varje elev ska ges en individuell kunskapsrätt, det vill säga rätt till en sådan anpassad undervisning som gör att man kan nå grundskolans kunskapsmål. Detta kombineras med individuella kunskapskontrakt som skapar balans mellan skolans, elevens och hemmets ansvar för kunskapsinhämtningen."

vilket låter en smula styrande. Men Baylan har ju framstått som klåfingrig, dels i uttalanden där skolministern verkar vilja framstå som lite bättre vetande i frågor som rör just skolans arbetsmetoder! Och ett par meningar längre fram är Tolgfors helt tydlig om enskilda lärares och skolors autonomi:
"Skolan ska inte detaljstyras av lager på lager av politiska beslut. I dag finns det 8–10 lager av politiska beslut ovanför en vanlig lärare […] . Lärare och rektorer måste ges förtroende att avgöra hur skolan och eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen."

Och redan för ett år sen var moderaterna mer generösa:
"Vi moderater lägger 2,3 miljarder kronor mer än regeringen på skola."

Att den svenska skolan i viktiga avseenden gradvis försämrats och nu delvis är i kris (exempelvis beträffande vissa kärnämnen där kvaliteten rasar samt den de ej adekvata skolformer som socialdemokratin omsorgsfullt, mot all logik, byggt upp där för vissa tidigare praktiska utbildningar endast en bråkdel av eleverna blir godkända) är väl den bild man får i undersökningar (exvis TIMMS och andra kunskapsrelaterade undersökningar) och av de flesta debattörer i dag.

Uppenbarligen vill moderaterna sätta fokus på forskning om lärande, att denna ska nå ut bättre till lärarna samt, verkar det, att dessa i högre utsträckning ska bli delaktiga i forskningen.

Kan S vs. M sammanfattas med att socialdemokraterna mera trycker på en tydlig statlig styrning medan moderaterna poängterar decentraliserad styrning? Miljöpartiets ultimativa klagan om nuvarande skolförslaget gick ut på just detta. Moderaterna även ekonomiskt mer generösa.

Jag tror att moderaternas inriktning kan bli bra. Men forskningen bör nog inte innebära en målsättning att göra varje lärare till forskare eller teoretisera lärarutbildningen. Tvärtom är ju många nyligen utbildade lärare missnöjda med att de inte fått kunskap de kan ha praktisk nytta av! Forskning behövs dock säkert för att ge en i dag bristfällig lärarutbildning en bättre grund att stå på. Alltså en god/bättre forskningstradition på institutionerna, vilken implicerar mer av kostsam forskarutbildning än i dag. Men inte en målsättning att alla ska forska (eller ens en mer teoretiserad utbildning).

Det verkar dock som att moderaterna är på rätt spår! Fokus sätts på att lärarutbildningen är förankrad i en bred -- nationell och internationell -- forskning och forskning av lärare anges som en möjlighet. Men den anslagna miljarden för "akademisk fortbildning för lärare" verkar dock misstänkt... Avser fortbildningen forskningsinriktade akademiska studier eller en så att säga mer yrkesinriktad lärarfortbildning? Jag tror att det senare kan vara viktigare. (Moderaterna anger för detta förslag -- den extra miljarden till akademisk fortbildning -- att den inspirerats av fackförbunden -- och således är en för en miljard framtida skattekronor köpt sosseknäckande DN debatt-artikel?)


Lite synd kan man för övrigt tycka om de borgerliga syskonpartierna, när nu moderaterna rockar så fett som de nya folkhemspartiet. (Inte minst KD.) Men de borgerliga bör ändå inte "sticka knivar i varandras ryggar" (särskilt Reinfeldts stackars rygg) före valet, för "våld" visar ju bara på egen oförmåga och leder ingenstans ...jo, till borgerliga tapp i största allmänhet. Ett parti kan vidare endast vinna på egna meriter ...och gör det i längden. Det hade dock kanske varit bättre för alliansen om såna här utspel samordnats i alliansen, i synnerhet då allianspartiernas skolpolitik torde ligga mycket nära varandra. Diskussioner om utspel inom alliansen bör dock ske internt medan man utåt ger bifall åt de enskilda partiernas förslag i vad man annars anser är rätt riktning! (Men jag antar att man i förväg har gjort upp om tågordningen och därför är väl införstådda med utspel som dessa, men det ska som sagt diskutteras internt!)

Comments

No responses to “(m) packade skolväskan för HT 2006 - Baylan bekymmer med (mp)-disciplin”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.