Offentlig hårdporr och önskvärd censur?

Något anonymiserad och censurerad bild ur en artikel i (sällan censurerade eller anonymiserande) Aftonbladet från Borlänge stadsbibliotek. Är den oberördhet en förälder uttrycker i bildtexten verkligen önskvärd ur ett barnperspektiv? (Hur reagerar egentligen barnen?)

www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,703489,00.html

Foto: Mattias Carlsson

Nyligen initierade Roland Poirier Martinsson (dock oberoende av denna senare händelse) en censurdebatt.

Ett konkretiserande exempel som Roland använde var, ungefär (jag kanske "tekniskt" går lite längre), att utifrån ett barns kropps koordinater med hjälp av datorkraft producera animerad helt verklighetstrogen grov pedofilporr vilken inte drabbar någon skådespelare. I en replik heroiserar nyliberalen Mattias Svensson den fria människan och förkastar varje form av skadeprincipiella censurmotiv. (Här ett helt kort svar från Roland.) Roland PM kommenterar i dag Borlänge-utställningen.

Önskar du själv att allt ska få finnas i alla miljöer, som t ex på bilden ovan? Grov porr exponerad för barnen på ditt bibliotek?

Nu har man i Borlänge enligt Dalademokraten bestämt sig för att plocka bort tavlor. Tydligen censurerar man redan ordet, det fria, enligt kulturnämndens orförande:
- När det gäller böcker har vi en princip att avstå från litteratur som spekulerar i våld, ägnar sig åt diskriminering och pornografi och helt rått förnedrar folk. Samma sak bör gälla konsten.
I denna länkade artikel nämns argument som att Peter Dahl också är provokativ och minsann nu också kanske drabbas av censur, medan utställningens kommissarie önskar -- som ju jag gjorde ovan -- sätta censurlappar på känsliga delar av tavlorna. Inget hysch-hysch om censur som här verkar vara en ganska oproblematisk nyttighet!

Bloggen Utblick Svensson tog i lördags upp FI-Tiinas önskan om att samhället aktivt motarbetar familjen som normerande institution. Jag menar i en kommenterar att vissa postmoderna vänsterradikalers så att säga Queernormativa inställning nog även kan tänkas vara en bakomliggande orsak till en grovpornografisk konstutställning som den i Borlänge stadsbibliotek. (Queerradikaler kan nog även tänkas kalla censur på Borlänge stadsbibliotek för politisk censur... samtidigt som Tiina med politiska medel tycks vilja stoppa det i kulturen som bidrar till familje- eller heterosexuell normering...).


Reaktionen hos Aftonbladets läsare visar att en av fyra läsare är "frigjort" radikalt mot censur. (Men hur många av dessa kan man tro hade varit positiva till utställningar från exempelvis näringslivet på stadsbiblioteketen?)Men censur är aldrig något man som förespråkare och demokrat kan ha ett okomplicerat förhållande till! De kategoriska censuravvisarnas problem är sannolikt -- vid sidan av eventuella större konsekvenser för hela samhället -- mänskligt moraliska medan även de mest problematiserande censurförespråkarnas har ett problem gällande frihet i ett demokratiskt samhälle.

Comments

No responses to “Offentlig hårdporr och önskvärd censur?”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.