Etanol. Miljöstylad modemedvetenhet = "miljömedvetenhet"

En liten comeback som kanske är lite av ett antiklimax i aktualitet ... så här i Perssonuppblåsthet-sprickningens ljuva tider?

Tänkte att det är bra med bloggpost som tar upp nåt som kanske inte andra bloggar tar upp så mycket just nu... Klippte och snappade just denna suddiga bild.Noterade i denna notis från september i år, att 80 procent av den svenska etanolens produktion -- detta drivmedel som reflexmässigt hyllas av miljöpartister -- kan komma att ske genom att Atlantregnskogen i Brasilien offras. Naturvårdschef i WWF i Ny Teknik-artikel här:
- Vi är mycket oroade över följderna av den europeiska skattebefrielsen. Den kommer med säkerhet att påverka Atlantregnskogen

Att man dissar kärnkraft ryggmärgsmässigt är väl en sak, men mig veterligen har konsekvensutredningar visat att etanol (det i detta sammanhang storskaliga drivmedlet) har både klen effekt på minskning av koldioxidemissioner (kanadensisk forskning som hävdar att effekten rent av är negativ!) samtidigt som samhällsekonomin belastas. Till mindre miljömässig nytta, vad det verkar.

Ni som vid pumparna handlar billig etanol kanske inte instämmer, men etanolen har subventionerats ordentligt i miljardprojekt. Exempelvis i en av bondeintressen driven framställningsanläggning i Östergötland och dels genom enorma skattesubventioner för "miljöbränsle".

Minns även hur bondeorganisationen LRF drivit etanolfrågan hårt som en "miljöfråga"; ett skolexempel på egenintresset hos en intresseorganisation? På samma sätt verkar exempelvis just etanol eller storskalig vindkraft i nya stora vindkraftparker och alla andra så kallade alternativ vara de "miljöaktivas" egenintressen. (Åtminstone om de har klart för sig hur lite dessa betyder miljömässigt för den mänskliga växthuseffekten, något som beskrivs i några stycken nedan vilka inleds med markören (^). )

Det går naturligtvis åt energi i jordbruket vid odling av de grödor som etanolen utvinns ur. Alternativt, i de fall man tar vara på restmaterial efter skogsavverkningar, förs det bort energi, näringsämnen och viktigt organiskt material från skogen; något biologer menar är en allvarlig sak om storskalig utvinning av skogsbränsle blir en realitet. Så varför alls kalla det "miljöbränsle"? Det är väl bra att man bränner en massa skogsmaterial eller åkerproduktion istället för olja är det självklara argumentet, men frågan är om det är korrekt.

Sedan är etanolen alltså även en stor förlustaffär som inte är ekonomiskt hållbar. Att den relativt energiintensiva framställnings-kostnaden skulle minska dramatiskt vid en avsevärt högre produktion än dagens -- som är relativt storskalig -- verkar minst sagt orimligt. Och på vilket sätt ska en högre konsumtion av "miljöbränslet" etanol minska de miljömässiga problemen med energiintensiv jordbruksproduktion och markförsämring i svenska skogar (20% av konsumtion), alternativt regnskogsskövling (80% av konsumtion) i Brasilien? Säg mig det, "miljövänliga" miljöpartister! Någon kommentar?


(Parentetisk: Den fördel av mer begränsad experimentell karaktär som jag kan se med etanoldrift, eller andra bränslealternativ, är att man utvärderar olika alternativ i syfte att utveckla ett transportbränsle som ersätter oljan. Etanoldrift är för övrigt enligt en KTH-professor (H-E Ångström på DN Debatt) direkt dålig för miljön! Syntetisk diesel förespråkas istället av förbränningsmotorteknik-professorn vars kunskaper om biologiska effekter av föreslagen dammsugning av skogsråvara inte direkt kan skönjas.)


Vidare: Etanol minskar, exakt som det tänkts, endast till en del koldioxidemissionen relativt de fossila bränslen. Bränslet innebär vidare genom sin höga framställningskostnad en betydande samhällskostnad för de i-länder som vill minska dessa emissioner. En hög kostnad för en marginell nytta alltså. Och nu en direkt skada på regnsskogen för att på detta dumdristiga sätt klara miljömålen? Att bygga kärnkraft skär istället till en låg kostnad -- med en effektivitet på en helt annan skala än så kallade alternativa bränslen -- bort behovet av fossila bränslen!


(^) Generellt gäller att inte ens Kyoto kommer att minska utsläppen i sådan grad att den förmodade (men ganska osäkra) temperaturökningen från mänsklig växthudseffekt minskas med mer än enstaka tiondelar av en grad under detta sekel, i jämförelse med en ren låt-gå-politik. (Bloggen moderna myter har en uppgift om 0.07 grader och det finns ju en pågående diskussion kring detta.)

Det är därför sannolikt klokt att i syfte att minska oljeförbrukningen inte storskaligt satsa på mycket kostsamma och i olika avseenden mycket miljöpåverkande alternativa energikällor som vindkraft eller etanol - energikällor som även vid storsatsningar ger endast minimala bidrag till den totala energiproduktionen. Det måste vara bättre att istället använda de ekonomiska resurser en väl förvaltad ekonomi ger (utan kostsamma miljömässigt "tuhövdade"/tveksamma projekt) för att dels minska effekterna (inte minst för fattiga länder) av de temperaturstegringar som kommer, oavsett t ex om Kyoto blir succé eller inte, och dels med dessa resurser ta fram ny verkligt ren energiteknik (t ex förbättringar av en kärnkraftsteknik som naturligtvis ständigt utvecklas).

Det här nämnda är en klassisk kritik som många har framfört. (Exempelvis i följande iofs politiska Agenda Europa-diskussion som väl exemplifierar några olika ståndpunkter. Diskussionen i tid 49:40 tills videons slut knappt 5 minuter senare. Julian Morris deltar och sossarnas stopp för fossila bränslen år 2020 kommenteras. Tyvärr tar videoklippet slut mitt i diskussionen).


Situationen i ett europeiskt är ju annars att energisituationen i Norden, med vatten- och kärnkraft samt fossilt på transportsidan, är gynnsam medan Europa för att minska en större fossilbränslebehov borde bygga ny kärnkraft! Inte minst Tyskland. Man börjar nu dock vakna. Även Frankrike och några fler europeiska länder har jag för mig fattat beslut om eller diskuterar kärnkraft. Internationellt satsar många länder på kärnkraft och nya reaktortekniker tas fram. Av många nya nationer satsar Kina, och gamla kärnkraftnationer som bland andra Japan och just Frankrike utökar ju just nu med den kärnkraft de behöver.


Allmänt kan man väl säga att den nu, i och med kommissionens rapport, bevisat inkompetenta svenska regeringen (som jag inledningsvis orerade jag borde bloggat om) har skött miljöfrågorna riktigt dåligt. Visst kör man väl stenhårt på den miljöstylade vänsterradikala(**) aktivismens problem- och lösningsformuleringsprivilegie? Kärnkraftsavveckling, etanol, vindkraftsparker och nu, ovan på det nämnda, ett fossilfritt samhälle år 2020 (Mona Sahlin på DN Debatt)!

Med andra ord totalt verklighetsfrämmande. En slags fulländad nidbild av radikalitet.

--

(**) En självreproducerande självgående åsiktsindustri och/eller naturlig fortsättning på kalla krigets miljörörelse med dess ensidiga västkritik?

Comments

No responses to “Etanol. Miljöstylad modemedvetenhet = "miljömedvetenhet"”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.