Miljöhot-tramset reducerar klimatpåverkan!

Dick Erixon skriver här mycket riktigt att medierna tar upp en fråga med liten relevans för vårt väl och ve men missar, ja närmast undviker, en annan fråga som är av enormt stor betydelse för vår framtid, nämligen den inledda atomvapen-upprustningen i arabvärlden. Denna är inget påhitt, utan sex länder har öppet gått ut med sina intentioner!

(Läs gärna min senaste bloggpost (särkilt uppdateringen) om att vi just nu kan befinna oss i, så att säga, 30-talets passiva limbo. Eller se Erixon om detta här.)

Nåväl, jag kikade runt lite och fann en bildserie på Aftonbladet (klicka på satellitbilds-länk under rubriken "Chockbilderna på jorden"). Men av bildseriens 17 bilder är endast 3 tydliga exempel på (lokal) medeltemperaturhöjning och hela 9 bilder visar snarare positiva händelser för att minska klimatpåverkan från växthusgaser! (Några belägg eller någon seriös diskussion från Aftonbladet rörande hur koldioxiden verkligen påverkar klimatet kan vi naturligtvis glömma!)

(Nämnvärt är att Aftonbladet inte påpekar kommunistiska planekonomiernas roll för några naturkatastrofer där sjöar försvunnit samt att man tar upp en irrelevant liten förändring vid Gula floden i Kina men inte den extrema förändring och påverkan från de enorma kraftverksdammar som den kinesiska regimen beslutat anlägga. Diktaturer är ju också i svenskarnas ögon ett mindre hot än USA mot världsfreden (länk), och säkert så p g a denna Kumbaja my Lord vänsterflumjournalistik!)


Listar mina observationer på bildspelet:

1.
AB: En sjö i Kazakstan har lägre vattennivå p g a konstbevattning.
MO: Irrelevant klimatfrågan.

2.
AB: Staden Kuala Lumpur "växer lavinartat". Mangroveskogar hotas.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden. Mark i staden behövs och färre mangroveträd huggs av lokalbefolkning någon annanstans.

3.
AB: Gula floden i Kina där leran i ett delta sjunkit ner i floden och deltat expanderat på 30 år.
MO: Irrelevant klimatfrågan. En naturlig utveckling i det tätbefolkade området. (ATT KINA ANLÄGGER DAMMAR GER SÄKERT, UTAN ÖVERDRIFT, 10000000 GÅNGER KRAFTIGARE EFFEKTER!!! DAMMAR PÅVERKAR ÄVEN VÄXTHUSGAS-EMISSIONER. MEN DET ÄR JU POLITIKERS PLANEKONOMI... Passar kanske inte AB:s diskurs att fokusera på det? Info på SR.)

4.
AB: Glaciären på Kilimanjaros topp minskar.
MO: Den har minskat och ökat förr, men detta visar på en effekt av högre medeltemperatur, det är korrekt. Bevisar dock inte den antropogena (=av människan orsakade) växthuseffekten.

5.
AB: Avverkning av skog kring en växande stad i Kongo.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden. Mark i staden behövs och färre träd huggs av lokalbefolkning någon annanstans.

6.
AB: Regnskogsskövling kringen expanderande stad i Brasilien.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden. Mark i staden behövs och färre träd huggs av lokalbefolkning någon annanstans. MEN DET PATETISKA HÄR ÄR ATT DE SISTA ATLANTREGNSKOGARNA SKÖVLAS FÖR ATT 80 PROCENT AV VÅR ETANOL SOM MILJÖVÄNNERNA KÖPER OCH SOM IMPORTERAS FRÅN BRASILIEN SKA KUNNA PRODUCERAS!!! Om detta här.

7.
AB: En iransk sjö som tömts av en planekonomisk flodregleringspolitik.
MO: Irrelevant klimatfrågan. Den iranska totalitära diktatur som AB annars gullar med och som svensken är mindre rädd för än för Bushs USA tömde floderna till denna sjö.

8.
AB: En bild på några få kvadratmil av Kinas expanderande Shezen-område vid sydkusten.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden.

9.
AB: Expanderande huvudstad i Bolivia.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden.

10.
AB: Glaciären Breidamerkurjökull på Island minskar.
MO: Den har minskat och ökat förr, och den var säkert mindre år 1000, sent under den varma period då Grönland var spannmålsproducerande. Detta visar på en effekt av högre medeltemperatur, det är korrekt. Bevisar dock inte den antropogena växthuseffekten.

11.
AB: Småskaligt jordbruk i Spanien har blivit storskaligt jordbruk.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Storskaligt jordbruk minskar miljöpåverkan per person.

12.
AB: Man tar vatten från Döda Havet som därför sjunker sjunker 3 meter per år.
MO: Irrelevant klimatfrågan. Döda havet har naturligtvis inte sjunkit med hela 3 meter/år x 33 år = 99 meter sedan 1973. Sjön sjunker dock med 0,9 meter per år (källa). Vidare har Israels uppodling av öknen i området gett mera regn och detta bidrar knappast på ett negativt sätt till växthuseffekten.

13.
AB: Skogsavverkning och expanderande samhälle (Lappi) i Finland.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Skogsavverkning och återplantering med ny skog har skett ständigt under mer än 100 år. Nya samhällen minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden.

14.
AB: Lokal vattenbrist i Las Vegas p g a att folk flyttat dit.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan. Expanderande storstäder minskar miljöpåverkan per person om människor flyttar från glesare områden.

15.
AB: Aralsjön förstördes anligt AB i ett projekt för att odla bomull.
MO: Irrelavant klimatfrågan. Aralsjön förstördes av ett jättelikt planekonomiskt projekt och försök att vända en av Rysslands största floders riktning. Detta under kommunisternas planekonomiska styre.

16.
AB: Flacka marker som tidigare täcktes av tidvatten och som numera istället odlas.
MO: Snarast positivt för klimatfrågan då växthusgasemissionerna snarast torde vara lägre från torra marker än från sumpmarker. Japanska projektet är för övrigt identiskt med de storskaliga projekt som skedde runtom i Sverige fär att odla upp tidigare våtmarker.

17.
AB: Sjön i Chad har minskat p g a torrare klimat i en pågående ökenutbredning.
MO: Det är inte säkert att växthuseffekten som följd av CO2-utsläppen är särskilt kraftig och sålunda inte heller säkert att denna sjö torkat ut som en följd av CO2-utsläpp.

----------------------------------------------------------

Mon Diue! Nu ska jag nog inte läsa en kvällstidning igen på minst ett halvår. ;-) Men, f--n också, SvD är också full av kvällstidningsrubriker om Sanna Kallurs förföljare, Borat mm... :-(

Och fascisten Muhammed Khatami talar i samma ordalag som fredsvänstern i väst (AFP).
"the US-led invasion of Iraq [has] increased the threat to the world from extremists."

...samt beskriver även demokrater i arabvärlden som extremister:
"Even the moderating movement in the Islamic world, which has called for democracy and involvement and participation, have been influenced by this radicalism and extreme policies of Mr. Bush."


Kumbaja my Lord... där har ni er snart "nukleäre" fredsfurste, nu hedrad med medalj i UK. Vad är väl detta mot nedhuggna träd i en växande stad eller vattenbrist i Las Vegas?!

Civilisatorisk härdsmälta.(Uppdatering: Kan tipsa om en informativ 24 minuters-film innehållandes en översikt av senare rön inom klimatetforskningen.)


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

3 Responses to “Miljöhot-tramset reducerar klimatpåverkan!”

Anonymous sa...
5 november 2006 18:00

Nä just det, eftersom det stora hotet kommer från islamofascister så bör man helst inte prata om något annat överhuvudtaget och dessutom utrusta alla svenskar med vapen. vi har ju varit utsatta för hela noll (0) terroristattacker i det här landet sedan den tyska ambassaden ockuperades 1975.

men för all del. aftonbladets artiklar i frågan är verkligen under all kritik.

Magnus sa...
6 november 2006 00:00

Nu är ändå utsläppsrätter ett faktum, och Kyoto är en rätt tuff och dyrbar sak (ifrågasätts av många för att dess kostnader inte är det mest effektiva sättet att använda pengarna på).

Kyoto täcker ju inte heller Indien, Kina m fl länder och USU och Bush har ju gemensamma överenskommelser med bl a Indien för att minska CO2-utsläppen.

Jag tror inte att växthuseffekten p g a CO2-utsläpp är fejk. Men jag trpr inte att CO2 är den enda faktorn eller att det blir så himla stor effekt som worst case scenarios. Därmed tror jag inte på flera meter höjd vattennivå på hundra år. Några decimeter kanske (vilket inte är lite). Men allt lär även bero på andra faktorer, precis som de stora klimatflrändringarna histoorisk har berott på olika faktorer.

Men just nu så är stratosfären (högreluftlagren i atmosfären) klart kallare och i tropefären (nära jorden) har temperaturen istället ökat med ett par tiondels grader de senaste 30 åren, så jag inner det inte osannolikt att detta kan vara en inledande växthuseffekt. Men jag trpór också att vi hinner lösa den. På sätt och vis är den reversibel -- dels t ex genom att man inte har kunnat vis på att positiva återkopplingar (instabilt klimat) vid förändringar av CO2-nivån och dels genom havens absorbtion och annan kompenserande absorbtion (som är en slags stabiliserande netgativ återkoppling).

Men 1-2 grader varmare som följd av CO2 på ett århundrade kan jag iofs frukta även om jag hoppas på junk sceince skeptisism för katastrofscenarios :-P ), men jag tror som sagt att vi hittar tekniska lösningar för att minska påspädningen av fossilt CO2 i atmosfären.

Och 2 grader om hundra år känns på något sätt mindre riskabelt än en nordkoreansk atombomb i ...Stockholms ström.... (usch, bara inte CIA nosar upp denna kommentar; jag är bara en tramsig bloggare; fatta!!!)

Magnus sa...
6 november 2006 00:02

Alltså, 2 grader _är mycket_ men hanterbart och inte jordens undergång.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.