Demonisk demografi i Excel...

En bloggpost efter lite Excel-pulande.

[UPPDATERING: Berökningen hör gav inte korrekt resultat. Tillväxten av invandrargrupper underskattas nog, men bortsett från det är beskrivna utgångspunkter och principer riktiga (om än inte tillräckliga). Tendenser och kommentarer i övrigt kan vara relevanta, men jag hänvisar ändå till min senaste demografi-post istället.
/ Vänligen, Magnus]


Apropå att vissa oroas av invandringen, där vissa t o m talar om att lämna Sverige, gjorde jag nån slags liten demografiundersökning med hjälp av ett Excelark.

Jag gjorde vissa antaganden som säkert kan kritiseras.

För det första en indelning i, förutom etniska svenskar, ickemuslimska respektive muslimska invandrare. Det sker ju över år och generationer en blandning här. Exempelvis lär ju Zlatan Ibrahimovic ha en kristen och en muslimsk förälder. Vidare kan jag försvara utgångspunkten att svenska kvinnor föder 1,72 barn per kvinna (SCB), men hur många barn invandrare i stort utom muslimer respektive muslimska invandrare föder vet jag inte, men jag gissade helt vilt på 2,2 respektive 3,0 barn per kvinna. (I Afrika föds på vissa håll 5-6 barn per kvinna, i arabvärlden upp till 4-5 barn per kvinna, men i Turkiet och på sina håll i norra Afrika endast knappt 2 barn per kvinna.)

Om man med denna strikta gruppindelning även utgår från att 30000 ickemuslimer samt 20000 muslimer nettoinvandrar årligen samt att 8000 etniska svenskar årligen lämnar Sverige (förefaller kunna vara tänkbart utifrån denna SCB-statistik), så får man följande kurva mellan år 2007 och 2107:Uppdatering: Beakta här att en stor del av ickemuslimska invandrare kommer från länder mycket nära Sverige samt att många muslimska invandrare är s a s mycket sekulariserade, d v s inte har några större bekymmer med att integrera.


Om däremot ingen vare sig in- eller utvandring sker får man med födelsetalen och den strikta gruppindelningen följande utveckling kommande 100 år:Det finns säkert offantligt mycket att säga om riskerna i det övre scenariot, men de närmsta decennierna lär inte förändringar ske så dramatiskt, och det är nog just därför viktigt att nu inse vad som senare kan hända. Ju längre tid man väntar desto svårare lär det vara att undvika en s a s totalt mångkulturell situation om ytterligare något halvsekel. Ett rent fascistiskt totalstopp på invandringen i panikartat syfte att undvika en svensk etnisk minoritetssituation eller begränsning av demokratin i enskilda kommuner eller kommundelar där muslimer skulle kunna tänkas vilja införa sharialagstiftning är väl sådant vi ändå vill undvika? Jag tror inte heller på att samhällen utan en någorlunda stark majoritetskultur kan bestå.

Att, som vissa anser, Europa i dag står helt handfallet inför utvecklingen håller jag dock inte med om. I Holland har t ex integrationsministern Rita Verdonk genomdrivit en politik som Annika Ström Mellin i Axess bl a beskrev i följande meningar:
Den som söker uppehållstillstånd i Nederländerna måste till exempel skaffa sig grundläggande kunskaper i nederländska språket redan innan han eller hon lämnar sitt hemland, och alla som söker uppehållstillstånd måste dessutom själva betala för en obligatorisk så kallad medborgarskapskurs.
De nya, strängare reglerna har lett till en dramatisk nedgång i det som kallas anhöriginvandring, vilket också har varit det uttalade syftet med politiken. Antalet beviljade asylansökningar har också minskat kraftigt under senare år (från drygt 32 000 år 2001 till drygt 12 000 år 2005).

Exemplet Danmark behöver väl inte nämnas. Vi ser nog även att politiker i Storbritannien förändrar en något för toleranta inställning (jag tänker bland annat på att Jack Straw nu har börjat ställa vissa krav på muslimer/islam).

Det finns sannolikt en utmaning både beträffande invandring och att uppnå en integration som är baserad på assimilation. Men lösningen på mycket hög invandring kan no även ligga i assimilationspolitiken -- liksom att förmodligen även det motsatta kan gälla, att hårdare invandringskrav underlättar assimilation genom en större önskan (incitament skapas) att assimilera bland dem som kommer.

Kommer svenska politiker att förmå sig att ta avstånd från den roll de påtagit sig som nästan helt eller ensidigt kravlösa (jag tänker exempelvis på förbudet för skolor att förbjuda slöja och att samtidigt skolavslutning i kyrkolokaler bannas) och istället analysera vad kulturskillnader består i och vilka krav som faktiskt kan och bör ställas för vår kultur och västerländska humanisms skull? Omöjligt är det nog inte.


Andra bloggar om: , ,

Comments

2 Responses to “Demonisk demografi i Excel...”

Magnus sa...
28 januari 2007 13:43

Vill för att nyansera resultat av excel-kalkylen även kommentara att statistiken förutsätter att alla parbildningar sker mellan medlemmar inom var och en av de tre olika grupperna samt att en invandrare här ges epitetet invandrare även i 2:a, 3:e, 4:e och 5:e o.s.v. generationsled.

Så realistiskt blir det när man leker med excel!


(En mindre viktig kommentar är också att jag har 2.0 barn per kvinna som nolltillväxt, medan denna i verkligheten är 2.1 barn per kvinna, men det finns även annan mer eller mindre viktiga information man skulle kunna ge, såsom att inte påverkan av lägre genomsnittsålder hos invandrare tagits samt en hel del andra saker rörande både mätning och matematik.)

JLPicard sa...
11 februari 2007 00:30

Utmärkt sammanställning, ser fram mot att ta del av dina nyare demografiska beräkningar här på bloggen. En faktor du bör ta hänsyn till är den tilltagande radikaliseringen av våra muslimer, något som vi nu har god statistik på i UK och Europa. Om vi utgår ifrån att unga muslimer i Sverige inte skiljer sig nämnvärt fårn deras motparter i ex. Norge och UK kan vi nog räkna med en tilltagande radikalisering och religiositet även här. Vi kommer därför med största sannolikhet att få se en ökning av den muslimska nativiteten avsevärt. Eftersom dagens integrationspolitik bygger på en ensidig kravlöshet vilket innebär ett slags defacto uppmuntrande av islamism och radikalisering, kan man tänka sig att den muslimska tillväxten kan komma att gå betydligt snabbare än i dina prognoser. Det vore intressant att se kalkyler från dig som tar en ökad nativitet i beräkning.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.