Skrivet språk försvinner? Arabiska i Frankrike?

Ett par oroande artiklar om språk:


Artikel 1)
Sven Öhman, professor emeritus i fonetik och lingvistik, skriver på DN Debatt om kris för grammatiken i språkutbildningen. (Mitt intryck är att man på lärarutbildningar i språk redan i delvis är inne på att överge grammatiken; men det märkliga, kanske tråkiga, är att det inte sällan verkar sammanfalla med blivande lärares okunskap och brist på ambition.) Men framför allt skriver professorn övertygat om att det skrivna och lästa språket framöver kommer att överges (What the f***!) till förmån för en starkare muntlig kultur än dagens. (Jag måste nästan delvis se artikeln som ett enda stort skämt!)

Öhman resonerar kring krisen för Chomskys språkteori, där han kritiserar Chomskys "generativ grammatik" (som nog får sägas bygga på erfarenhet och upplevelse samt ha inrymma samhälleligt perspektiv) såsom ett misslyckat projekt. Vidare dras en analogi med miniräknare och något som benämns en ny talteknologi. Något som professorn säger sig ha personligen arbetat med.

Öhman delger sitt och andras intryck av att det skrivna och lästa språket kommer att försvinna samt anser vidare, trots sin tro att det talade språket tar över, att det språk som förekommer i medierna (på radion) är så grammatiskt bristfälligt att han fruktar allmän analfabetism. Han avslutar dock med att i en total kapitulation drakoniskt föreslå att man helt överger det skrivna och lästa språket i utbildningen till förmån för det muntliga språkuttrycket!Jag tycker att Öhmans stringens brister, dels i slutledningar och dels i exempelvis analogi mellan tal och räknehjälpmedel (där inte förändringen är så total som man kanske kan tro) samt språk. Förresten är ju själva stringensen i det skrivna ordet en förutsättning fär all forskning! (Man skulle nästan kunna tro att artikeln skrivits för första april.)

Vidare är det ju så att böcker ändå säljer tämligen bra. (Exempelvis hade, som jag refererade i slutet på i en tidigare bloggpost, Bibeln nyligen fått ett uppsving av många fler läsare än förut.)

Nej, vad vi nu ser är iofs en "Youtube-generation" (intet ont i det, och denna är ju även vi vuxna uppåt 40, 50 år), men förmodligen framför allt en generation som i skolorna tillåtits banalt klipp och klistrande av texter i en dator, antagligen på bekostnad av genuint lärande i läsande och skrivande. Här har jag dock upplevt vissa elever som mycket framåt -- både i skrivande och läsande för hand och/eller vid dator -- medan vissa efter grundskolan inte ens verkar klara mellanstadiekrav i läsning och skrivning! Således en enorm klyfta som torde ha ökat och där många i dag lämnas efter. Min tes är således snarare att det existerar en kris i utbildningen, och det skulle ju kunna innebära att professor emeritus i fonetik och lingvistik har fel utifrån mina kanske även konkreta didaktiska funderingar (där tänker jag nog även på så kallad "flumpedagogik" och "minsta motståndets lag") ... Vem är jag att ha synpunkter på en professor emeritus i fonetik och lingvistik?! (Fonetik förresten? Har ju med tal att göra!)

Men allvarligt: Tappar vi det skrivna språket så förlorar vi vår kultur och, faktiskt, vår civilisation! Så enkelt är det. Faktiskt. Var denna artikel möjligen ett (mindre lyckat) försök att efter kritiken mot elitism och etablerade DN Debatt-skribenter släppa in en inte så etablerad tyckare på debattsidan, eller vad? Iofs kanske bra att en sån här debatt startar, men med tanke på dialektisk process kunde den väl knappast startat mera "i fel ända". Att åtgärda de ökade klyftorna mellan det troligen ökande antal elever som inte bryr sig om att läs- och skrivkunnighet (återspeglas antagligen i att andelen icke godkända i gymnasiet ökat från kanske 10 till dagens 25 procent) och de som ändå lär sig -- sannolikt ofta tack vare hemmet -- det är en verklig utmaning som jag inte anser att vi har råd att överge(**)! Och det anser nog även nuvarande regerings skolpolitiker.

Puh! ;-)


(**) Att yrkesutbildningar inte ska kräva förberedande akademisk nivå, vilket var socialdemokraternas politik, är en annan sak.


-

Artikel 2)
Jacques Myard, en politiker i Frankrikes ledande UMP-parti, har enligt en BBC-artikel sagt att engelskans ledande ställning i Frankrikes skolor kommer att upphöra -- bl a på grund av en nu försämrad standard på engelskan i skolorna -- samt att spanska, kinesiska och arabiska kommer att stärkas. Vidare sa han:
"If we must make a language compulsory, it should be Arabic"

Okej. Frankrike har nog minst 5 procent muslimer, visst! Hade Algeriet. Jorå! Men alldeles överge ett EU-språk och världsspråk för ett minoritetsspråk i Frankrike som obligatoriskt? Ännu ett steg mot Eurabia?!?

(Hittat på Atlas Shrugs.)


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Skrivet språk försvinner? Arabiska i Frankrike?”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.