En läkares hat mot amerikaner

Bökigt att blogga nu, men sticker emellan med en skvallerpost -- eller snarare en liten nyhetsnotis -- jag just snappade upp (flitigt cirkulerande i bloggosfären). Ett fall som anmälts till sjukvårdens ansvarsnämnd. Eftersom det är nyårsdagen knådade jag även ihop en limerick.

Karlshamn, Blekingepärlan den fina
Hade läkare från Palestina
Bad prompt sjuklingen dra
Sa hon vård ej ska ha
Amerikaner, de är en ren pina!

Länkar:
Clarity & Resolve
The Local


(Meta-tillägg: Nu kommer det säkert att diskuteras -- om nu detta kommer att nämnas i medierna -- sådant som om läkaren bara var allmänt ofärskämd mot en i dennes tycke alltför angelägen patient och/eller om detta var en enskild händelse som inget säger om attityder generellt hos palestinier. I och med att jag bloggar om saken antar jag att jag tar en slags risk i att kunna bli anklagad för generaliserande anklagalse mot palestinier, men jag tror inte att palestinier i gemen är som denne nu anmälde läkare tycks ha varit. Dock tror jag att det förekommer attityder i linje med det som uttrycktes här och min tanke med posten var att denna händelse därför kan förtjäna en reflektion. Att det kanske finns attityder att jobba med. Det var nog syftet.)


Andra bloggar om: , , , ,

Comments

4 Responses to “En läkares hat mot amerikaner”

Anonymous sa...
1 januari 2007 17:21

Hej Magnus! Jag tog mig friheten att posta din fina limerick på min blogg. Tack för dina nyanserade ord om den palestinske läkarens attityd. Själv har jag svårt att inte låta bli att låta kategorisk. Gott Nytt År! http://everykindapeople.blogspot.com/

Anonymous sa...
1 januari 2007 17:24

Hej Magnus! Jag tog mig friheten att posta din fina limerick på min blogg. Tack för dina nyanserade ord om den palestinske läkarens attityd. Själv har jag svårt att inte låta bli att låta kategorisk. Gott Nytt År! http://everykindapeople.blogspot.com/

Magnus sa...
1 januari 2007 18:50

Inga problem. Tack för recensionen! :-)

Skrev nu denna SJUKT långa komentar!

Jag tycker att du har all rätt
att skriva mot multikulturalism som du gör på din blogg, även om du nog har en del väl förenklade resonemang och fakta känns ibland lite "spetsad" och ...harkel... en aning ensidig. Men som enfrågeblogg ser den riktigt fräsch ut!!! Nåt helt annat och i en annan genre än min grunnande blogg. (Du lär väl inte ta upp de moderatare traditioner av islam där muslimer i hägre utsträckning accepterar sekularism och andra religioner, t ex islam på Balkan. Men islamiska huvudfåran, den arabiska, gör det ju verkligen inte och att religionen islam därmed har ett problem, det är helt klart.)

Nåväl. Jag anser även att denna händelse i Karlshamn är en konsekvens av invandring. Att vårt samhälle - våra politiker - måste förstå att värderingar som inte tillhör det svenska samhället måste avvisas kategoriskt samt att man inte bara bör reagera konsekvent utan även tydligt bör göra klart vad som gäller i Sverige. Nu antar jag att många politiker inte ens har ambitionen att göra det förra, att reagera konsekvent, exempelvis med tanke på våra politikers undfallande agerande under Muhammed-krisen.

För eller senare kommer vi att få långt fler med bakgrund i bl a islamiska länder i våra politiska församlingar, och tills dess tror jag att vi stenhårt bör försvara principer i vårt samhälle såsom något som hänger ihop med demokrati och humanism och inte får kompromissas med (i vissa europeiska lokala församlingar har redan politiska församlinger med islamisk majoritet orsakat problem av s a s konstitutionell natur). Detta kanske man kan se som en slags amerikansk inställning till andra kulturer. Skulle denna tydlighet i förväg inte infinna sig måste nog invandringen förr eller senare bromsas och tänker politikerna vara de mähän de ganska mycket hittills varit anser jag även att omedelbar minskad invandring inte vore fel. I annat fall lär risken för ändrad lagstiftning där sånt som yttrandefrihet (troligen strategiskt i tidigt skede), familjelagstiftning och individens frihet generellt kan komma att drabbas öka kontinuerligt.

Muhammedkrisen var verkligen en mardömslik sak, där sedan JK och andra talat för särskild hänsyn till islam och en yttrandefriheten inskränkande lagstiftning mot kränkning. Just yttrandefriheten är nog en av de viktigaste sakerna i en demokrati och en förutsättning för den! När det tummas det på den är det totalitarismen som vinner mark. (Men i dag ifrågasätter ju vissa om det i Europa de facto råder en yttrandefrihet - dels genom riskerna för hot och dels genom en diskurs av multikulturalism där t ex rättfram kritik mot islam bryter så hårt mot politisk korrekthet att man tar risker för sådant som ens karriär. Antar att din anonymitet har med det här att göra.)

I den mån multikulturella visionen är en postmodern sak (som har med en slags "konstruktivistisk strukturalism" att göra) så är den raka motsatsen till realism och således en fullständigt på idealism byggd tankemodell. Jag skrev igår följande fundering om sånt som försvaret av sharia från västliga politiker som t ex gärna kritiserar kristnas syn på abort: "maybe an unlimited belief in multiculturalism, and that the biggest challenge to the multicultural utopia is also the most valuable contribution to it? (No matter its content.)"

Nåväl. Att vi är där vi är är ingen katastrof. Kulturer kommer att blandas i framtiden. Men vi skulle mycket väl stegvis kunna förlora frihet om vi inte är tydliga om värderingar och öppet kritiska mot intoleranta, inhumana och totalitära inslag som hotar vårt samhälles demokratiska värden. Politiker brukar ju vara av en sort som gillar utmaningar så detta borde ju kunna vara en, kan man tycka... (Men politiker av i dag är kanske för mycket, och ser sig som, tjänstemän vilka som helst? Ser sin uppgift som preceduriell (kanske även i en liberal diskurs) jämkning snarare än att upprätthålla humanism och frihet?)

Anonymous sa...
2 januari 2007 00:57

Jag vet, jag vet, det låter illa när jag tjatar om invandring. Alla tänker på judarna som inte var välkomna. Men tänk på att de inte fortfarande inte är välkomna. Nu är det muslimerna som förföljer dem i Europa. Imamerna skickar fram beslöjade flickor i TV som ska beklaga sig över att muslimerna blir lika motarbetade som judarna var. Det är så rörande att jag antar att judarna själva går på det.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.