Cosmoclimatology, sol och temperatur

Lite lästips (och lite läsning).

1) Först om att cosmoclimatology i början av december togs upp på Hebrew University, där Nir Shaviv och opponenter till denne uttalade sig. Det var visst ingen egentlig debatt, men det finns lite intressant material här. Bl a den i grafen nedan fantastiska korrelationen kosmisk strålning och moln, som få känner till existerar och som IPCC förkastade 2001 [1], bl a grundat på ett kritiskt dokument om El Ninos inverkan på korrelationen sent 90-tal. Ett förkastande som s a s följt med i TAR 4 och till dags dato, trots att övertygande data släppts för 7 år efter den på tvivelaktiga grunder förkastade korrelation 2001 (se Palle m fl i uppdatering nedan). (Korrelation t o m 1998 förkastades även, på egentligen oklara grunder, av Laut och Damon, så sent som 2004 [2].)

Intressant läsning alltså. (Kort sammanfattning av teorin här eller här; eller se inforuta sist i denna bloggpost.)

2) Sedan har alldeles nyss en intressant beräkning på soltimmar och temperatur maxtemperatur gjorts för väderstationer i Australien. Den gjordes av Jonathan Lowe med bloggen Gust Of Hot Air, där resultatet redovisas.

Uppdatering: Jag ber om ursäkt för en fadäs, då jag skrev om detta som om man räknat på genomsnittlig temperatur. Man räknade på maxtemperatur, vilket ju gör resultatet mindre speciellt. Rresultat för genomsnittstemperatur vore förstås det verkligt intressanta, även om korrelation är betydligt svagare.

Samvariation mellan soltimmar och temperatur maxtemperatur kollades, och ett så starkt samband framträdde att om den maxtemperatur som kan anses bero på solstrålning dras ifrån maxtemperaturdata återstår mindre än 1/10 av maxtemperaturförändringen; cirka 0,06 grader på 55 år. Detta är ju något som tydligt talar för moln-klimat-länken (jämte bl a NASA:s Earth Radiation Budget Project 1990, som visade att låga moln står för 60 procent av nedkylningen av jordytan [3]).Uppdatering: [Följande överstrukna resonemang var nog en from förhoppning, då jag missade prefixet "max" före "temperatur", enligt kommentaren ovan. Beklagar.] Om detta resultat för Australien är korrekt och skulle gälla globalt bör det innebära att det allra mesta av registrerad temperaturökning sedan 1950 beror på solinstrålningens omfattning, som i sin tur påverkas av molnförekomst. IPCC:s modellerar moln utan kunskap om vad som orsakar dem och har därför misslyckats i sina förutsägelser. Klimatmodellerna har exempelvis visat närmast fullständig avvikelse mot verkligheten för molnbildning på olika altiduter. (Eventuellt graf och länk i en senare uppdatering.)

IPCC avvisar alltså en påvisad korrelation mellan kosmisk strålning och låga moln globalt med över 99 procent signifikans (Palle et.al, 2004 (pdf), som även visar geografiska skillnader i korrelationsstyrka) såsom spekulation samt saknandes relevans. Visst finns fortfarande många frågor att besvara, bl a om de processer som orsakar korrelation, men IPCC:s negligerande av resultat (nyligen uppbackade med Lockwood och Frölich rapport (pdf) i vilken man tror sig avvisa sambandet kosmisk strålning och klimat genom att påvisa en viss fördröjning av klimateffekten) är i högsta grad anmärkningsvärt.
3) Slutligen så har jag visst inte länkat bloggen Klimatbluffen än. Den drivs av en produktiv bloggare som t ex i dag nämnde en beräkning som visar en fallande temperaturtrend sen 10 år tillbaka.

Det kan finnas skäl att anta att temperaturen fortsätter att falla.

Då klimatet, enligt sambanden ovan, i betydande grad påverkas av solaktivitet -- där hög solaktivitet betyder att jorden avskärmas från kosmisk strålning och vice versa -- la jag just i min bloggmeny upp "Solen i dag", med länk till info om kommande solcykel (solcykel 24) som man nu väntar på ska starta. I alla händelser antas den inte bli särskilt stark, och den därefter följande solcykel 25 (om sådär 15-30 år) anser de flesta blir mycket svag, motsvarande på sin höjd Dalton minimium. Det var några svaga solcykler omkring år 1800, vilka -- på samma sätt som solaktivitetsminimum Sporer minimum mellan 1400- och 1500-tal och Maunder minimum från 1600-tal till tidigt 1700-tal -- gav ett något kallare globalt klimat [4].

Solfläckar?
Cykel-24 före/efter (troligaste) mars månad?
Senare = svagare. "Dalton minimum" antas.

Solen i dag.

Startar inte nästa solcykel såsom allmänt förväntats, i mars, torde risken för en riktigt svag solcykel 24 öka.

Uppdatering 2 jan.: Russell Steele beskriver här nuvarande situation.
"The Cycle 23 solar minimum was at 1996.5, so with an average 11 year cycle we should have seen the new minimum in mid-2007. Here we are in 2008 and the next cycle is already six months late, and the defining minimum generally occurs 12-20 months after the first spot of the new cycle. This would indicate the ending minimum of Cycle 23 and the start of Cycle 24 will come in mid 2009, resulting in a 13 year cycle, the longest since 1784-1797."

=============================================

[1] Kapitel 6.11.2.2 i 3rd Assessment Report: The Scientific Basis, s 384 f. Pdf-fil.

[2] a) Peter Laut och Paul Damons kritik av Henrik Svensmark: pdf.
b) Henrik Svensmarks kommentar på Laut/Damon: pdf.
c) Peter Lauts kommentarer på Henrik Svensmarks kommentar: pdf.

[3] Uppgift på sida 67 i The Chilling Stars, av Svensmark/Calder.

[4] Allmänt hävdas, bl a i Wikipedia, att globala temperaturen var lägre under Dalton minimum. Även t ex denna rapport (pdf) från Sierra Environmental Studies Foundation, vilken behandlar just risken för ett kallare klimat under solcykel 24 och 25, anger att det globala klimatet var kallare och att "[d]uring the early 1800s the average temperatures in the Mid West were 2-4 degrees [Celsius] cooler than the 20th Century average". Liknande uppgifter finns för Europa, men för proxy såsom sydafrikansk stalagmit och sibiriska årsringar finner man närmast motsatt temperaturtrend omkring år 1800. (Sporer minimum och Maunder minimum var kraftigare solcykelminimum.)


(Klimatrelaterat: DN1, DN2. Uppdatering: Som den själviska människa jag är, låt mig även spamma denna utmärkta Sydsvenskan-artikel av professor Lennart Thörnqvist.)

the_chilling_stars.jpgThe Chilling Stars, by Nigel Calder and Henrik Svensmark.
Reviews: London Book Review | Popular Science | BBC | Times Online.
Buy it: Amazon | bokfynd.nu.

Henrik Svensmarks paper Cosmoclimatology: a new theory emerges,
as PDF | web page.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments

2 Responses to “Cosmoclimatology, sol och temperatur”

30 december 2007 10:26

Jag tycker nog att maxtemperaturen är intressant. Inte för att det inte vore bättre med genomsnittlig temperatur, utan för att IPCC använder maxtemperaturen (och mintemperaturen) för att räkna ut något de oegentligt kallar global medeltemperatur. Om maxtemperaturen påverkas mycket innebär det automatiskt att GISS och HadCRU också påverkas i relation därmed.

Magnus sa...
8 januari 2008 20:47

Ja, visst bör den samvariera med medeltemperatur, och i synnerhet om medeltemperatur tas fram så.

Men nattetid bör ju moln kunna höja mintemperatur, snarare än sänka den och bl a därför tänkte jag att effekten inte blir lika tydlig. Men visst skulle jag tro att klar samvariation kvarstår även för medeltemperatur, men det vill jag inte skriva att "den bör" dominera. Möjligen "man skulle kunna misstänka". (Den här bloggen oreras det inte på!)

Det vore intressant att kolla för medeltemperatur och för fler platser! Man borde kanske be SMHI maila data för Sverige...

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.