Norsk invandring tar skutt -- svensk fortsatt hög

Rubrik och underrubrik i Aftenposten:

Townships told to welcome more refugees
Norwegian townships will need to accommodate twice the number of refugees that they're already taking in, as a steady stream of persons seeking asylum turns into a flood.

Norge väntas i år ta emot 15000 asylsökande, mot Sveriges 25000, vilket är en mer än fördubbling mot föregående år och bör innebära att Norge passerar Sverige i antal asylsökande per capita. (Förra året var, enligt Aftenposten-artikeln och SCB, antalet asylsökande 6500 för Norge och 25000 för Sverige.)

Enligt Aftenposten och SCB-statistik som Thoralf redovisat minskar inte antal asylsökande i Sverige. Med vår stora anhöriginvandring lär Norge i år få ungefär lika stor invandring som vi.

(Hat Tip: Gay and Right.)

-
Vad innebär då invandringen för Sverige? År 2006 var cirka 33000 personer i nettoinvandringen (drygt halva denna) från Asien, Afrika och Palestina (källa). År 2007 rörde cirka 27000 asylansökningar människor från muslimska länder. Bland dem brukar antas att omkring 10000 var kristna från Irak. Med tanke på att utvandring av invandrare från dessa länder är låg och anhöriginvandring är storleksmässigt jämförbar med antal som får asyl bör muslimsk nettoinvandring senaste år vara omkring 30000 personer per år.

En nettoinvandring på 30000 muslimer per år bör med tanke på ålderssegment och födslotal över ett decennium innebära ett betydligt större tillskott än 300000 muslimer. Ökningen 400000 innebär 4,5 procent ökning av andel av befolkningen. Med högre utvandring bör 10 procent muslimer (i dag 5 procent) inom 10 år inte vara otänkbart.

Utvecklingen fram till halvseklet bör kunna bli att 3 av 10 svenskar blir muslimer. Önskar man göra något åt den utvecklingen lär det bli svårare ju längre man väntar med att åtgärda den (med invandringspolitik).

-
Till er som anser jag hetsar mot muslimer som är precis som vi och önskar samma frihet och demokrati, vill jag säga att jag inte hetsar mot sådana muslimer. Men jag måste konstatera att undersökningar visar att muslimska invandrare, inte minst i andra och tredje generation, är relativt radikala och i alltför hög grad motsätter sig det västliga samhälle som de lever i, dess frihet och demokrati. Problemet beskrivs bl a här:

* Zentrum für Türkeistudien i Essen
* Om brittiska muslimska studenter
* Undersökning visar radikala värderingar hos unga brittiska muslimer
* Nyhetsklipp med Hind Fraihi om Holland
* Ayaan Hirsi Ali om andra och tredje generationens invandrare

På grund av detta är en stor muslimsk invandring ett reellt problem.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Twingly-tillbakalänkar:
* SvD: "Europas befolkning krymper" Svensk medias apologetik för ökad invandring.
* DN: "Europas befolkning krymper" Samma i DN...
* Sydsvenskan: "Europas befolkning krymper" ...och i Sydsvenskan.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Norsk invandring tar skutt -- svensk fortsatt hög”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.