Industrislakt när gram CO2 görs kriminell

TT i Dagens Industri:
Volvo Personvagnar vänder sig mot flera punkter i miljöutskottets förslag. Framför allt anser man att årtalet 2012 är för nära inpå och att böterna är för högt satta.

"95 euro per gram innebär att det blir ungefär tio gånger dyrare för bilindustrin än för andra industrisektioner vad gäller utsläpp av koldioxid. För oss är det helt orimligt", säger Anders Kärrberg, ansvarig för myndighetskontakter på Volvo PV

Denna planekonomiska målstyrning av bilars utsläpp tycks gälla genomsnitt för en biltillverkares modeller. Man kan undra vad det är för vits med att tvinga de som enbart producerar större bilmodeller bort från marknaden?

Om en fordonstillverkare gör SUV:ar med ypperligt renade motorer och utsläpp på 180 gram CO2/km, och vilka används för tyngre transporter -- man kan tänka sig fordon för hantverkare eller en nödvändig nisch inom taxinäringen där alternativet är ett par mindre fordon med större utsläpp --, innebär förslaget att de antingen tvingas lägga ned eller gå ihop en fordonstillverkare inriktade på mindre personbilar.

Att styra utsläppsnivåer så att bara småbilar kan produceras innebär f ö en logik som gör bussen till en större miljöbov än bilen, men det skulle ju ingen miljöaktivist hävda.

Detta är alltså en kraftig politisk intervention på marknaden som gör att Europas bilindustri tvingas släppa marknadsfokus för suboptimering efter politikernas pipa. Därmed lär internationell konkurrenskraft förloras.

-

Låt mig förresten påminna om vad IPCC:s ordförande, indiern Rajendra Pachauri, nyligen sa enligt India Times ekonomiupplaga:
Pachauri ... slammed developed countries for asking India and China to cut greenhouse gas emissions while they themselves had not taken strong steps to cut down pollution.

"India can not be held for any emission control. They (developed countries) should get off the back of India and China
"

------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkar:
SvD: Christian Azar efterlyser stora klimatbeslut som påverkar investeringar, d v s åsidosätter marknaden.
SvD: "Läsarna om klimathotet".
DN: Malthusianskt miljövänstertrams.
DN: Motormännen tyvärr i debattartikel med NSF, bl a om CO2-reglering.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

4 Responses to “Industrislakt när gram CO2 görs kriminell”

26 september 2008 10:50

Du är medveten om att klimatvänligare bilar är inte framtidens men dagens melodi..? Fråga Svensson på gatan om han ska byta till s.k. miljöbil nästa gång. Lovar dig, detta är inte industrislakt, det är marknadsanpassning.

Det är bilföretagen som stretar emot marknaden. Som god kapitalist borde både du och jag anpassa oss till marknaden, inte tvärtom!

Magnus sa...
26 september 2008 16:31

Det var även en poäng med att jag nämnde att Indien och Kina enligt IPCC:s indiske ordförande inte ska ha några krav på CO2-reducering.

När om några år (2012) europeen inte kan köpa Europatillverkade större bilar (motorer som är så mycket effektivare att de drar 1/2 av tidigare modeller tar vanligen typ 20 år att utveckla) kan indiska och kinesiska bilmärken leverera dem. Ska Europa acceptera att dessa länder levererar vad som efterfrågas av våra hantverkare och 5-barnsfamiljer eller vägra att importera dem (så att våra hantverkare och storfamiljer får köpa två mindre bilar)?

Vid importvägran (vilket det blir vid försäljningsförbud) kommer det, kanske inte utan fog, att ses som protektionism.


Min huvudpoäng är dock att för enskilda tillverkare så låga tak eller regler för genomsnittliga så låga utsläpp som det är frågan om många sätt inte är designat för verkligheten. (Bortsett från att CO2 inte är farligt.)

Normalt stiftas miljölagar efter teknisk utveckling. Här försöker man med radikalitet (*) få lagen att knuffa teknisk utveckling. Men så skapas inte tekniksprång. Så skapas suboptimering där alltså större modelltyper, som i sin funktion inte är mindre miljövänliga, i princip förbjuds. Och så skapas sämre produkter som inte blir konkurrenskraftiga, där suboptimeringen, just som vid etanolsatsningen, kostar resurser och utvecklingkraft för det marknadsmässiga.


Man bör i sammanhanget även nämna att bilismen i Europa motsvarar cirka 10 procent av fossila utsläpp och bland utsläppskällor har överlägset högsta beskattningen, samt därmed -- som i detta förslag om utsläppsgränser för CO2 -- fokuserats på ett oproportionerligt och ur CO2-reduceringssynpunkt extremt ineffektivt sätt.


----
(*) F ö uppskrämda av falska påståenden i vetenskapens namn.

26 september 2008 17:46

Snacka om overkill!

Hade det inte räckt med att påstå att co2 per transportKg/Km är mindre korkat?

I USA är trafikdöden per person/Km hälften av den svenska, men i svensk debatt oroar politiker sig om 30% fler motorcyklister dör, utan hänsyn till om antalet ökat till det dubbla...

Ville vi inte leva i ett fullt så reglingsfullständigt land, borde all bilskatt läggas på drivmedlet.

Då först väljer vi buss (ibland), ty det är marginalkostnaderna som ofta avgör valet.

Snart är det försent, ty då kan vi alla tilverka syntetracingsoppa och leka utan drivmedelskatt.

Jag tror att Europas regleringskåta politiker, bäddar för en frihetsexplosion, då teknikutvecklingen inom 10 år låter oss tillverka vår energi småskaligt.

Hur ska alla skattefinansierade politiker, byråkrater "forskare" och annat löst folk, klara sig, då riktiga karlar inte kan tvingas till mervärdesöverföring?

Tänk på det ni regleringskåta,
har ni varit lönsamma för "draghästarna" idag?

28 september 2008 22:39

Magnus; jag ska försöka förklara varför jag inte är en "marknadsfundamentalist" som jag får intrycket att du är.

1) När företag blir för starka på marknaden kan de styra den. Lobbyorganisationer som trycker på lagstiftare och så. De kan skriva om reglerna helt enkelt.

2) Det ligger i företags intresse att samarbeta för att slippa hård konkurrens. Kallas oligopol. Ett välkänt exempel är prissamarbetet mellan mackar.

3) Jag anser att försiktighetsprincipen bör gälla angående miljön. Det finns nu tillräckligt många indikatorer på att vår jord tar skada av användningen av fossila bränslen. Kortsiktiga vinstintressen från aktieägare och styrelser mäktar inte med att ta sådana här långsiktiga hänsyn.

En annan liten anekdot:

På 90-talet tillverkades en 100% elbil av GM i USA. Den "tystades ned" - bokstavligt talat samlades de som sålts in och skrotades. Bilen som hette EVI var väldigt populär.

Min fråga blir: varför tror du att EVI drogs tillbaka?

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.