Galen ekonomi och global warmi... stupidity

Galen ekonomi

På Michelle Malkins blogg tipsas om en Wall Street Journal-artikel, enligt vilken Obamas stimulansplan över två år omfattar närmare 1000 miljarder dollar, motsvarande knappt 4 procent av landets BNP.

Det oroväckande är att den medicin man ger motverkar att de problem som är orsaken till krisen får en lösning, nämligen incitement att ta itu med konkurrenskraft.


Global warmi... stupidity!

IEA, International Energy Agency, gjorde en kostnadsberäkning för den reduktion av CO2-utsläpp som världens politiska ledare diskuterat (vilken vetenskapligt sett ter sig onödig, och alltså meningslös). Cirka 45000 miljarder dollar fram till 2050, motsvarande årligen 1.1 procent av ländernas BNP, var den kostnad man kom fram till.

Detta innebär över 41 år fram till 2050 minst 36 procents avbräck i ekonomin. Samhällets resurser skulle därmed bli omkring 57 procent större om vi inte vidtar dessa ekonomin strypande åtgärder.

Över 100 år innebär en årlig kostnad på 1.1 procent av BNP att ekonomin och resurserna skulle bli hela 3 gånger större om vi inte vidtog åtgärderna.

Åskådliggörande diagram för 1 procent årligt avbräck:
azar_christian_P_169.jpgProfessor Christian Azar hävdar i sin nya bok -- den chaman-mässiga(...) Makten över klimatet -- att kostnaden för dessa klimatåtgärder om 100 år är maximalt en liten bråkdel av ett års BNP, vilket med tanke på nämnda exponentiella effekt ter sig som ren lögn.

Christian Azar påstående förefaller sakna all verklighetsförankring men påminner retoriskt om ett (riktigt) uttalande Björn Lomborg, där han konstaterar att den vinst vi gör i fördröjd uppvärmning om vi tar ovan nämnda gigantiskt stora kostnad av mer än halva vår ekonomiska utveckling enligt IPCC är endast enstaka år vid nästa sekelskifte. D v s att klimateffekten kommer enstaka år senare om åtgärderna vidtas.

Vi kan alltså komma att bli mer än hälften så fattiga när vi möter eventuella effekter av antropogen global uppvärmning. Men även om vi, givet att global uppvärming är närmast obefintlig (vilket många anser; har här nämnt otaliga forskare som anser detta och varför de anser det), skulle möta helt andra klimatförändringar, såsom en liten istid (vilken bör vara allvarligare), kommer nämnda ekonomiska avbräck naturligtvis att skada vår förmåga att möta förändringen.


Nämde förra året klimat och ekonomi här. Här en svängig video:
Någon bok av Björn Lomborg kan rekommenderas, exempelvis Cool It. (Se gärna bästa pris på bokfynd.nu för SNS:s svenska utgåva av Cool it, och här för den engelska upplagan)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning om klimatpolitik och -ekonomi: SvD; SvD; DN; DN; Sydsvenskan; Sydsvenskan; HD; SMP; Diakonia/Newsdesk; Ny Teknik; Ny Teknik; MiljöAktuellt; MiljöAktuellt
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

4 Responses to “Galen ekonomi och global warmi... stupidity”

Berit sa...
24 december 2008 13:04

Har du sett den här sidan om att det är dags att släcka belysningen?

Magnus sa...
26 december 2008 10:07

Ja. För Australien stämmer det iofs att de har kolkraft, men där är pga det även Prius mer CO2-förorenande än fossila fordon (det blir så om man räknar resulterande energieffektivitet), men det nämns där aldrig, utan tvärtom påstås motsatsen.

Här spelar inte elen någon roll för CO2-utsläpp, men likväl har de hjärndöda desinformerande medierna i Sverige en story om att Sverige har en topplacering i att användanbde av el-ljus under julen. 150 miljoner kronor skriver de, och om det är 50 miljoner kr om dagen blir det 5 kronor per person och dag och kanske 1-2 kWh om dagen. Dvs 50-100 W per person i konstant ljus. Huga! ;-)

Och ABC.net har nyheten (länk) att julmat är ett svårt klimathot!

Förbaskade jul...

I alla fall: God Jul! Låt oss hoppas att Reinfeldt läser på vad i stort sett alla seriösa ekonomer och forskare säger, nämligen att Stern är oseriös (han räknar med externa effekter på 5 procent av vår ekonomi inom kort pga helt harmlösa CO2-utsläpp).

Och det jag här nämnde Azar sagt bör få en eller annan politisk rådgivare, eller Reinfeldt, Björklund och Olofsson själva att fundera över vad detta är fråga om.

Berit sa...
27 december 2008 14:35

Sorry Magnus, sätt inte din tilltro till att politiker är oupplysta.
De vet precis vad det handlar om! Nämligen att skrämma människor så att de vänder sig till sagda politiker för "beskyddande" åtgärder.

Magnus sa...
28 december 2008 06:51

Länken (som inte funkade) om att julmaten hotar klimatet en gång till: ABC.net.


Berit, varför väljer du att förenkla detta extremt (till, faktiskt, en politisk konspiration) och det dessutom i polemik med mig?

Naturligtvis håller jag inte med dig i din polemiskt hållna och alltför förenklade kommentar, och det förklarar jag nedan. Jag ogillar i allmänhet förenklingar och alla konspirationsinriktade i synnerhet.

Politikerna vill här inte bara reglera, men det är sant att de numera gör nästan vad som helst av regleringar (såsom att reglera faktiskt energibesparande stand by-funktioner till att introducera miljöförstörande etanol som fordonsbränsle(*)) utan att ha spärren att avstå från regleringar. Det ger dem naturligtvis mer makt, och det är tragiskt att förståelsen av skadan med politisk reglering i dag inte ens verkar finnas till höger på den politiska skalan.

En okunnighet bland politiker i sakfrågan kan t ex exemplifieras med att moderaterna varit med om att i klimatberedningen sprida (i bästa fall kvasijournalisten) Mark Lynas billiga alarmism i boken Six Degrees. (Men att detta skett på order för att politiker ska skaffa sig makt... knappast!)

Vidare röst-optimerar ju politiker, och om inte 3/4 av befolkningen hade de åsikter de nu har tror jag inte att politiker lika lättvindigt fallit som käglor för närapå varje förslag (inte sällan från s a s obskyra vänster-NGO:er) om klimatpolitik.

Att politiker genomför alla åtgärder som minskar befolkningens frihet med engagemang beror nog alltså delvis på att de tror på klimatsagorna. att tro att det inte alls är på det sättet vore att tro på en konspiration. Jag vill snarare peka på att det uppstått en situation där IPCC har stor betydelse som ett projekt för regeringar vilka även finansierar naturvetenskapliga institutioners verksamhet.

Här behöver en djup mångfacetterad analys och kritik som får utrymme i det offentliga samtalet.

Men att politikerna skulle delta i en konspiration om att skaffa sig makt med hjälp av klimatet. Nej! Folk på vänsterkanten har öppet sagt att klimatfrågan är alternativet till klasskampen, men det är nog så långt jag tror man s a s kan komma i konspirationsväg. Svar till tokiga politiker -- såväl moderaternas “klimatpolitiker” och Anders Wijkman -- ska alltså vara sakliga. Att driva denna fråga som om vi var utsatta för en stor konspiration (vilket jag inte tror vi är) är förutom att det knappast är så nog ett garanterat sätt att inte vinna. Man kanske på sikt skulle slippa klimatregleringar ändå, men bara för att god forskning så småningom ändå sipprar igenom det filter som bl a medierna utgör, samt att vi kanske får det kallare och att en omsvängning i opinionen sker (opinion tvingar alltid politiker att tänka).

--

(*) Att åtgärder ger motverkande effekt för det man vill åt är inte argumentet mot åtgärderna, även om det är vanligt när politiker reglerar, utan argumentet är att politikers styrning utgör ett omyndigförklarande av befolkningens förmåga att avgöra vad som är problem och vilka lösningar de kräver. Kontroll av människor i socialismens anda. Jag tror inte att politikerna är helt medvetna om det, och om detta sker beror det på att det fria öppna samhällets försvarare misslyckas.

Politiker (se hit!) borde inse att samhällens utveckling måste ske i ett (av statlig konstitution garanterad) öppet och fritt klimat för bl a idéer, tankar, produkter och tjänster, och på samma sätt som forskningen måste vara fri inom ramen för vetenskapshöjd i forskarinstitutionerna. Det senare inskränks genom att ett FN-organ (IPCC) är knutet till regeringar som även finansierar forskningen.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.