Replik. Munkhammar: Utländska influenser byggde landet

Efter posten Invandringsdebatten: Vallonmyten gav jag Johnny Munkhammar, moderater bakom en rapport samt Jan Guillou inbjudan till replik, och Johnny Munkhammar sände mig denna replik:

* * *

Utländska influenser byggde landet

Magnus Andersson kritiserar att jag i något sammanhang har lyft fram invandring redan på 1600-talet – då av ett 1000-tal valloner – som ett exempel på att invandringen har haft stor positiv betydelse för utvecklingen av Sverige, våra företag och vårt välstånd.

Han jämför antalet med det flyktingmottagande vi har varit öppna för under senare decennier och konstaterar att det senare är betydligt större. Ingen har förnekat detta. Sverige har av humanitära skäl tagit emot många flyktingar.

Detta förtar dock inte att den öppenhet för frivillig migration som har kännetecknat Sverige under stora delar av vår historia har varit viktig. Vallonerna må ha varit ett begränsat antal, men de hade förstås avgörande betydelse för utvecklingen av den tidens viktiga järnbruk.

Men vi behöver inte uppehålla oss vid bara den gruppen. Spendrup, Zoega, Bonnier, Cloetta och Felix är några invandrare vars namn vi direkt associerar till de viktiga företag de grundade. Men invandrare har grundat många företag utan att sätta sina namn på dem.

Louis de Geer var således invandrare och startade en mängd företag. Men inte bara företag utan också flera av våra städer. Tyskarnas roll i grundandet till och med av Stockholm var central – likaså dominerade de i övriga Hansan. I Visby talades tyska. Göteborg utvecklades i hög grad av holländare – staden är byggd med Amsterdam som förebild.

Invandrare har stått för många innovationer. Ta Palmstruch, vars bank i Stockholm blev den första i världen att ge ut sedlar. Eller Eskilstuna, som i egenskap av fristad med stor invandring blev centrum för innovationer inom smide.

Den svenska industrialiseringen byggde i hög grad på omfattande kontakter med och invandring från Storbritannien. Flera invandrare, som William Gibson och Alexander Keiller, grundade industriföretag.

En stor våg av invandring bröt fram 1945-1970, då 10 000-tals arbetare rekryterades varje år från Finland, Jugoslavien och Turkiet. Svensk industri hade inte haft en chans att utvecklas så väl utan denna invandring.

1970 stängde LO gränsen för arbetskraftsinvandring. Partiet följde LO:s kongress. Sedan blev det flyktingar, ett mottagande som är viktigt men motiverat av humanitära skäl. Nu har Alliansregeringen åter öppnat Sverige för arbetskraftsinvandring, vilket är bra.

Det finns idag över 70 000 företag som drivs av invandrare eller barn till invandrare. Dessa företag ger jobb åt minst 250 000 människor, vilket är mer än fyra gånger så många som arbetar i jordbruket. Antalet invandrarföretag tredubblades på 1990-talet. Vart femte nytt företag startas i dag av invandrare eller barn till invandrare.

Magnus Andersson har rätt i att vallonerna inte har stått för hela det svenska välståndet. De utländska influenserna är viktigare och bredare än så.

Johnny Munkhammar
Företagare, författare, riksdagskandidat (m)

Läs mer i Anders Johnsons kommande bok: http://www.sns.se/zino.aspx?ProductID=914


* * *

----
Denna diskussions alla inlägg här.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments

No responses to “Replik. Munkhammar: Utländska influenser byggde landet”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.