S k expert och vänsterakademiker sägs ha fakta och Bildt fel

SvD:


Voter.se:


-
Påståendet att tolerans ökar kan avse en siffra som ändrats marginellt mellan några på varandra följande mätningar, men någon trend för ökat stöd för dagens invandring hos svensken finns inte. Nu ser tre av fyra invandring som problem och en majoritet anser att invandring bör minska (*), fastän man inte säger sig ogilla invandrare. Det senare bra, men frågan vad man anser om invandrare problematiskt generell då invandrare är heterogen kategori. Bör inte översättas till stöd för invandring.

(*) 62 procent av svenskarna anser att det finns för många invandrare enligt en SOM-rapport, och SOM-institutet visade 2003 (enl Demkers Attitudes toward immigrants and refugees. Swedish trends with some comparisons; pdf) att 50 procent önskar mindre flyktingmottagning och övriga antingen var obestämda eller motsatte sig minskad flyktingmottagning (table 2). 4/5 önskar assimilationspolitik och följande andel önskade färre flyktingar 1994-2005 (fr figure 1):I svensk media får vänsterpositionerade statsvetare som Demker påstå att en kanske insignifikant siffra -- kanske cherry picking? -- om svenskars attityd till invandrare speglar svenskars åsikt om invandring, men även att invandrare från Irak är bättre utbildade fastän påståendet tycks vara irrelevant grundat på några år gamla data (och ev. även gälla invandrare generellt).

Att media använder vänsterakademiker som sanningsägande "experter" för att dra igång i sak tvivelaktiga politiska drev känns som organiserad propaganda, men annat kan man nog inte förvänta sig från vår extremt vänsterdiskursiva media.

Högerextrema finns och bör hållas efter, men ohederlig propaganda bidrar knappast till att hålla dem stången, snarare tvärtom. Saker måste få diskuteras. Tillåts det inte så upphör demokratin att existera.


Relaterat i media: SvD SvD(2) SVT SVT(2) SVT(3) SVT(4) SVT(5) Norrt Norrt(2) ekuriren ekuriren(2) SkD HD HD(2) DN DN(2) DN(3) DN(4) Exp Exp(2) Exp(3) Exp(4) GP GP(2) GP(3) GP(4) Dagen Dagen(2) Dagen(3)
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

6 Responses to “S k expert och vänsterakademiker sägs ha fakta och Bildt fel”

Anonym sa...
22 januari 2011 20:32

Massinvandringen är bara positiv och berikande....
http://www.youtube.com/watch?v=yXB9YsnH6w0

Peter sa...
22 januari 2011 23:04

Ser man på vad resultaten blivit under 2000-talet – som det refereras till på SVD, så är det inte relevant förändring, ej heller är statistiken säkerställd (notera att många väljer att inte svara på SOM-undersökningen (stort bortfall, alla svarar inte på undersökningen) och felmarginalen måste tas i beaktning, är inte samma som i partisympatiundersökningar där en enda tydlig fråga ställs och där bortfallet är extremt litet):
2000: 43 % vill ha färre flyktingar resp 28 % vill ha mer flyktingar
2001: 44 resp 29
2002: 50 resp 25
2003: 50 resp 24
2004: 52 resp 24
2005: 48 resp 24
2006: 46 resp 28
2007: 49 resp 26
2008: 45 resp 28
2009: 46 resp 26

Marie Demker är lömsk, hon berättar bara vad ena sida svarat, aldrig vilka som svarat varken eller - vilket får dig att tro att resterande svarat det motsatta.
Exempel:
"- Trenden är att motståndet mot flyktingar minskar, säger statsvetarprofessorn Marie Demker till TT.
En undersökning, som presenteras av SOM-institutet vid Göteborgs universitet om några veckor, visar att andelen som anser att det är en bra idé att ta emot färre flyktingar har minskat från 49 procent i fjol till 45 procent i år."

Så har då resterande svarat 51% (100-49) och 55% (100-45)? Det härleds vi ju att tro ...

www.svd.se/nyheter/inrikes/svensken-mer-positiv-till-flyktingar_3129905.svd

Samma rubriksättning och upplägg ett år senare, nu 2010.
Budskapet svensken positiv till invandring trummas in och väsentlig fakta döljs så man kan vilseleda läsarna:
www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskar-positivare-till-invandrare_4759139.svd

Med kompletterande uppgifter gällande det totala utfallet i frågan; Är det ett bra förslag att ta emot färre flyktingar?
Så var detta utfallet för 2009:

23.1 mycket bra förslag
22.8 ganska bra förslag

27.7 varken bra eller dåligt

15.9 ganska dåligt förslag
10.5 mycket dåligt förslag

Resultatet blir då, om man klumpar ihop svarsalternativen till 3 grupper, enligt Marie Demkers beskrivning till om man är negativ eller positiv till flyktinginvandring:

45,9 negativa
27,7 varken eller
26,4 positiva

Här genomskådas Demkers onda uppsåt, som TT, SVT, SR, DN, SVD m fl - köper och sväljer med hull, utan kritisk granskning.
För det stämmer så väl in i bilden man önskar förmedla.
Men hade det exempelvis gällt en rapport om våldtäktsstatistik som den SD levererade - då vänder och vrider man på varenda sten man kan ...

Med andra ord är majoriteten för minskad invandring (dock ej absolut majoritet, kallas enkel majoritet) och den gruppen är dubbelt så stor som de som är för ökad invandring.

Kreativ bokföring har man hört talats om, det brukar mindre noggranna personer syssla med.
Kreativ tolkning av statistik, det sysslar personer med som vill sprida falsk propaganda eller önskebild av verkligheten som mer överensstämmer med sina egna värderingar.

Anonym sa...
23 januari 2011 00:09

Vilket urval har skett? Ingår invandrare i urvalet? De är väl i regel positiva, varför denna grupps tillväxt helt kan förklara ökningen av de positiva.

Statistiker

Anonym sa...
23 januari 2011 08:19

Det som är allvarligt är att det är så många som kallar sig experter och varken tyckas veta att åberopande av expertisskap är ett av de allvarligaste vetenskapsteoretiska fallacies som finns eller
att de måste presentera sina hypoteser, undersökningsmetoder, frågeställningar och analyser inklusive premissanalyser för att visa att de argument de använder sig av är giltiga argument som kan leda till en hållbar slutsats.

Inget av detta gör de sk. experterna....
Inger E Johansson

Anonym sa...
23 januari 2011 09:46

“S k expert och vänsterakademiker sägs ha fakta och Bildt fel”, har dessa experter fakta för att de är/var flyktingar?

"- Trenden är att motståndet mot flyktingar minskar,..", vilkas motstånd minskar mot flyktingar?

Peter skrev; "Kreativ tolkning av statistik, det sysslar personer med som vill sprida falsk propaganda eller önskebild av verkligheten som mer överensstämmer med sina egna värderingar." Det är korrekt!

De gör det för att sanningen om flyktingar är obehaglig!

Vilket erfarenhet har dessa personer som vill sprida falsk propaganda eller önskebild av verkligheten när det gäller flyktingar?

Är/var DE själv flykting?

Varför kommer VI flyktingar till Sverige?

Peter sa...
23 januari 2011 10:44

Påståendet i fjärde stycket nedifrån i SVD's artikel:

” Att inställningen till flyktingmottagande blivit restriktivare finns heller inget som tyder på. Tvärt om, svenskarna har blivit mer positivt inställda. År 2003 tyckte 50 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 2007, när samtalen som refereras i dokumentet ägde rum, hade siffran sjunkit till 49 procent. 2009 hade andelen sjunkit ytterligare, till 46 procent. Samtidigt ökade också andelen som är för att vi tar emot fler flyktingar från 24 procent 2003 till 26 procent 2007.”

1. ”Svenskarna har blivit mer positiva”, när dubbelt så många är negativa?
2. Visar 1 procents skillnad på en trend - när felmarginalen är klart större i procent - vilket skulle kunna slå åt andra hållet? Speciellt när bortfallet på denna undersökning var markant, ca 30%, vilket innebär att underlaget inte är statistiskt säkerställt och har en felmarginal på säkert tvåsiffriga tal.


Jag själv har granskat SOM-undersökningen från Göteborg.
Där rör man ihop frågor och begrepp som invandrare – flykting – utlänning, vilket är skillnad på vad man syftar på. Dessutom ställs frågor om skiftande karaktär och allehanda samhällsfrågor, inte bara om invandring.

Dessutom har svenskens attityd under hela 2000-talet varit relativt konstant. Runt 45% vill ha minskad flyktinginvandring, vilket är nästan dubbelt så många som vill ha mer flyktinginvandring.
Dubbelt så många är negativa, som de som är positiva – så är då svensken mer positiv?
Och vart pekar trenden?
Och är statistiken tillförlitlig?

Idag är andelen anhöriginvandring mycket större än andelen flyktingar, hur förhållandet ser ut och vad frågeställaren egentligen syftar på är dunkelt, vad som är vad, får den svarande aldrig veta på, så vad svarar egentligen respondenten på? Validiteten kan ifrågasättas.

SOM-undersökningen från Maria Demker, där budskapet var "Svenskars syn på invandrare alltmer positiv" våren 2010, gjorde att svenskarna felaktigt fick en bild av att majoriteten av svenskarna är positiva till invandringen.
inte var SVT’s uppgift.

Då våren 2010 baserades jämförelsen på en undersökningen från 1993 med en 16 år senare - dessa båda undersökningar går inte ens att jämföras då de ser helt annorlunda ut.
Mer intressant är att se hur trenden har varit under hela 2000-talet, dessa undersökningar liknar varandra och visar på en mer rättvis trend, om det nu finns en sådan.
Då visar det sig att det finns ingen trend att svensken har ändrat uppfattning om invandringen.

Nu januari 2011, är Marie Demker ute igen, talar om att svensken är positiv till flyktingar.
En slump att hon återigen kommer med kontroversiella uttalanden som baseras på SOM-undersökning?


Alla som sysslar med undersökningar vet, att undersöker man över tid måste man skapa reliabilitet – d v s frågorna måste se likadana ut, metoden och utformningen likaså – annars kommer svarsresultatet bli annorlunda.
Så någon gång mellan 1992 och fram till 2000, har något skett med frågeställningarna, metoden eller utformningen som har lett till annorlunda svar. Därmed kan man inte påstå med säkerhet eller substans, att svensken har blivit mer positiv till invandring.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.