SD: invandring och ekonomi -- arbetsmarknadspolitik

Detta om SD:s Power Point-presentation på besparingar av minskad invandring och posten "Arbetsmarknadspolitiska program och instegsjobb". De anges för första året, 2012, till 5 537 milj kronor. SD anger f ö och märkligt samma belopp för alla år, men besparing borde rimligen öka något varje år. Med generösa exempel gagnande SD visar beräkningen här att nämnda besparing 2012 är åtminstone 3 gånger för stor.

Först instegsjobb. Enligt regeringen har i år 3000 personer instegsjobb, på vilka staten lägger 600 milj kronor per år. Regeringen ska utvidga instegsjobben till 4000, som bör kosta 800 milj kronor. Av SD:s besparing återstår 5 537 - 800 = 4737 milj kronor.

800 milj kronor är förresten bruttokostnad och då SD inte redovisar besparing netto, genom att de saknar kostnad för uteblivna skatteintäkter, t ex lägre momsintäkt vid uteblivna bidrag (bild nedan), vilket Jan Ekberg påpekat, jämför jag bruttoposter.Kuriosa: Enda nämnvärda kostnadspost med '+' "Utresor för avvisade och utvisade". ;)Alltså 4 737 milj kronor kvar att redovisa.

Fick med googling, delvis "bakvägen", fram vad arbetsmarknadspolitiska program kostar och hur många som deltar i dem. 2010 kostade både arbetslöshetsersättning och stöd inom arbetsmarknadspolitiska program 54 mrd kronor enligt detta AF-dokument (pdf). Enligt uppgift för 2010 här och 2009 här är arbetslöshetsersättning nära 20 mrd kronor per år. Dras det från 54 mrd kronor kostar arbetsmarknadspolitiska program grovt 35 mrd kronor. Vidare gäller enligt denna DI-artikel att "i år drygt 290.000 personer i snitt haft subventionerat arbete eller deltagit i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd".

Så 290 000 personer deltar i arbetsmarknadspolitiska program för 35 mrd kronor.

Hur många personer försvinner från arbetsmarknadspolitiska åtgärder med SD:s politik? I brist på bättre kunskap utgår jag förenklat från att SD minskar invandringen med 45 000 personer, 90% av 50 000 nettoinvandrade 2010. (I bruttoinvandring på ca 100 000 ingår ju ca 20 000 etniska svenskar, utbytesstudenter som utgör obefintlig nettoinvandring och skandinavisk samt europeisk kompetensinriktad arbetskraft som SD väl inte önskar att stoppa -- och i liten utsträckning är aktuella för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.) Hoppas förenkling 45 000 är okej. Då dessa antas komma i jämt flöde motsvarar deras tid här hälften så många personers vistelse här under ett år, alltså 22500 personers vistelse här under ett år.

Vidare får antas att en del får arbete första året, säg 15% (en låg andel i SD:s favör samt dålig gissning). Vidare finns barn, äldre och personer som deltar i andra program än arbetsmarknadspolitiska. Vi antar att 65% av de som ej får arbete deltar i arbetsmarknadspolitiska program, även det gissad hög andel i SD:s favör.

Besparing i förhållande till regeringen beror av 22500 * 0.85 * 0.65 = 12400 personer, som SD antar kostar 4 737 milj kronor i arbetsmarknadspolitiska program, 382 000 kronor per person och år. Men kostnaden var väl 35 mrd kronor för 290 000 personer, dvs 121 000 kronor per person och år? SD tycks alltså anta 3.2 gånger för hög kostnad, givet här antagna förutsättningar. Får fler än 15% nyanlända jobb och/eller färre än 65% av de som inte får det deltar i arbetsmarknadspolitiska program är SD besparing än mer överdriven.


"Slutsatser" om presentation

Här kan drygt 3 av drygt 15 mrd kronor SD tror sig spara på invandring första året dras av. Med förlorade skatteintäkter som SD utelämnar hamnar man nog i intervallet 5-10 mrd kronor. Vidare redovisas tveksamt utjämningsbidrag, där de möjligen även dubbelbokförs med andra bidrag. Om den biten granskas är det möjligt att man inte ens når 5 mrd kronor i besparing första år. Om friställningar och avyttrade fastigheter för Migrationsverket och andra för olika ändamål avsedda poster fylls i med annat än de nollor SD satt där borde man första året få några miljarder kronor i besparing. Så ser det ut.

Att SD gör detta amatörmässiga beror nog på att deras budget måste försvaras samt budskapet om hur mycket deras politik ger; en förutsättning för löftespolitiken. Jimmie må tala om att det inte finns något "särskilt träd där det växer pengar till allt som är snällt, fint och behjärtansvärt", frågan är om det inte gör det?

Att invända med dessa fakta på bloggar som Politiskt Inkorrekt gör att man raderas och blockeras och jag skulle inte bli förvånad om det är riskabelt att i SD gå emot partiledning beträffande detta. Kalle Anka-mässigt är det...


Relaterat i media: ekur SvD GP DN
Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments

2 Responses to “SD: invandring och ekonomi -- arbetsmarknadspolitik”

Cello Jr sa...
2 oktober 2011 10:47

Det intressanta är den totala kostnaden/minusposten för invandringen. Sveriges bäst bevarade statshemlighet.

Lars sa...
3 oktober 2011 12:27

Intressanta synpunkter! Går det verkligen inte få svar på frågeställningarna någonstans? Erik Almqvist brukar gilla att kommunicera med sina potentiella väljare. Såg att han gjort ett YT-klipp för att bemöta kritik men jag tror inte han tog upp dina funderingar.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.