Våldtäkter i Sverige och Norge -- myt och fakta

Denna post om överdrifter om våldtäkter och invandrare, vilka dagligen strömmar ut på diverse bloggar, twitter mm. T ex att alla överfallsvåldtäkter i Oslo begås av invandrare. Exempel här eller de flesta av 1370 google-träffar"alla våldtäkter i Oslo".


Allmänt Sverige

Låt mig först påpeka att jag känner till statistiken från Brå och norsk polis som visar högre benägenhet för våldtäkter för invandrare. Ej justerat för sociala faktorer är överrepresentation enligt Brå 2005:17, för utlands födda av utländska föräldrar, 4-5 gånger. Justeras för sociala faktorer minskar denna markant.

Enligt nämnda Brå 2005:17 var mellan 1997 och 2001 andel med i Sverige födda föräldrar som inte misstänkts för våldtäkt 99.96 %. Motsvarande andel för invandrare med i utlandet födda föräldrar var 99.78 %. Trots överrepresentation begår alltså ytterst få brottet. Även om överrepresentation för invandrare från ett visst land var 10 gånger skulle 99.5 % (199 av 200) därifrån ej misstänkas för våldtäkt.

Överrepresentation från vissa länder torde bero på kultur och värderingar. Det kanske bekräftas av att överrepresentation minskar kraftigt för andra generationens invandrare (2005:17). Vi vet att länder drabbade av långvariga inbördeskrig, t ex Kongo, har stora problem med våldtäkter. Detta kanske visar att värderingsarbete är meningsfullt.


Våldtäkter i Oslo

Först kan sägas att Oslo hade ca 159 anmälda våldtäkter 2010 (grovt 1 per 4 000 invånare), liksom att en majoritet våldtäkter begicks av de med etnisk norsk bakgrund. Norsk polis-rapport:

"Majoriteten av de registrerte gjerningsmennene i anmeldte voldtekter til Oslo i 2010 har norsk statsborgerskap, liksom de har hatt ved alle de foregående voldtektsundersøkelsene. I 2010 gjaldt dette 61,2% av gjerningsmennene, hvilket er relativt stabilt med materialet fra 2007 (60,3%)." [1]

Här ska sägas att absolut majoritet inte är relativ representation och att Oslos invandrare justerat sociala faktorer antagligen som i Sverige har över 2 gånger överrepresentation. Trots det är det alltså få som begår brottet och liknande överrepresentation finns hos grupper av infödda, exempelvis socialbidragstagare.


Överfallsvåldtäkter i Oslo

Norsk polis rapport Voldtekt i den globale byen (2011), anger att 10-15 % av våldtäkter i Oslo är överfallsvåldtäkter. För dessa brukar ju hävdas att samtliga begicks av personer med invandrarbakgrund. Det avser dock för vissa år lagförda, dömda personer. Men för de flesta anmälda fall av sådana våldtäkter lagförs inte gärningsmannen. 2010 anmäldes 24 fall där 5 personer lagfördes för 6 överfallsvåldtäkter. Markerad kolumn avser alltså endast 5 gärningsmän:För 18 av 24 fallen överfallsvåldtäkter 2010 var gärningsmän alltså okänd, men i flera fall de senste åren har ej lagförda gärningsmän beskrivits ha etniskt norskt utseende. Polisen dementerar här rubriker i media om att alla överfallsvåldtäkter begås av invandrare, där detta avser 21 anmälningar i Oslo under 2011:

"I de 16 som ikke ble oppklart, beskriver flere av ofrene gjerningsmennene som etnisk norske." [2]

Även om säkert invandrare är överrepresenterade begås alltså inte samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo av invandrare.


Myten om Sverige i världen

Slutligen en annan absurd våldtäktsmyt, nämligen den att Sverige har näst flest våldtäkter i världen efter Lesotho. Påståendet, som Jimmie Åkesson basunerat ut i Almedalen, bygger på siffror från FN. Men materialet, och tolkningen av det, är minst sagt problematiskt. Exempelvis det att endast ett 60-tal av världens ca 200 länder ingår, bl a endast 8 eller 9 av Afrikas 48 länder. Vidare är siffror från länders myndigheter, där exempelvis Egypten anger nästan minst våldtäkter i världen, ett par promille av vår nivå. Slutligen kan siffror inte alltid jämföras ens för demokratier som ej hittat på sina data. Siffrorna här på Wikipedia.

Att vi på grund av invandring har näst flest våldtäkter i världen är även en logisk vurpa, då enstaka procent i Sverige från de länder som sägs ha våldtäktskultur -- t ex Kongo, kanske Egypten -- antas ge oss betydligt högre förekomst av våldtäkter än i dessa länder.


"Slutsatser"

Viss överrepresentation för våldtäkt finns för invandrare, men en mycket liten andel begår brottet. Kanske kan värderingsarbete för en viss grupp invandrare vara befogat, även av andra skäl, som integration i allmänhet. Självklart ska våldtäkter som samhällsproblem bekämpas -- liksom rasistisk propaganda.

------------------------------------------------------------------
[1] Voldtekt i den globale byen, Oslo polisdistrikt, maj 2011, s 52.
[2] Myten om ikke-vestlige voldtektsmenn sprekker, Utrop.no 2 maj 2012

Comments

11 Responses to “Våldtäkter i Sverige och Norge -- myt och fakta”

Anonym sa...
30 juli 2012 18:42

Har en liten fråga. Hur justerar man för sociala faktorer? Kan du vara vänligen att förklara och ge lite konkret information om hur det går till. Även så undrar jag om det blir någon skillnad om man justerar för sociala faktorer gällande de personer som betraktas som svenskar enligt statistiken?

1 augusti 2012 01:49

Anonym. Först: Skriv signatur i kommentarer (anges i instruktion), för annars kan man inte diskutera. Jag låter din kommentar stå kvar, men fler utan signatur (kan vara anonymt, t ex "Norpan") kommer att raderas. Vill även att du i nästa kommentar bekräftar att du skrev den första kommentaren.

Svar:

Sociala faktorer som påverkar förekomst av våldtäkter finns. Låg inkomst torde ge högre förekomst, och misstänker man mäter på inkomst, men arbetar inte med denna statistik. Då etniska svenskar har förhållandevis bättre social position jämfört med invandrare är det alltså delorsak till högre förekomst av våldtäkt för invandrare än för infödda svenskar.

Man mäter olika faktorers inverkan genom att analysera korrelation för respektive faktor på hela materialet. Med uppmätt korrelation kan respektive faktors påverkan isoleras.

Du undrar "om det blir någon skillnad om man justerar för sociala faktorer gällande de personer som betraktas som svenskar enligt statistiken?". Etniska svenskar ingår i beräkning av korrelation för sociala faktorer, och hög sociala standard gör att de jämfört invandrare underrepresenteras. Den justering som görs för etniska svenskar måste vara att underrepresentation minskas.

Gissar att du hoppades att svenskars benägenhet i förhållande till invandrare också minskar, men så är det förstås inte. Lita du på matematikerna.

-
Gjorde nu på denna sida (länk) tabeller för att visa varför invandrare ser ut att få högre förekomst även om ingen etnisk faktor finns!

Daniel sa...
21 augusti 2012 09:49

Lite invändningar och funderingar:

* Angående Norge: begår du ett medvetet misstag när du likställer norsk etnicitet med "norsk statsborgerskap"? Du är väl medveten om att även icke etniska norrmän kan bli norska medborgare? Så ditt påstående att etniska norrmän står för en majoritet av våldtäkter bara för att polisen i en rapport skriver att personer med "norsk statsborgerskap" står för majoriteten av våldtäkter bygger följdaktligen på ett ogiltigt argument.

* Vidare angående överrepresentation, dock ej specifikt inom våldtäkt utom när det gäller brottslighet samt "sociala faktorer". Jag rekommenderar dig att läsa igenom BRÅ 1996:2 "Invandrare och invandrares barns brottslighet". Det är ett mer gediget verk som inte väjer för obekväma frågor såsom 2005:17 gör.

Angående överrepresentation kontra socioekonomisk status så kommer författaren fram till att invandrare från vissa länder är överrepresenterade oavsett vilken samhällelig status de innehar.

Författaren skriver:
"Det har tidigare konstaterats att invandrarnas
överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status."
(sid 45)

På sida 107 kan du se en tabell som visar att vissa nationaliteter har en otrolig överrepresentation. Jag avstår från att spekulera varför. Det räcker bara med att konstatera att det är ett faktum.

Anonym sa...
25 april 2013 20:33

Riktigt snygg sammanställning. Fortfarande högaktuell, tyvärr.

Anonym sa...
5 maj 2013 21:18

Som redan påpekats angående den norska statistiken så drar du ett likhetstecken mellan norskt medborgarskap och etnisk norrman, vilket givetvis är missvisande om du vill visa att det inte föreligger några etniska skillnader.

Pajdiagrammen på sidan 19 visar hur det ser ut uppdelat på medborgarskap, vad gäller samtliga våldtäkter i Oslo åren 2001, 2004 och 2007. Trenden är svår att bortförklara.

På vilken sida i BRÅ 2005:17 hittar du informationen om att överrepresentationen, vad gäller våldtäkter hos utrikes födda, minskar markant när man kompenserar för sociala faktorer? Sociala faktorer förklarar bara en bråkdel av överrepresentationen vad gäller den totala brottsligheten, måste ha missat det du hänvisar till. Tacksam för närmare hänvisning.

Anonym sa...
5 maj 2013 21:21

Hmm, glömde tydligen klistra in länken till rapporten med diagrammen, eller så togs länken bort. Provar igen:

http://frianyheter.files.wordpress.com/2009/03/voldtektioslo2007.pdf

Diagrammen visar att gärningsmän med norsk bakgrund sjönk från 47% 2001 till 27,2% 2007, samtidigt ökade andelen med afrikansk bakgrund från 10% 2001 till 30,5% 2007.

Thomas sa...
22 juli 2013 18:48

Att kalla det "Viss överrepresentation för våldtäkt finns för invandrare" det är en underdrift och ett hån mot de utsatta.
Med så mycket fakta BRÅ 1996:2, 2005:17 och den norska statistiken bör även en blind höna reagera. "Kanske kan värderingsarbete för en viss grupp invandrare vara befogat" Löjeväckande slutsatts från din sida.

Du bör läsa på vilken kvinnosyn man har i länder där islam praktiseras.
Nedan ser du några färska.exempel.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17149828.ab
http://www.kristianstadsbladet.se/utrikes/article1934868/Kvinnor-forbjuds-handla-sjalva.html
En människa med sunt förnuft och medmänsklighet kan omöjligt försvara islam. Islam står för odemokratisk, kvinnoförnedrande, homofobi…….

Enligt beräkningarna för 2009 skedde över 150 000 brott av sexualbrottskaraktär och endast 12 % anmäldes. Av dessa brott skulle ca 18 000 vara våldtäkter, vilket betyder att det sker nästan 50 våldtäkter per dag. 12% av gärningsmännen lagförs. 10-15% av gärningsmännen är återfallsförbrytare.
50 våldtäkter per dag och invandrare är överrepresenterade med 4-5 gånger. Besök en kvinnojour så kanske du får upp ögonen.

Thomas

Johan sa...
1 oktober 2013 11:07

Varför kommer inga svar från bloggaren?

2 oktober 2013 19:23

Daniel

Invändning om medborgarskap korrekt. Invandrares Överrepresentation i Oslo förefaller större än 4-5 ggr, snarare det dubbla. Hur invandrare i Oslo är fördelade på olika världsdelar:

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Oslostatistikken/Hovedartikler/2011/Innvandrerbef%201.1.2011/Tabell%202.pdf

Finner att ca 0,6% män med afrikansk bakgrund, ca 0,1% män med asiatisk bakgrund och ca 0,02% män med norsk bakgrund registrerades anmälda för våldtäkt i Oslo 2007.

Brå 1996:2 anger knappast större andel med invandrarbakgrund än Brå 2005:17, då 1996:2 nämner specifika ursprungsländer, vilket inte 2005:17 gör. Värsta länder i 1996:2 är en grupp av de från Algeriet, Libyen, Marocko eller Tunisien, med ca 17 gånger högre förekomst än födda i Sverige. På andra plats Italien med nästan lika hög överrepresentation. Bangladesh och Pakistan utan överrepresentation. Underlag för enskilda länder knappast stort då statistik är från 1985-1989.

Jag förnekar inte överrepresentation efter justering för socioekonomisk status.

-
FreedomOfSpeech

Om medborgarskap, se ovan. Jag visar ej att etniska skillnader inte föreligger, men ger visar bl a att alla våldtäkter i Oslo inte begås av invandrare. Påståendet lär användas för att sprida hat mot grupper av människor.

Att trend hos tårtdiagram beror på fler invandrare i befolkningen och deras överrepresenterade anges i dokumentet.

-
Thomas

Varför är värderingsarbete löjeväckande? Holland visar en introduktionfilm för invandrare presenterande homosexuella par, där det klargörs att holländska värderingar är lika rättigheter oavsett sexuell läggning och att det är något de måste acceptera. Varför inte diskutera kvinnosyn och relationer med de från kristna eller muslimska kulturer med problem?

Apropå sista stycket är statistiken såklart illa. Dömda för våldtäkt har under decennier mångdubblats, till härom året ca 6000, men antal etniska svenskar har också ökat i statistiken då ca hälften av dömda visat sig ha svenskklingande namn.

Jag medger överrepresentation för invandrare som forskning visar men anser inte det är bästa argument mot invandring eller skäl för att sprida hat. Skulle det vara argument för eller emot invandring borde väl 40 miljoner kineser invandra eftersom de våldtar en bråkdel jämfört med etniska svenskar?

2 oktober 2013 21:30

Apropå i min kommentar nämnda siffror, 0,6% afrikaner, 0,02% asiater osv som anmäldes för våldtäkt i Oslo 2007, så andra siffror 2010:

Enligt Voldtekt i den globale byen 2011 (se diagram i bloggposten) är andel av nämnda ursprungsgrupper våldtäktsanmälda 2010 följande.

Afrika 0,3%
Asien 0,09%
Norge 0,02%

30 ggr överrepresentation för de med afrikansk bakgrund minskar 2010 till 14 ggr. Variation i data pga få fall. 0,3% torde om återfall är vanligt innebära att under några decennier över 95% från Afrika aldrig misstänkts för våldtäkt.

5 augusti 2016 00:03

Att majoriteten (61%) av våldtäktsmän i Oslo 2010 hade norskt medborgarskap betyder inte att de var etniska norrmän som den här lögnaktiga bloggposten påstår. Om 39% av våldtäktsmännen hade utländsk medborgarskap får man anta att ytterligare 30-40% har utländsk bakgrund men norskt medborgarskap.

Således var endast 20-30% av alla våldtäktsmän etniska norrmän, och alltså hela 70-80% har invandrarbakgrund, vilket ger en överrepresentation på mer än 10 gånger - utlänningar är alltså mer än 10 gånger mer benägna att begå våldtäkt än vad norrmän är!

Invandring är riktigt vidrigt.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.