Lärare vs. ingenjörer i riksdagen?

Lite stoff jag fann under en twitterdialog.

Ian Wachmeister twittrade visst att Sverige inte har en enda ingenjör i riksdagen, medan 8 av 10 av Kinas ledande politiker är civilingenjörer och någon kritiserade påståendet att inga ingenjörer finns i riksdagen.

Kritikern hade rätt. Ny Teknik [1] anger att det efter valet 2010 fanns 17 ingenjörer bland riksdagens 349 ledamöter. Före valet 2010 var 7 ingenjör. Således hade Wachmeister en poäng.

Utifrån Ny Tekniks uppgift och om de två partier som brukar anses stå längst åt höger, Moderaterna och Sverigedemokraterna, exkluderas är 4 av 222 riksdagsledamöter ingenjörer. Blygsamma 1,7 procent. (Trots att även FP och KD ofta kallas höger och SD ogillas av borgerliga samt driver socialdemokratiska förslag torde SD och M traditionellt setts som mest höger.)

Grafik i Ny Teknik:


Vilka yrken har då riksdagsledamöterna? Jag vet inte mer än att läraryrket tycks vanligt. Skolvärlden [2] listade 32 kända lärare bland ledamöterna och anger att minst detta antal finns. 27 för partierna som inte är längst åt höger. (SD har 1 och M har 4 lärare.) Det motsvarar minst 12 procent med lärarbakgrund. Förhållandet mellan antal lärare respektive ingenjörer bland nämnda partier är alltså 7 gånger.

Googlade antal ingenjörer och lärare i Sverige, som kan vara ca 350 000 ingenjörer [3] och 300 000 lärare [4]. I så fall är överrepresentation lärare i relation till ingenjörer relativt befolkningen i stort i nämnda riksdagspartier 8 gånger. SD och M har istället en överrepresentation ingenjörer i förhållande lärare på 4 resp. 2 gånger.

Stämmer Wachmeisters uppgift har Kinas politik en kraftig överrepresentation ingenjörer. Landet har ju knappast 80 procent ingenjörer. Hos politiker till vänster ses möjligen humanister ofta som viktigare än ingenjörer och logisk-matematisk tänkande, men det är egenskaper som kan krävas vid analys av komplexa frågor. Ofta har tekniker även intresse för konst och humaniora.

-------------------------------------
[1] Ny Teknik, 5 okt 2010: "Många heta frågor för riksdagens ingenjörer"
[2] Skolvärlden.se, 10 okt 2010: "S är mesta lärarpartiet"
[3] Antal högskole- och gymnasieingejörer enligt Sveriges Ingenjörers rapport 10 feb 2009, "Så många ingenjörer finns och behövs 2030 – kanske" samt antal civilingenjörer enligt Saco:s information om civilingenjörer.
[4] Helena von Schantz, 21 juni 2012
helenavonschantz.blogspot.se

Comments

No responses to “Lärare vs. ingenjörer i riksdagen?”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.