"A New World is dawning" -- Ett väckelsemöte med Legrain i Almedalen

Fores-seminarium i Almedalen, med Philippe Legrain, Tobias Billström och Maria Ferm. Moderator Tove Lifvendahl.

OBS: Strök text nedan, då jag trodde detta videoklipp var från årets Almedalen, men det är från förra årets Fores-seminarium med Legrain. Reflektioner under klippet dock relevanta oberoende av detta.
Har efter Fores seminarium med Philippe Legrain sett positiva kommentarer från de som var där men annars inte brukar vara positiva till storleken på vår invandring (exempelvis folkpartisten Erik Svansbo).

Legrain är uttalat för fri invandring, så befarar att seminarierna skadat motståndet mot Sveriges mycket stora invandring. Fores kopplade till centerpartiet där väl både moderparti och ungdomsförbund uttalat sig för fri invandring.

Jag förstår om kritiker mot stor invandring i liberala vänners närvaro kan s a s falla för den sorts väckelsemöte ett seminarium i Almedalen är. Hoppas dock att eventuell omvändelse är tillfällig. ;) Perspektivet som en samstämmig panel och moderator hade saknar inte värde i debatten, men här fanns bara det och tvivelaktiga argument förekom.

Legrain tycks, likt Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt, anse att invandring från outvecklade fattiga länder till väst leder till ekonomisk vinst.

(Bloggpostrubrikens radikala citat, "A New World is dawning", sägs av Legrain 11:02 in i videoklippet.)

Några citat från och reflektioner på seminariet:

2:30

Philippe Legrain:

"We're in a very dangerous moment in the debate about immigration in Europe."

Skulle snarare säga att vi kan vara i ett farligt läge beträffande högerextremism och att den radikalitet och brist på tvåvägskommunikation fri invandrings-förespråkare ofta har, liksom risker för europeisk ekonomi, utgör problem.

Legrain räknar sen upp partier han menar är farliga, där gemensam nämnare tycks vara att önska lägre invandring. Han blandar högerextrema partier med i det närmaste liberal-konservativa partier.

"...populist parties are sucessful [...] Marine Le Pen [...] Geert Wilders [...] UK Independent Party [...] True Finns [...] Golden Dawn [...] Jobbik [...] and of course the Sweden Democrats here."

Noterar att det nickas i publiken och att ingen där vare sig nu eller senare ifrågasätter denna mix av demoniserade partier.

"And opposition to immigration, should I say a hatred at immigrants, is one of their defining features. What's even worse..."

...fortsätter Legrain, och något han menar är än värre är att mainstream-politiker tycks ta intryck av kritiken mot stor invandring, men även fria debattörer, som Thilo Sarrazin, får utrymme i debatten. Vill inte Legrain ha åsiktsfrihet?

"...a few years ago you saw the British Prime Minister Gordon Brown, calling for British jobs for British workers, which was a slogan for the National Front in the 1970s."

Att koppla Gordon Brown till högerextremism på grund av en mening högerextrema hade som slogan för 30-40 år sedan förefaller rätt magstarkt. (Är väl en retorik som Legrains frände Johan Norberg skulle ha kunnat använt.)

05:00

"...the important lesson here, for Sweden and for other countries, [...] is that mainstream politicians who seek the support of anti-immigrant populists, either through their action, or through agreements, are selling their souls to the Devil. And this Faust impact has a terrible price, because it legitimizes extreme anti-immigrant views. And it emboldens populist politicians to demand even tighter control."

Legrain anser alltså att det är oacceptabelt om politiker är för något ett parti för lägre invandring är för.

Vidare:

"...the problem that this populism reflects, is that imimgration debate is also [...] dominated by emotions instead of rational arguments. Study after study shows..."

Hänvisningen till "studie efter studie" rör att invandringen ekonomiskt skulle gå med vinst. Det är dock ett auktoritärt argument, såsom hänvisning till någon slags konsensus. På liknande vis finns i klimatdebatten argument att de som inte tror på så stor temperaturhöjning som datormodeller förutspår är förnekare, med tanke på mängden studier och konsensus. Men vetenskaplig sanning är inte konsensus och hänvisning till sån är att förenkla det osäkra. Vetenskap osäker enligt begreppets definition. Att konsensus föreligger är alltså ett ickesvar på sakargument. Beträffande vinst av migration, som Legrain med orden "studie efter studie" menar är vetenskapligt säkerställd, finns splittring i forskarvärlden, liksom avståndtagande till ekonomer Johan Norberg hänvisat till (exempelvis Michael Clemens).

Argument bör bemötas i sak. Med auktoritetsargument avstår man från att bemöta kritik såsom den formuleras. (Lästips är debatten mellan å ena sidan Johan Norrberg och Fredrik Segerfeldt och å den andra Tino Sanandaji, i januari-februari 2013.)

11:00

Legrain påstår att Kanada och Europa slåss om de människor som tidigare slog sig ned i USA. Legrain får ingen motfråga. Att i Sverige minst hälften av ca 50 000 nettoinvandrare är från mindre utvecklade länder (ca 30 000 från länder med muslimsk majoritet) nämns inte av moderator eller publik. USA har även reglerat sin invandring hårdare än vi, så argumentet faller redan där. Europa och Kanada slåss inte om våra lågutbildade invandrare.

Legrains gör vidare vinst av invandring till argument för att Europas ekonomiska framtid hänger på större invandring.

19:20

Maria Ferm:

"It is impossible to stop migration."

Påståendet en sats i retorik Ferm använder; har inte med verkligheten att göra. Alla kan exempelvis inte flytta till USA. Alltså kan USA stoppa migration. Det gäller så gott som alla nationer.

Ferms argument är att då migration ej kan stoppas har vi att anpassa oss till den -- implicit fri sådan -- som verklighet; "cling to reality". Ferms retorik onekligen skarp.

21:00

Ferm menar att medgivande av förslag från "xenophobic parties" gör att de lägger än mer radikala förslag i en "vicious circle" eller "snowball effect". Det menade även Legrain, tidigare i seminariet (ca 5:20). Stämmer det? Borde finnas andra möjliga scenarios. Dels kan stödet för partier som vill inskränka rätten att invandra minska när andra partier möter ett missnöje med för generösa regler. Vidare, skulle till invandring kritiska partier radikaliseras torde det snarare innebära att de tappar stöd och inflytande.

Partiers möjlighet att välja stramare politik är demokratiskt viktig. Legrains och Ferms utsagor om vad som händer om de gör det är alarmistiska och försök att begränsa vad politiker kan besluta om.

28:00

Legrain säger att man ska ha en öppnare debatt om invandring om anledningen till att folk röstar på partier som önskar lägre invandring är att de upplever att de inte lyssnas på. Öppen debatt villkoras alltså att den får effekten att färre röstar på partier som vill minska invandringen. En riktig utgångspunkt för öppen debatt?

37:30

Lifvendahl frågar Legrain om någon reaktion på hans bok överraskat honom. Istället för svar på det nämner han bl a att debatten i Sverige är mer liberal än i andra länder. Antar han är positivt överraskad av brist på mothugg.

48:00

Billström talar om fler äldre och låg nativitet och vad man gör när gapet blir ohållbart. Finner synen på invandrare, människor som migrerar, som nationalekonomisk regulator kompenserande barnafödande lite cynisk, och även här finns alarmism.

52:20

Legrain nämner att man enligt internationell MR-konvention har rätt att lämna ett land, men inte rätt att komma in i ett annat, vilket han menar är absurt.

Well, länder kontrollerar land. Legrain tycks inte förstå att även folkrätt och länders rätt att (av)styra migration finns. Han propagerar för ett globalt gränslöst samhälle, men jag undrar om han kan svara på vem som har makten i det? (I ett sammanhang som detta behöver han knappast oroa sig för att den frågan ställs.)

[Editerat: Borttagen felaktigt skildrad sista punkt.]

Comments

No responses to “"A New World is dawning" -- Ett väckelsemöte med Legrain i Almedalen”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.