Skön debatt, Borg - Karlsson

Socialdemokraterna arrangerade ju nyligen en serie debatter med moderaterna.

Arbetsmarknadsminister Hans Karlson debatterade i Göteborg med moderaternas chefsekonom Anders Borg. Se den här (real)!


Bidragsnivåer, skattesänkningar, lönenivåer, arbetslöshet, strejkrätt med mera debatteras frejdigt och Borg -- som kan upplevas som något ivrigt pratig -- levererar mycket klara svar och besked om moderaternas (och alliansens) politik (allianspartierna nivåer ligger ju nu så nära att kompromissläget för en gemensam borgerlig politik torde vara unikt).

Borg har ett bra fokus, och poängterar exempelvis även kommunikationer och utbildning som produktivitetsskapande och därmed lönehöjande faktorer. När Karlsson kräver Borg på svar om verkligen inte ett samband mellan lägre ersättningsnivåer och lägre löner finns, svarar denne (19 min in i intervjun):
"Det långsiktiga sambandet i ekonomin är mellan produktivitet och löner. Man kan inte skapa blufflöner. Hans Karlsson har gjort en jätteinsats för Sveriges löntagare när han som avtalssekreterare var med och drev ner inflationen i Sverige och såg till så att vi fick en vettig lönebildning i industriavtalen. Och den insikt som detta byggde på vara att man bygger inte blufflöner, som vi försökte med på 80-talet, utan man bygger dem på sund bas på produktivitet. I varje tänkbart läge byggs produktivitet på investeringar i infrastruktur, av satsningar på utbildning, satsningar på forskning, bättre villkor för företagande, och därmed bygger man också grunden för solida, långsiktiga och varaktiga löneökningar."

En bra och lärorik debatt!


Efter 44 minuter inleds en frågestund med en (förmodligen) socialdemokrats något godtrogna fråga hur Hans Karlsson ska använda de 500 miljarderna i svarta ekonomin till arbetsmarknadsåtgärder. Hans svarar att de inte har någon lösning på hur de ska få in de pengarna, men att han inte tror att någon går över från svart till vitt om skattenivåer sänks.

Efter att Karlsson i slutanförandet varnat för systemskifte svarar Borg, att det enda systemskifte vi sett i Sverige under de senaste decennierna är att socialdemokraterna övergett arbetslinjen.

(En debatt om denna debatt på S-O Littorins blog.)

Comments

No responses to “Skön debatt, Borg - Karlsson”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.