Väst-imam: Rätt döda homosexuella.

Läser på ypperliga Hyllengrens blogg[blogg nedlagd] Little Green Footballs att en imam i Manchester till en intervjuande psykoterapeut sagt att det är rätt att avrätta homosexuella (se länk till originalartikeln hos Hyllengren Little Green Footballs).

Hyllengren länkar även till Bruce Bawers (**) kommentar om detta, där Bawer berättar hur han inte hittat något i medierna om denna händelse -- alltså imamens handlingsråd att det är okej att ta livet av homosexuella -- men att BBC tar upp det (bbc). Detta gör de dock genom att misstänkliggöra den som intervjuade imamen. BBC går således direkt den råa fascismens, islamismens, ärenden (på ett sätt som iofs är helt i linje med BBC:s nya policy (Daily Mail) att vara mer kritiska mot kristendomen än mot islam -- "more sensitive to the feelings of Muslims than Christians"; kort sagt vara pro-islamiska).

BBC-artikelns avslutning beskriver Bruce Bawer så här:
And the piece concludes with comments from Massoud Shadjareh of the Islamic Human Rights Commission, who essentially dismisses the issue of Muslim executions of gay people -- "He said homosexuality was 'not compatible' with Islam, just as it was not compatible with other orthodox religions, such as Catholicism" -- and who complains that giving attention to this issue "is part of demonising Muslims."

That's right -- to draw attention to the fact that orthodox Muslim belief approves of the execution of homosexuals is to demonize Muslims.

Det är uppenbart att BBC, såsom en vänstervinklad medieaktör, kör en pro-islamisk vinkling. Apropå den jämförelse jag nämnde i förra bloggposten: tror någon av er att medierna skulle vinkla kritik mot Åke Green (som aldrig föreslagit våld mot homosexuella) som att problemet i första hand gäller demonisering av kristna?

Nu är detta iofs inget nytt. Vi vet att t ex de tjejer som konverterade till islam i Örebro enligt en DN-intervju utan knussel bekände sig till islamismen sharialagar och att imamer i väst har samma åsikt är självklart. Således är mainstream islam ett problem, men ett gigantiskt problem är det att vår respons på hot från förespråkare av islamism är att inte stå raka och nämna saker vid dess rätta namn, utan istället fegt böja oss -- som när det gäller Muhammed-teckningarna, professor Redeker i Paris och i otaliga andra fall där självcensur och en ovilja att ens med en gnutta moraliskt stöd ställa upp för yttrandefriheten och dem som lever under mordhot.


Erixon upprepar i dag att han tror att väst förlorar kriget mot terrorismen, och man får väl förmoda att han i dag syftar på den väst bekämpande islamofascismen (terrorismen var ordet han använde 2004); det som islamistiska terrorister kämpar för. Jag skulle önska att vi nu tydligt började ställa inte minst Public Service mot väggen beträffande deras ansvar att bland annat belysa islamofascismen och dess relation till islam, snarare än att anta policys som stryker islam medhårs (kanske för att man anser att islam är så antivästligt okej som Guillou och Myrdal sagt eller bara för att man anammar en mix av relativism och harighet inför hot). (**)

Varför kan inte SVT någon gång i ett helt program ge icke-vänsterprogressiva journalister fria händer, där kanske exempelvis Per Ahlmark ostörd kunde få lägga ut texten? (Fri Television, innebär inte det mer än ett vänsterperspektiv; även alternativa perspektiv?)


Lite av varje
Times online skriver förresten om en modeskapare (Rocky Mazzilli) som nu lanserat hakkorset som anarkistisk rebellisk symbol. Den modeskaparen portades iofs från en fest, men detta känns nästan som ett litet tecken av förvirring i en postmodern relativistisk tid.


Shame on me, iofs, att jag ens ids uppmärksamma en så dåraktig designer!


Något som jag för övrigt tror nämndes i (modigare?) dansk radio i dag var implikationer av att den franska militären har kanske mer än 10 procent muslimer (mer om det på Brussel Journal). Kan Frankrike sätta in dem i -- eller kan de själva leda -- en FN-ledd insats i Sudan utan att det får följder? Danskan "grötig", men känns lite som en andlig lättnad att ratta in dansk radio... (BTW: En hyllnings-bloggpost till Danmark.)

---------------------------------------------------------

(**) Bruce Bawer, amerikanskfödd journalist som numera bor i Oslo och skrev boken "While Europe Slept. - How Radical Islam is Destroying the West from Within" (se Bawers hemsida eller Amazon).

(***) Några andra möjliga positiva öppningar borde kanske nämnas (i denna pessimismalstrande situation). Något hittills, verkar det, helt marginaliserat inom islam är (mer eller mindre underjordiska) organisationer, såsom Demokratiska Muslimer i Danmark. Något potentiellt än mer positivt tror jag vore om vi i väst insåg den situation vi står i och vägrade stryka islam medhårs. Att t ex i akademiska kretsar vara problemfokuserad i studiet av islam torde i dag vara en risk medan förespråkande av islam går an. Men dissande av kristendomen ger samtidigt stilpoäng. En saklig öppen akademisk diskussion där aktuell politisk korrekthet/diskurs tillåts problematiseras tror jag vore något mycket positivt!

Det finns ju även, enligt nämnda artikel om imamen, en brittisk organisation för homosexuella muslimer, som ju kan antas utgöra en kraft för förändringar av mainstream islam! (Där finns förstås otaliga dogmer samt en konserverande absolutistisk världsbild för humanistiska muslimer att tackla.)


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

4 Responses to “Väst-imam: Rätt döda homosexuella.”

- sa...
8 november 2006 23:05

Skulle "imamer i väst" i allmänhet bekänna sig till islamistiska sharialagar? Det krävs nog lite bättre underbyggnad om du ska kunna komma undan med ett sådant påstående. Varför redovisar du dina fördomar som fakta?

Magnus sa...
9 november 2006 03:30

Om man med sharia menar att islam ska vara politisk och styra samhällets lagar visade en undersökning i Storbritannien att hela 40 procent av muslimerna där önskade en sådan ordning. I den meningen är jag övertygad om att fler än hälften av imamerna i väst är för den ståndpunkten.

Här en Telegraph-artikel om den undersökningen (vi talar dock inte om talibanernas lagar, men mycket väl för många exempelvis slöjtvång), som också visar att 41% motsätter sig sådana islamiska lagar och således är muslimerna i väst splittrade med en knapp majoritet pro-väst beträffande samhällessystemet. Något som jag också hävdat (där jag ibland angett kvoten "ungefär 2/3").

En imam i Storbritannien sa nyligen i en intervju med en lokal psykiatiker, att han ansåg att de homosexuella kan dödas. Jag tror inte att han är de ende av imamerna i väst -- i synnerhet inte bland dem från Pakistan och Saudiarabien samt andra radikalare muslimska länder -- som hyser såna åsikter och som utan att protestera skulle acceptera att de infördes här, vilket förstås inte kommer att ske).

Och som sagt är jag säker på att de 40 procenten bland alla muslimer i UK som vill ha sharia-inslag är en lång mindre andel än andelen bland imamerna som anser samma sak. Skulle snarast tro att andelen där inte är så långt ifrån 100 procent.

En annan undersökning bland muslimer i UK gav att hela 60% av svarande muslimer (500 av de som svarat att de var muslimer i en annan större undersökning) ansåg att shariadomstolar som inte stred mot brittisk lag skulle införas.

"SO LONG AS THE PENALTIES DO NOT CONTRAVENE BRITISH LAW, I WOULD SUPPORT SHARIA COURTS BEING INTRODUCED IN BRITAIN, TO RESOLVE CIVIL CASES WITHIN THE MUSLIM COMMUNITY
Agree 61%
Disagree 30%"

Källa: ICM Research.

Denna fråga var naturligtvis lättare att svara JA på än en bara om sharia där alltså andra undersökningar visat att en ändå relativt stor minoritet (10-tals procent) muslimer varit relativt radikala samt både ogillat västs lagar och önskat sharialagar.

Sharia har man eftersträvat att införa i ett antal muslimtäta kommuner i västvärlden (och har väl funnits en variant av i en stad södra Spanien, tror jag), bland anat i Holland och UK. Att det finns många imamer som stöder det vet vi, men jag vet inte om (och tror inte) att man statistiskt undersökt imamer, så du har i så fall rätt i att jag inte kan bevisa det jag skrev. Men det var därför jag skrev att det "är självklart" -- d v s minst sagt troligt med tanke på de undersökningar som säger att bortåt 40 procent av muslimer i UK bättre gillar sharia än västs lagar.

Har själv träffat muslimska politiker som är lika religiösa som politiska och bl a menar att det är fel med förhållanden före äktenskapet. Jag är rätt säker på att de inte skulle säga nej till om detta reglerades politiskt, alltså genom någon (islamiskt bestämd) lag (sharia). De är inte imamer och jag skulle bli förvånad om någon imam vore mindre hängiven islam -- islam som ju till sin natur ÄR politisk -- än nämnda muslimer som jag stött på.

Duger detta som svar?

Magnus sa...
9 november 2006 04:00

Det är ju även så att de verkligt moderata muslimerna i väst inte har särskilt stort inflytande samt att de muslimer i den muslimska världen som förordar demokrati av det islamiska samfundet där anklagas för föräderi av ledarna -- t ex av Irans högsta politiska och religiösa ledare, som jag citerade och länkade i denna blogposts sista stycken.

Att det även i väst är detta politiska islam som även har en relativt dominerande ställning och att verkligt demokratiskt och sekulärt islam är undertryckt (det som förespråkas av några mer eller mindre underjordiska och av islam ej godkända organisationer här i väst samt av enskilda men mordhotade muslimer i väst) det förhållandet (inte heller det fördomar tror jag) är ju inte främmande eller provocerande att nämna. Men, som sagt, anser jag att det finns en majoritet muslimer som inte är så radikala och så vidare.... Men att den organiserade religionen islam i väst (såväl som i islamiska världen) är radikalare än i dessa områden genomsnittsmuslimens tolkning av islam liksom att mainstream islam är politisk islam även i väst, det hävdar jag med bestämdhet och har jag goda belägg för (en komplettering av det ovan krävs nog för att tillräckligt väl visa detta senare, men innan jag gör det vore det ju kul att höra om du är med så här långt...).

- sa...
9 november 2006 10:02

På sin höjd är detta gissningar, försanthållanden och antaganden.

Du skriver: "Och som sagt är jag säker på att de 40 procenten bland alla muslimer i UK som vill ha sharia-inslag är en lång mindre andel än andelen bland imamerna som anser samma sak. Skulle snarast tro att andelen där inte är så långt ifrån 100 procent."

Men vad du "skulle tro" är ju ganska ointressant i sammanhanget.

Jag förnekar inte att den här typen av politiska utövning av islam förekommer, kanske t o m är vanlig på sina håll, men det går inte att bygga en generell utsaga på det.

Sharia är ju dessutom inget som är gjutet i sten. Det betyder olika saker på olika håll. I Iran kan det betyda att man låter den vara direkt vägledande för lagen. I andra länder med mer moderat styre är det mer en inspiration för lagtexten.

Sen verkar du tolka politisk islam ganska snävt när du tar "slöjtvång" som exempel. Det är i allmänhet inte det man menar när man pratar om sharialagar etc, utan betydligt värre och grövre saker.

Undersökningen du hänvisar till avser bara Storbritannien, som ju dessutom är känt för att vara fäste för många radikala muslimer (dessutom triggade av regimen Blairs skandalösa stöd för Irak-kriget). Hur ser det ut i Frankrike? Tyskland? Östeuropa?

Nej, jag hävdar likafullt att det du säger mer grundar sig på fördomar än fakta. Du är för selektiv när du ska hitta grund för ditt påstående, och väljer medvetet bort det som inte passar in i din redan uppgjorda föreställning.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.