Kritik mot alliansens etanol-satsning

En komplettering av föregående post med en rätt bra text och kritik mot etanolsatsninen som jag precis hittade.

Tidskriften Analys & kritik (som iofs stenhårt kör alla inopportuna miljösynpunkter, från nyttig DDT till överbefolkningsmyten) har följande insiktsfulla kommentar:

"Den absurda svenska satsningen på etanol bör däremot omedelbart avbrytas eftersom den inte utgör en hållbar framtidslösning. Biomassa är ur ett europeiskt och globalt perspektiv en mycket begränsad resurs. Det utvinns för lite energi, alkohol ur grödorna och hanteringen kräver långa transporter. Verkningsgraden i etanolframställningen i EU är mycket låg. Eftersom energitätheten är så låg åtgår det dessutom stora arealer för etanolproduktion. Den pågående satsningen i Sverige och USA på spannmålsetanol (vete respektive majs) är det särklass resurs- och miljömässigt sämsta biodrivmedlet. Det är inte heller säkert att det ekonomiskt går att utvinna etanol ur cellulosa från barrved.

Genom omfattande statliga subventioner satsar Volvo och Saab på etanolbilar. För bilisten ger lägre förmåns- och fordonsskatt, gratis parkering samt befrielse från trängselavgift etanolbilen till en lönsam investering, vilket också bidragit till att bilköparen väljer allt motorstarkare och därmed bränsletörstigare bilar. Eftersom etanolbränslets energitäthet är en tredjedel lägre än bensinen och skillnaden är liten mellan priset på bensin (10.59 kr) och E85 (8,64 kr) körs säkert de flesta etanolbilar ändå med bensin. Tala om "miljöbilar" - centerpartiets uthålliga miljöbluff!

Den blågröna regeringen har fastnat i denna miljöfälla med etanolbilar. Finansminister Anders Borg (m) presenterar exempelvis..."[Uppdatering: Läs gärna min gästbloggning om etanol på Arguments redaktionsblogg.]


Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

6 Responses to “Kritik mot alliansens etanol-satsning”

Anonymous sa...
29 januari 2007 22:44

Nu är inte en etanolbil endast möjlig att driva på etanol lika lite som en bensinbil.

På de moderna bilarna krävs egentligen bara lite omprogrammering för att kunna byta bränsle och en del äldre bilar går att ändra mekaniskt.

Redan idag innehåller den bensin du köper i Sverige någonstans mellan 5-10% etanol (don't quote me on it, men åt det hållet i storleksordning) . Viss del av det kan självfallet förklaras genom att etanoltillsatsen i bensinen inte beskattas på samma sätt men bensinbolagen är alltid intresserade av att minska sina kostnader så fanns billigare alternativ som bränsletillägg vore det dessa du skulle få med din ordinarie bensin.

Magnus sa...
29 januari 2007 23:59

Det tekniska du nämner känner jag till. Du vill säga att vi trots en miljömässigt och ekonomiskt mindre lyckad satsning trots allt kan gå tillbaka till bensindrift? Var det det du avsåg håller jag med.

Etanolen subventioneras kraftigt i flera led, även beskattningsmässig. Det vet du säkert och bensinbolagen skulle inte vilja sälja någon etanol om så inte vore fallet, vilket du nog också inser.

Vad har bränsletillägg -- en avgift för bensinbolagen antar jag du avser -- med det jag har skrivit om, för- och nackdelar med etanol att göra? Menar du att kanske att ett bränsletillägg gör etanol konkurrensmässig på lika villkor när en avgift på bensinen istället för en subvention av etanolen skulle "göra dem likvärdiga" ur konkurrenssynpunkt? I så fall kan jag inte hålla med om att resonemanget är önskvärt eller hållbart, utan bara ett meningslöst trixande till ingen nytta!

Vad du betalar vid pumpen är enbart politik. Som jag skriver i föregående inlägg är och har dieseln varit hårt miljöstraffskattad och etanolen, som alltså många experter anser, och länge ansett, är bättre än den i ett politiskt miljösatsningsprojekt med åtskilliga miljarder gynnade etanolen.

Om etanolen hade haft positiva effekter för miljön hade den ju varit bra. Nu har den ju inte ens positiva effekter på koldioxidutsläppen, vilket är det uttalade motivet till att man infört den (det egentliga motivet är dock annars snarare bändernas starka lobby-kompetens och intresse av att få avsättning för det de odlar).

Etanolen har dock ett starkt symbolvärde inom miljörörelsen. Ett riktigt varumärke för miljön, skulle man kunna säga. Det är bara att gratulera... bönderna.

Anonymous sa...
31 januari 2007 00:51

Få se om jag kan uttrycka mig lite klarare denna gång...

Etanolbilar:
En förnyelse av den svenska bilparken är positivt ur miljösynpunkt och val av etanol eller bensin som "officiellt" bränsle för bilen är tekniskt irrelevant.

Bensin:
Den bensin du idag köper innehåller förutom bensin även andra produkter bl.a. etanol. Detta är således ett tillägg, därav att jag skrev bränsletillägg. (Herr och fru Storsch i Sällskapsresan betalade bränsletillägg, dock av helt annat slag och helt ovidkommande för denna kommentar.)

Övrigt:
För säkrare omkörningar skulle jag rekommendera en blandning av bränsle 50/50 etanolpump/bensinpump i tanken; det ger fördelarna från båda drivmedel oktantalsmässigt dock kan omkörningar kanske inte omtalas som miljöbefrämjande.

Magnus sa...
31 januari 2007 04:09

Jaha, nu förstår jag vad du menar med bränsletilägg. Själva etanolen och det som inte är fossila kolväten i bensinen... Trodde att du avsåg ett ekonomiskt tillägg vid någons ekonomisk aktörs konsumtion av bränslet, som ju är bränsletillägg i de former som i alla fall jag hittills stött på...

Det bränsletillägg du talar om subventioneras av skattebetalarna per volymenhet för att bränslet ska kunna säljas vid pumparna. Etanolen med åtminstone en miljard om året. Jag vet inte om det är med en eller många flera miljarder den subventioneras med i dag, men minst en miljard är det i alla fall!

Bensinen betalar vi inget extra för via skatten.

Men lås inte ens upp dig på att vi betalar en miljard (och vad du försäkte ölösa med ditt "bränsletillägg" är mig fortfarande en gåta), utan ta reda på hela bilden, om etanol (1) är bra för miljön och om den (2) är försvarbar ekonomisk och samhälleligt i andra avseenden (även vad användande av livsmedelsproducerande åkermark beträffar).

Anonymous sa...
31 januari 2007 12:41

Tack för lästipsen, jag återkommer med fler kommentarer när jag läst dem och lite annat. Räkna dock inte med svar idag...

Svaret kommer förhoppningsvis beröra : Miljömässighet, energiinnehåll, oktantal ROM, flexifuelchip, feta blandningar och Holmens i Hallstavik.

Jag inte är odelat för varken etanol eller fossila bränslen. Jag tycker mig ha ett öppet sinne och är varken rädd för att stå upp för min åsikt eller för den delen för att med nya kunskaper ändra åsikt. Där är vi dock inte än... "I'll be back"

5 februari 2007 18:29

Hej Magnus,

HAR läst en del, dock inte allt. Bl.a. läste jag även en text i dagens Expressen (hör inte till vanligheterna att kvällstidningarna läses av mig) http://expressen.se/index.jsp?a=864179

ETANOL som frälsaren kan förpassas till historien men etanolen kan även ses som ett enkelt sätt att börja byta ut de fossila bränslena.

SUBVENTIONER är i grunden skadliga men det rättfärdigar inte att beskattningen på fossila bränslen skulle tas bort.

DET här svaret blev inte vad jag hade tänkt men det har varit lärorik.

Mvh Peter

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.