Hur Många Muslimer När Jag Blir Stor? Demografi-klur igen...

[UPPDATERING: Beräkningen här ger inte helt korrekt resultat. Tillväxt av invandrargrupper underskattas nog, men bortsett från det är beskrivna utgångspunkter och principer riktiga. Tendenser och kommentarer i övrigt är nog relevanta men jag vill hänvisa till min senaste demografi-post.
/ Vänligen, Magnus]


Uppföljning på tidigare demografiposter, här och här.

Jag kan fortfarande nästan inget om demografi men detta kan ju vara kul läsning för det, eller kanske just därför?! ;-) Om det finns några stora fel hoppas jag den som ser dem "hojtar till" i en kommentar! Underskattar jag t ex den demografiska betydelsen av invandringen? (Något jag antar jag missat är en något högre dödlighet, som andel av befolkningen, för den äldre gruppen etniska svenskar än för den yngre gruppen invandrare. Det är möjligt att redovisade framtida förändringar i och med denna miss är i underkant, om nu inte andra överdrifter kompenserar...?)

Hoppas även att detta är en någorlunda neutral post. Det är i alla fall min önskan. Jag betonar exempelvis att gruppindelningen inte speglar verkligheten. Dock kan man inte heller komma ifrån att kulturella skillnader och spänningar existerar, vilket naturligtvis är en orsak till mitt spånande.

Sedan kanske någon anser att det inte är neutralt att alls ta upp en fråga, eftersom att den fråga man tar upp bygger på ett val (vilken fråga man än tar upp väljer man ju att ta upp just den; nämen oj!), men sådan kritik sk*ter jag faktiskt i; jag tar förmodligen upp denna sak bland annat på grund av att denna fråga inte diskuteras av hänsyn till ickeneutrala s a s diskurser. Men jag tror även att det kan finnas ett särskilt värde i att belysa sådant som kan tänkas tystas ned av diskurser (med tanke på detta, se även Ayan Hirsi Ali-klippet i länken ett stycke ned).

Men orsaken till att jag började med detta demografipulande var att vissa påstod att muslimer kommer i majoritet i en del västländer inom en tidsperiod av några decennier. Jag ville helt enkelt falsifiera de osannolika påståendena, men var även nyfiken på vad dagens invandringsnivå kan tänkas innebära "etniskt demografiskt". Här är det naturligtvis inte irrelevant att särskilt beakta den s a s kulturella distans till oss som en del av senare års invandring har. Här urskiljer jag särskilt islamisk kultur vars andel av invandringen under senare år varit relativt stor. Jag konstaterar bara detta, utan att ta ställning till integrationsmöjligheterna (de är problematiska enligt t ex Ayaan Hisi Ali -- se 6:10 - 8:40 in i denna Agendaintervju -- men är enligt en del andra oproblematiska bara man inte kritiserar islam för hårt).


Nåväl. Har kompenserat för en faktor som fattades förut, nämligen hänsyn till att invandrare är yngre. Stora invandrargrupper sedan några decennier tillbaka (SCB) innebär ju en mycket s a s yngre åldersstruktur bland invandare. På samma sätt har etniska svenskar en s a s äldre åldersstruktur.

Så här...Den större andelen unga människor har jag kompenserat genom att öka antal födda barn per kvinna med 20 procent hos invandrargrupperna samt minskat densamma med 10 procent för gruppen etniska svenskar. Vet inte om detta är rätt kompensation, men ...det är i alla fall något. Om 1 miljon invandrare kommer de kommande decennierna motsvarar ju dessa cirka 40 procent av alla invandrare, och härmed torde siffran 20 procent inte vara alltför hög. Subtraktionen för etniska svenskar bör inte heller vara orimligt då barn per kvinna minskat från nära reproduktionstalet till (*) cirka 0,4 under det (i dag 1,75 barn per kvinna).

Skevheten i invandrarnas åldersfördelning minskar naturligt med tiden, samtidigt som födelsetalen per kvinna minskar hos utomeuropeiska invandrare när nya generationer anpassar sig till villkoren i ett värlfärdsland. Därför antar jag att antal födda barn per kvinna på 60 år minskar successivt ner till 1,9. (Antal födda barn per kvinna är exempelvis mellan 5 och 6 barn per kvinna i Irak men under 2 i exempelvis Egypten (**). Mina endast gissade utgångsvärden -- 2,1 respektive 2,6 barn per kvinna -- är f ö bestämda med hänsyn till detta samt att födelsetalen i storstädernas förorter tillhör de högsta i Sverige.)

Enligt nedan ser då en fördelningen mellan svenskar och muslimska samt ickemuslimska invandrare ut under 80 år framåt. Invandringsnivå nära förra årets nettoinvandring, den högsta någonsin. (Beakta dock irrelevansen i gruppindelningen med tanke på den integration som sker mellan grupperna.)


Beräknat på dessa värden:
Årlig nettoutvandring av etniska svenskar: 5 000 personer
Årlig nettoinvandring av ickemuslimer / muslimer: 30 000 / 20 000 personer
Antal födda barn per etnisk svensk / ickemuslimsk / muslimsk kvinna: 1,75-0,15=1,6 / 2,1+0,42=2,52 / 2,6+0,52=3,12. För invandrargrupperna 60 år successiv minskning till 2,1. (Eftersom det var 20:e år invandrar 1 miljon personer och med tanke på den skevhet i åldersdemografin detta medför gissar jag att det kompenserande värdet 2,1 kring mitten av seklet motsvaras av i verkligheten 1,9 födda barn per kvinna.)

-

Samma data som ovan ger för 200 år följande bild (som inte är rättvisande, då kompensationen 2,1 för antal födda barn per kvinna i verkligheten sjunker, och i och med det att inte integration tas hänsyn till, att invandrare är invandrare i ett oändligt antal generationer o s v.)Jag har inte kommenterat följderna av denna utveckling, utan den tänkte bara presentera den, att fundera på. Men när jag nu funderar på vilka möjliga reaktioner denna ändå rätt dramatiska prognos skulle kunna utlösa kommer jag att tänka på de unga (som har 60-70 friska år framför sig) och slås av vad en orsak till Sverigedemokraternas starka ställning bland ungdomar kan vara. Sverigedemokraterna är annars inte kul, där exempelvis SD-kuriren i veckan hade en positiv artikel om LePen. Men att ungdomars engagemang kan vara förklarligt, i den saken är det inte svårt att hålla jag med författaren Fredrik Ekelund. Jag tror att ickeextremistiska partier skulle behöva ta till sig Ayaan Hirsi Ali:s ord klippet ovan, alltså hennes råd 6:10 - 8:40 in i denna Agendaintervju (särskilt från 7:20). Att hålla invandringen på en inte lika hög nivå -- och i synnerhet begränsa den där inte ambition att bidra i samhället finns -- torde kunna åstadkommas genom att krav ställs. Det har erfarenheter visat (såsom ny holländsk immigrationspolitik eller vissa regler i Danmark). Krav som även lär underlätta assimilation och integration. Men alltså ännu ingen diskussion om detta i Sverige (och nu blev eventuellt inte denna post fullt så neutral som jag först hade tänkt mig -- men men...).


------------------------------------------------------------------

(*) Det genomsnittligt antal födda barn per kvinna som håller befolkningen på konstant nivå. OBS: Är för Sverige ~2,15 men i dessa beräkningarna 2,0. Detta ger naturligtvis ett fel (framför allt en för stor prognostiserad framtida befokning) men förändrar nog inte bilden i stort. Med tanke på simpelhet i övrigt nämner jag det bara.

(**) Enligt CIA World Factbook.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments

6 Responses to “Hur Många Muslimer När Jag Blir Stor? Demografi-klur igen...”

11 februari 2007 00:11

"Men när jag nu funderar på vilka möjliga reaktioner denna ändå rätt dramatiska prognos skulle kunna utlösa kommer jag att tänka på de unga (som har 60-70 friska år framför sig) och slås av vad en orsak till Sverigedemokraternas starka ställning bland ungdomar kan vara. Sverigedemokraterna är annars inte kul, där exempelvis SD-kuriren i veckan hade en positiv artikel om LePen."

Kort sagt: Du har rätt. Vi sverigedemokrater känner att stödet hos unga växer för varje dag som går. Märkligt nog (kanske märkligt, jag vet inte) även ibland hos människor med invandrarbakgrund. Jag kan leta upp åtminstone tre-fyra olika undersökningar som visar att sd är populärt hos unga (inklusive en uppsats av en ung socialdemokrat).

Men vad det beror på är nog en invecklad fråga (doh!). Svagare partilojaliteter, negativa erfarenheter av bråk mellan olika grupper i skolan, oro inför framtiden då islamistiska grupper stärker sina positioner och det europeiska samhället försvagas, osv..

Men att Sverigedemokraterna annars inte är kul protesterar jag bestämt mot. Vi är jättekul. Och du som är liberal: Har du sett att vi just nu är det enda partiet i Sverige som menar allvar med att reformera arbetsrätten..?

Magnus sa...
11 februari 2007 03:24

Att ni har stöd hos en hel del unga skrev jag ju... Men är det en kvalitetsstämpel?

För cirka 5-6 år sedan skickade ju SD, enligt Funebo (jag antar att den egensinnige extremistens kunskaper om partiet skrämmer vissa SD:are), ett telegram till ett nationalsocialistiskt parti i Tyskland. Ekonomiskt stöd från LePen har SD fått rätt sent. När splittrades SD och ND? Fem år sen, eller? (Jag vet inte!)

SD attraherar iofs dag en del unga sossar och kristdemokrater som ser invandring som den enda och stora frågan och partiet kan väl ses som ett mer semiextremt parti, men framför allt känns det tunnt med tanke på framgångarna. Som sagt, LePen beundrande artiklar i partiorganet.

Jag kan ändå förstå att malmöiter, som är trötta på sådant som en exploderande brottslighet, ser partiet som ett halmstrå. Vidare kan man ju täänka sig att partiet när det växer får en mer långvarig tillsrömning av folk som är mindre extrema än s a s snittet i SD. En normalisering är nödvändig och ofrånkomlig när partiet växer. Men det blir knappast lika starkt som invandrarkritiska partier i andra länder, såsom Framskrittspartiet eller DF. De parierna hade en annan politisk ideologi som bas. SD lär dock sätta fart på en diskussion om invandringen de flesta partier. Lyckas inte det kan kanske SD bli större än 4-7 procent. Men inte förrän man attraherar många s a s normala och duktiga partiföreträdare.

Jag vill med bloggposter som denna skapa en diskussion utanför SD, så man slipper att SD får en central och dominerande roll. Vill informera om vad som kan hända -- vilka enorma problem som kan vänta i framtiden -- om ingen diskussion tas samt politiken justeras.

Läste nånstans att mångkulturalismen som koncept är dött i Holland sedan Hirsi Ali lämnade landet. Vet ite om det är sant, men politiken har ju vänt 180 grader. Lär förr eller senare komma här också, på nåt sätt.

Som tillhörandes ett (semi-)extremistiskt parti ger du mig förresten epitetet liberal såsom invektivet. Jag vill inte stämplas som nånting, men är nog både konservativ och liberal. Tror inte på någon ideologisk som religion. Borde ju du veta, som läste och kommenterade posten om fulmodet hängröv! Vidare drar du skam över Kafkas minne med din dom ("liberal") samt ditt partigängande och typiskt kollektivistiska haussande av partiets i ekande tomhet påstådda förträfflighet. Nåja, en del i partitoppen verkar lite kompetenta, men sen finns det ju mängder av byfånar och typ flingpaketspolitiker. Ni har att göra i typ några decennier, och LePen är nog dessvärre med er... (Naturligtvis kan det finnas mindre extrema än LePen-beundrare i SD, men för att de ska komma i majoritet och LePen-diggare marginaliseras krävs nog atingen en revolution t e x pga kris i partiet (som för moderaterna förra valet, men är ju inte troligt för SD nu) eller också ett så enormt tillflöde av väljare och sympatisörer att radikalister fryses ut helt. Hur det senare ska ske vet jag inte heller. Bäst är alltså att andra partier tar tag i frågan. Att man bara vågar uttala orden "avvisa en asylsökande" när nu invandringen är över 100000 årligen (en miljon per decennium).

Profil i invandring _och arbetsrätt_ alltså? Okej! Sämre än sossarna blir det nog inte om jobbar på i 10-20 år samt om sossarna inte reformeras. Innan dess, skriv inga osmarta kommentarer här, va.

En "smart" Sverigedemokrat skrev förresten i en kommentar på en SD-blogg att SD var så ickeradikala att hon funderat på att rösta på de nationella sociala istället, eller om det var de nationella demokraterna. Där någonstans anar man en rekryteringsbas och en orsak till framgången.

11 februari 2007 12:15

Visst har du rätt i att SD måste växa till sig och bli mer moget. Och det gör vi också. Själv hade jag ingen kontakt med sd för några år sedan. Jag vet knappast något om bråk som varit. Men jag är intresserad av partiet av idag.

Det här med Le Pen: Om jag var fransman skulle jag rösta på Sarkozy i vårens val, men det vore ju rent hyckleri att intre medge att han tagit många av huvudfrågorna från Le Pen. Sarkozy vill minska invandringen, öka insatser för att främja integration, ställde det franska som landets gemensamma grund och ta avstånd från mångkulturen.

Och det här om att SD inte har någon politik förutom invandring är inte sant. Det går bra att läsa vårt principprogram och våra handlingsprogram här:

http://www.sverigedemokraterna.net/asikter.php

I övrigt tycker jag att det är bra att du tar tag i frågorna. Alla partier i Sverige borde kunna diskutera invandring och integration på ett öppet och bra sätt. Bra blogg!

DNA sa...
11 februari 2007 12:43

Uppgiften om ett "samarbete" mellan SD och tyska NDP stämmer inte.

SOm så mycket annat på Funebos SD-blogg så är det taget rakt ur luften; läs vidare i ämnet på:

http://funeboblogg.blogspot.com/

Magnus sa...
11 februari 2007 14:22

Josef: Sant att Sarkozys gör bra och nödvändiga saker, men att det är stulet av Front National medger nog ingen och är knappast alls så. De förslag som läggs förordas väl inte bara av FN, utan även av massvis av kloka människor, statsvetare och så vidare. Verkligheten krävde politiken och hade Sarkosys varit passiva hade nog Le Pens fått framgångar, kanske till ingen nytta.

Tack för uppmuntran och lycka till med ditt egagemang!!!


dna: Ja, jag såg att Funebo dementerade på bloggen, men dementin gäller att något telegram inte skickats jag medger det felet). Jag anser dock inte att samarbetet SD enligt Funebo hade med samma nationalsocialistiska parti är ett uns bättre. Funebo medger nu i det närmaste, i svar på hans blogg, att han sympatiserar med NPD, på det sätt som lyser igenom i denna post från september 2006:

"Tyska partiet NPD, ett samarbetsparti till sverigedemokraterna kring millennieskiftet, ser ut att göra ett bra val i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern. Med preliminärt 6,4% i helgens val tar sig partiet in lantdagen, som dock ser ut att få fortsatt röd majoritet."


Jag vet inte vad du anser om detta? Jag vet inte hur SD ska göra sig kvitt sin gamla politiska profil? Ett inför utmaningarna med migration påpassligt parti men med en lite mer rumsren ideologisk grundstomme hade varit något annat. Men förr eller senare inser säkert några svenska partier att man måste ifrågasätta dagens förgivettagna ideal och att en klokare asyl- och invandringspolitik måste till. (SD:s totalstopp vet jag inte vad det är? Är det ett s a s ND-aktigt idiotstoppförslag eller endast ett rimligt stopp för en stor del av anhöriginvandring och liknande?)

rekordårsbarn sa...
13 februari 2007 02:23

"Alltså ännu ingen diskussion om detta i Sverige." Varför?

Tala om för folk att vi har en gemensam kaka att dela på. Och det gäller även invandrare som redan är här. Ju fler vi blir om denna kaka, desto mindre andel för alla. Kan någon vilja att det blir så?

Kan kakan växa genom invandring av asylsökande och anhöriginvandrare som först måste ha samhällets hjälp med bostad, försörjning, sjukvård, skola, etc? Jag tvivlar på det. Och här måste vi vara väldigt sakliga och inte hänge oss åt önsketänkande om dynamiska effekter och dylikt.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.