Liberaler och vänstern verklighetsförnekare

Kommenterade ungefär följande på bloggen AtlasShrugs:
"daniel said: "homicide bomber? there was no homicide. he was literally a suicide bomber."

Man, get real! (Oh, nothing can make already spupid ppl to become sane. Shouldn't waste my time.)

This, and the bomb, wasn't an attempted suicide, but an attempted homicide. The experts say between 10 and 100 people should have died from the bomb if it hasn't failed. You know this if you read ANY news, but also from being a rational thinking human being analyzing what happened.

Most Swedes are brainwashed to deny and not talk truthfully on e g Muslim terror attacks. Maybe you deny this as a Muslim attack, and claim it was an act of a mentally ill man, as many liberals and leftists do.

Swedish liberals and leftists will by lies on the character of Muslim culture and ideology ensure immigration that, due to demographers, turn Sweden into 25 percent Muslim 2050. Then half of the young population in cities are Muslim, 1/3 of them pro radical sharia."
...samt:
"If Sweden 2050 has 25 percent Muslims, then at least half of the young population of cities is Muslim -- but at which point increased emigration of native Swedes (white flight) sets in, no one knows. 2025, 2040, 2055?"

Fick sen se Mattias Svensson twittra:
"Tycker det är viktigt nu att vi inte drar alla naprapater över en kam. Men någon får gärna markera sitt avstånd mot terrorn."

Svarade:
"Ja, vi vet ju att inte alla naprapater är terrorister men att mer än 9 av 10 terrorister är naprapater..."

Notera att jag inte drar alla muslimer över en kam. Men vi måste se och få säga vad detta var. Vi måste förstå värderingar hos muslimer i stor muslimsk invandring för att förstå vad den innebär. Då den kan innebära något ingen önskar och liberal dogm är maximal invandring förlöjligar Mattias de som nämner verkligheten. Knappast heller bra för islam -- dess modernisering -- att blunda för verkligheten.

Relaterat i media: BLT BLT(2) SvD SvD(2) SvD(3) SVT SkD SkD(2) SkD(3) HD HD(2) DN Dagen Dagen(2) VL GP VG VG(2)
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments

9 Responses to “Liberaler och vänstern verklighetsförnekare”

LP sa...
13 december 2010 11:42

Det där med att "Inte dra alla över en kam" är en lurig sak.

Jag skulle kanske kunna anklaga dig för att dra alla liberaler över en kam. Jag betecknar mig själv (delvis) som en slags liberal, dvs jag sympatiserar med flera principer och idéer som nog får sägas vara liberala. Ärligt talat vet jag inte vad alternativet skulle vara, totalitarism? Fast jag röstar inte på ett parti som kallar sig "liberalt", så på så vis liknar jag inte en del andra som kallar sig "liberaler".

Jag tror man får gå till roten. Tror man att liberala idéer i sig generellt är dåliga och att de ofelbart leder till ett dåligt samhälle och finns det något som är bättre för de flesta, kanske alla (man får nog inta en utilitaristliknande ståndpunkt om resonemanget skall bli meningsfullt i ett generellt avseende).
Anser man det, och som sagt anser sig ha ett bättre alternativ, då kan man nog dra alla liberaler över en kam. Är man otydlig och tveksam är det däremot svårare. Det visar sig nog vid närmare eftertanke att de flesta civiliserade människor hyser tillräckligt många idéer som kan betecknas liberala för att de inte kan svära sig fria från liberalismen.


Kan man då dra alla muslimer över en kam? Förmodligen inte eftersom många oundvikligen anammat goda motkrafter som pressar tillbaka det dåliga i islam.
Hur är det då med islam, kan man dra alla islam över en kam? För det första hävdar ju muslimer med bestämdhet att det endast finns ett slags islam som är det rätta, så kanske kan man inte ens ställa frågan. Fast å andra sidan vet vi ju att detta (tack och lov) i praktiken inte stämmer, så man kan nog ställa frågan trots allt.

Det enda jag kan göra är att förhålla mig pragmatiskt till frågan. Innebär islam huvudsakligen fördelar eller nackdelar för mig som person, för mina anhöriga och för det samhälle jag vill ha? Tyvärr blir svaret att det huvudsakligen innebär nackdelar. De eventuella fördelar jag kan identifiera är dels försumbara i förhållande till nackdelarna (jmf "Hitler byggde åtminstone bra vägar..."). Dessutom är det så att fördelarna finns i mycket mera utvecklad och förfinad form inom andra idéströmningar, tex de liberala idéerna..

Så om jag har valet att säga ja eller nej till islam, så tillämpar jag säkerhetsprincipen och säger nej, de negativa effekterna är helt enkelt för stora medan de positiva är i stort sett försumbara. Egentligen borde jag ha haft detta val eftersom jag bor i ett land som inte var muslimskt då jag föddes, men som pga medvetna politiska beslut har smygislamiserats. Det går inte att skylla på någon slags oundviklig naturkraft, allt har skett genom medvetna beslut och besluten har tagits mot min vilja.

Sanningen sa...
13 december 2010 12:00

Du tycks inte förstå dig på demografi. Det finns inget som tyder på att andelen flyktingar från muslimska länder ska vara så massivt under de kommande 40 åren. En liknande analys hade kunnat göras under 90-talet, med påståendet att Sverige skulle bli "balkaniserat" eftersom vi då tog emot stora mängder flyktingar undan kriget där.

Många av er som pratar om "smygislamisering" (Hur fan då, undrar jag, för att ett par badhus har instiftat någon timme i veckan riktad till pryda konservativa muslimer?) tycks helt oförmögna att förstå er på invandringen dessutom. Oftast räknas de ca 100.000 invandrare som årligen kommer till Sverige som om de alla var muslimer, vilket absolut inte stämmer. Största gruppen är t.ex. återvändande svenskar, men även bland muslimerna finns det ju mängder av invandrare som inte är religiösa annat än till namnet. Det pågår absolut ingen islamisering av Sverige. Det finns inget islamistparti ens på lokal nivå som har någon form av inflytande. Däremot har vi högerextremister i riksdagen. Om något borde ni oroa er för det.

Naprapaten sa...
13 december 2010 12:35

Bara så att du får rätt fakta. Det finns ingen naprapatutbildning i England. Den ges på tre ställen i världen: Stockholm, Kotka Finland och Chicago.

LP sa...
13 december 2010 14:21

@Sanningen

Smygislamiseringen borde kanske rätt och slätt kallas för "islamisering" eftersom man inte verkar anstränga sig särskilt mycket för att dölja att den pågår.

Om andelen muslimer ökar i Sverige så islamiseras Sverige. Antalet muslimer i Sverige har ökat markant de senaste decennierna. Pga dålig politik (identitetspolitik och etnocentrism) och alltför stora invandringsströmmar, sker inte

inblandningen på ett naturligt sätt. Balkaniseringsprocesserna pågår för fullt och begreppet betyder inte så som du verkar tro att andelen invandrare från Balkan ökar, utan att landet fragmenteras i olika grupperingar vars motsättningar

ofelbart kommer att leda till konflikter. Konstigare än så är det inte. Ett land formas av dess befolkning och de värderingar dessa har. Man anammar inte per automatik den sekulära demokratins värderingar för att man flyttar till ett

land där sådana för tillfället är förhärskande, även om samhället som helhet naturligtvis påverkar individen på samma sätt som individen påverkar samhället.

Det är inte helt enkelt att finna sifferfakta om andelen muslimer i Sverige och var de kommer ifrån. Detta beror bla på att man så vitt jag vet aldrig registrerar vilken religiös ideologi en person anser sig tillhöra då man redovisar

statistik. Däremot är diverse muslimska organisationer snara att redogöra för sitt medlemsantal då de skall söka bidrag från våra skattepengar för att kunna bedriva islamiseringen av vårt land.
Man kan dock gräva lite på olika myndigheters hemsidor, tex Migrationsverkets:

http://www.migrationsverket.se/info/1903.html

Jag kan annars rekommendera Affes statistik-blogg där man ganska enkelt kan finna vägar till information:

http://affes.wordpress.com/


Du nämner själv ett litet till synes oförargligt exempel då det gäller islamiseringen - könsapartheid på badhus. Man kan rada upp flera oroande tendenser som varje dag allt djupare infekterar vår svenska verklighet; ritualslakt,

könsstympning (både pojkar och flickor), antidarwinism/antivetenskaplighet (där uppmärksammas oftast de kristna fundamentalisterna i USA, men samma tokerier är utbredda bland muslimer), krav på diskriminerande särlagstiftning då det

gäller äktenskap, ökande homofobi och antisemitism etc.

Allt detta och mycket mer är direkt kopplat till den islamska teorin och olyckligtvis även till dess praktik på många håll. Vissa tokigheter återfinns även inom andra idésammanhang, men det gör ju knappast saken bättre.


citat från Massinvandringsfakta:

"Definitionen av vad som utgör "utländsk bakgrund" i den officiella statistiken ändrades i slutet av 2003, före dess räckte det med att man själv eller en förälder var född utomlands. Nu krävs det att man själv eller båda föräldrarna är

födda utomlands för att man ska
anses ha utländsk bakgrund."

"Enligt scb:s befolkningsstatistik fanns i slutet av 2007 97513 personer födda i Irak i Sverige.
Integrationsverket uppskattade år 2005 antalet
muslimer i Sverige till 400 000."

"I invandrartäta områden föder kvinnorna många barn.
I Bergsjön i Göteborg, med drygt 14500 medborgare
2004, finns 2008 271 familjer med fyra barn eller fler. I Lärjedalen i Göteborg fanns i mars 2008 ungefär 70 familjer med fler än tio barn registrerade.
Somaliska kvinnor i Sverige föder i genomsnitt 3,9 barn."

"I USA har man under 2008 satsat på DNA-testning av afrikanska anhöriginvandrare, 80 procent visade sig vara bedragare - släktskap kunde ej fastslås."

källa
http://privat.bahnhof.se/wb704147/massinvandringsfakta.pdf

13 december 2010 14:54

Sanningen. (DEL 1/2)

1) Vad annat än fördomar och fel du uttrycker gör att du hävdar att jag inte tycks förstå demografi?

3) Du påstår att inget tyder på att invandringen kommande framöver (kommande decennier) är ungefär som nu. Vad gör att inget tyder på det? SCB:s prognoser tidigare på 00-talet säger alla att invandring ska falla till låga tal, men den ökade istället varje gång. SCB:s prognoser inte de enda och andra säger annat. Jag kommer inte ifrån tanken att SCB kanske undviker att visa en framtida stor muslimsk/invandrad andel av befolkningen, med tanke på att de även nu, trots tidigare misslyckanden, spår minsta framtida invandring med kraftigt omedelbart fall. En prognos om invandring är inte bättre att förlita sig på än någon annan. De som tror att prognoser är exakta för att de tillhör ett vetenskapligt område förstår ingenting. Jag anser, i rak motsats till SCB, att status que-antagande är att föredra om vår politik kvarstår, eftersom att då inte heller incitament som idag driver handlingen att invandra förändras. Att som samhällsvetare tro annat anser jag är naivt.

4) Ditt argument att någon under balkankriget kunnat analysera att invandringen då skulle permanentas dåligt, dels då kriget i områdena fick antas vara av övergående natur och dels då antal människor där var begränsat. Invandringsspik då varade högst 1-2 år. (Helt apropå kan nog liberalen Per Svensson ha rätt om att bosniska muslimer kan ha varit de kanske mest lättintegrerade muslimerna.)

5) Jag har aldrig använt ordet smygislamisering och aldrig kommenterat budtider. Jag vet att SD:s partiledare och Kent Ekeroth ofta nämnt badtider som exempel på islamisering, men eftersom du påstår att jag -- som del av en grupp; antagligen dina fördomar -- gör detta kanske du drar alla över en kam? (Jag är inte SD:are, så du vet om du annars skulle påstå det.)

6) Du tvingar mig svara på beskyllningar som är grundlösa, även genom att din fråga utgår från att jag talat om smygislamisering och badtider, men jag ska svara på ditt påstående att jag -- eller "ni", som du dragande mig över någon kam skriver -- "tycks helt oförmögna att förstå er på invandringen". Jag har aldrig påstått att alla av brutto drygt 100 000 invandrare är muslimer. Jag har aldrig påstått det och alltid gett så korrekta tal jag kunnat samt vid osäkerhet varit noga med att inte överdriva. T ex här:
http://magnusorerar.blogspot.com/2010/07/demografisk-berakning-svenskar.html

Du skriver att största invandrargrupp är återvändande svenskar, vilket stämmer vad bruttoinvandring beträffar. De brukar vara typ 10000-20000 personer och är alltså en lite större grupp än t ex irakier. Men sedan 2005 har i snitt 6300 eller 7500 svenskar (beroende på medborgarskap eller födelseland) nettoutvandrat, dvs fler med svenska rötter har utvandrat än invandrat. Så nettoinvandring för svenskar är alltså negativ! Om man nu anser att vi ska mäta i nettoinvandring, och det kan man verkligen göra! 2009 var nettoinvandring grovt 63000 med grovt 30000 muslimer (och, vill jag minnas, något över 40000 utomeuropéer). (Här kan nämnas att Storbritannien anser grovt dubbelt så många invandrare på cirka 6 ggr så stor befolkning (vår invandring per capita alltså kanske 3 ggr så stor) är för stor och att de därför söker minska den med 90 procent.)

Jag tror inte att vi redan idag har någon större s k "white fight", även om det kan finnas 1000-tals som årligen lämnar Sverige pga mångkultur och landets framtid, på ungefär samma sätt som 1000-tals etniska svenskar årligen och av samma skäl i nu minst ett decennium lämnat Malmö kommun för dess kranskommuner (allt enligt artiklar, statistik och undersökningar presenterade i Sydsvenskan sedan något decennium).

13 december 2010 14:55

Sanningen (DEL 2/2)

7) Ja, bland muslimerna finns säkert de som inte är religiösa annat än till namnet, men vad säger det? Ingen är religiös bara för att denne har ett namn. Det är att pådyvla folk religion att påstå det. För det andra säger det du påstår ingenting även om du förklarar att du avser de som är sekulariserade. Naturligtvis finns det sekulariserade muslimer i Pakistan, där 75 procent av av muslimerna önskar att homosexuella och apostater ska dödas samt att samhället bör ha sharialagar. Så ditt påstående säger ingenting! Undersökningar om detta bland europeiska muslimer visar stöd för nämnda dödsstraff bland grovt 1/4 av muslimerna och just 75 procent i Tyskland önskar sharialag och islamiska banker. Andel som önskar sharialag bland muslimer i Holland och i Storbritannien är i grovt samma storleksordning.

Det jag skrev i denna bloggpost är att vi (i Sverige) borde ha koll på sådant. Ditt påstående att inte alla är särskilt religiösa säger alltså ingenting. De kan vara 20 procent av nettoinvandrare, mer eller mindre. Ingen vet men det skulle inte skada om vi visste. Jag påpekade att det rent av är en förutsättning att veta för att vi ska förstå vilka förutsättningarna blir när vi pga den invandring som vi nu har får en mycket större och stor andel muslimer. (Kan alltså förväntas om politiken inte ändras -- den muslimska världen är trots att 1.5 miljarder människor, inte några få miljoner i balkanländer.)

För att ha koll argumenterade Pierre Lellouche, bl a Frankrikes utrikeshandelsminister samt f d utrikespolitisk rådgivare åt Jacques Chirac, i en Axess-intervju 2006 som är länkad och delvis utskriven här:
magnusorerar.blogspot.com/2010/11/ur-pierre-lellouche-intervju-fran-2006.html

13 december 2010 15:06

Naprapaten. :) Jag påstår inte att det finns naprapatutbildning i England. Mattias hänvisade till att bombmannen var naprapat. När man googlar på denne och "naprapat" får man en träff där det står att bombmannen gått naprapatutbildning i Luton, men det är inget jag påstår. Mitt svar till Mattias medger inte att uppgiften bakom det retoriska greppet är korrekt. Mitt svar är även ironiskt. Känner du dig kränkt som naprapat eller för naprapaters räkning, vänd dig till Mattias ...eller DO, och anmäl till DO Naprapatförbundet, som via studentum (första googleträff) anger att utbildning finns i Storbritannien.

Anonym sa...
13 december 2010 18:49

Sanningen, vi har minst två islamister i riksdagen, Kaplan för Mp och Waberi för M. Dessutom en koppel medlöpare. Doit kan man räkna nästan alla tokiga kommunister som i islam ser slutlösningen på kampen mot kapitalet.

/ lubbe ferrysson

14 december 2010 00:00

Alla som vill veta mer om islamistisk fundamentalism bör läsa boken:

"The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist" (2010) av Robert R. Reilly.

http://www.amazon.com/Closing-Muslim-Mind-Intellectual-Islamist/dp/1933859911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1290292256&sr=8-1

(finns även på adlibris och bokus)

Eller se en videoföreläsning med författaren. (efter föreläsningen som är på 40-45 minuter är det en öppen frågestund).

http://www.heritage.org/events/2010/05/the-closing-of-the-muslim-mind-how-intellectual-suicide-created-the-modern-islamist-crisis

Mer om författaren:

Robert R. Reilly är en Senior Fellow vid American Foreign Policy och han har skrivit flera artiklar för Wall Street Journal, Washington Post, Readers Digest, och National Review, bland många andra publikationer. Som före detta chef för Voice of America, har han undervisat vid National Defense University och tjänstgjort i Vita huset och för försvarsministern. Reilly är också styrelseledamot i Middle East Media Research Institute och han bor nära Washington DC.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.