JK:s syn på yttrandefrihet oroande!

Apropå min förra post om franske professorn Robert Redeker, som lever på flykt i sitt hemland Frankrike. Såg just att Pamela på Atlas Shrugs fått ett brev från en fransk läsare:
"Maybe u ll be interested about this text of the french prof robert redeker, who was published in "le figaro", and that resulted a fatwa againts this prof. This prof is living hidden now, under protection of the police. The elite's in france dont supported him, they told he's never should wrote that. This is a scandal, this is the end of the free speech in dhimmi islamic of frankistan. Please everyone need to know what happen here. Thanksfully"

Apropå min förr-förra post som bl a rörde JK:s avskrivning av fallet med mordhets mot judar i Stockholms moské, så har JK i dag en artikel i UNT under en rubriken "En global kris för yttrandefriheten" (tipstack: Anneli). Artikelns innehåll innebär egentligen ett försvar för statliga inskränkningar av yttrandefriheten. Så om i Frankrike islamisterna med hot om våld transformerar landet till ett Frankistan, så är det uppenbarligen i Sverige en förmodad grundlagens väktare, JK, som oprovocerad bidrar till en sån utveckling; alltså ungefär som Berlins Operahus ledning (DN), vilka inte hade mottagit något hot inför stoppandet av Mozart-operan (där dock inte en grundlagens väktare som svek yttrandefriheten!).

Innan Lambertz räknar upp olika saker som han anser att publicister ska tvingas tänka på innan de publicerar så skriver han att självcensurering bör ske i syfte att slippa problem som mordhot. Detta eftersom dessa hot är sämre. På sätt och vis legitimerar väl därmed Lambertz indirekt islamisternas reaktioner; deras inledande steg på en islamistisk antifrihetlig agenda mot yttrandefrihet? Lambertz skriver:
"Yttrandefriheten innebär en rätt att säga och skriva även sådant som väcker anstöt. Men det betyder naturligtvis inte att det är rätt att skriva och säga allt sådant. Man måste skilja på rätt och rätt.
Därmed har man dock inte besvarat frågan om hur medier och politiska ledare bör förhålla sig.
För medierna kan inte rimligen acceptera att de hot som följer av en kränkning är ett argument för att avstå från publicering. Yttrandefriheten kan aldrig vika för hot och våld. Tyvärr har reaktionerna varit sådana att man gett vika för våldet i stället för att ta hänsyn till att man kränker. Det borde vara tvärtom. Jag inser att detta är lätt att säga, men principen borde vara klar."

JK:s förslag till en moderering, statlig intervention i yttrandefriheten inskränker den alltså till ën del "sådant som väcker anstöt", men inte allt! Och gränsen dras uppenbarligen, följsamt, till där problem uppstår; Öh!? Var det inte exakt en motsatt åtgärd, men med exakt samma känslighet för att problem uppstått (d v s att islamister inte kunde utmanas), när Göran Lambertz snarare vidgade yttrandefriheten än inskränkte den i fallet med Stockholms moskés mordhets mot judar; fallet han lade ner med motiveringen att det var så vanligt att islamister hetsade om att mörda judar.

I artikeln konkretisera även Lambertz kränkning mot just muslimer som något oacceptabelt. En anmärkningsvärd särbehandling.

Det är sorgligt att det inte, åtminstone i medierna, råder ett veritabelt uppror kring den hotade yttrandefriheten; en mera entydig röst till dess försvar. Min blogg har max cirka 100 läsare per dygn (men många hittar hit efter sökträffar på gammalt inlägg om porr). Ett bättre sätt än att påverka än att blogga vore kanske att skriva brev till makthavare? Såsom till Lambertz. Kanske även söka uppmuntra medieröster, som granskande samhällsprogram, att öka bevakningen i denna fråga? Ett tips till dig som bloggläsare också?!?

En relativ tystnad rörande islamisters aggressivitet med eftergiftstendenser, nu hos franska intellektuella och vår egen JK, oroar mig i alla fall allt mer!


Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments

7 Responses to “JK:s syn på yttrandefrihet oroande!”

Anonymous sa...
4 oktober 2006 16:43

Enligt vår clown till JK är det rätt att hetsa till folkmord på judar i mosken men förbjudet att kritisera muslimer för att de hetsar till folkmord på judar. Huvudskillnaden är alltså om man är jude eller inte.

Eller är skillnaden vilka hot som hellst är OK om de har dokumenterad substans eftersom reellt våldsamma grupper kan hota Lambert och Lamberts familj.

Avgå Lambert!

Magnus sa...
4 oktober 2006 19:41

Anonym, en kort replik på din långa kommentar (eller tvärtom ;-):

Håller med om att Lambertz inte är stabil. Exempelvis visade sig ju hans påståenden när han för en tid sedan kritiserade polisernas arbete vara grundlösa. Då mjuknade han och gav med sig på den punkten för att lika snabbt ge sig självberöm för att ha aktualiserat frågan (som han därmed aldrig konsekvent medgav var en ickefråga; han medgav att han var fel ute men angrep igen, typ).

Men låt oss inte blanda in snack om hot mot Lambert och hans familj här! (Sådant kan faktiskt i sig vara lätt att tolka som hot.)

Man skulle iofs kunna spekulera i om påtryckningar mot Lambertz skedde i fallet med kassetterna i Stockholms moské, men det finns verkligen ingen anledning att göra det (med mindre än att det finns något konkret att ta på)! Jag vill inte ha någon hets här mot Lambertz eller mot någon annan!

Nåväl. Kontentan av Lambertz artikel är att man ska undvika hot efter publicering genom att innan publicering ta mera hänsyn än hittills till vad man publicerar. Det innebär ju att Lambertz anser att man ska ta närmast oinskränkt hänsyn till islamister (knappast en slump att Lambertz nämner endast islam i sin artikel).

Om det var denna princip -- eller snarare principiella principlöshet -- som vägledde Lambertz när han tillät moskéns hets mot judar men i den här artikeln där den franske professorn tas upp explicit uppmanar att inte skriva kränkande saker om just islam, förefaller ju inte helt orimligt. Konsekvent är han ju i så fall. Men den anpassning till särintresse som han förordar stjälper naturligtvis dagens yttrandefrihet, och just därför skriver han ju om en "kris för yttrandefriheten" där han kräver att den förändras!

Jag tror att Lambertz bara har en vänster-/mjukis-stil och därför inte står upp i frågor där han blir politiskt inkorrekt om han gör det. Helt värdelöst således. I värsta fall är han även feg, men det är kanske ett brott mot PUL att påstå det så jag fegar på den. Har i alla fall aldrig gillat Lambertz utspel.

Clown? Tja, nästan kanske? Avgångskravet? Det viktiga är nu att han görs omöjlig som JK av den samlade publicistkåren. Men ett inte orimligt scenario är ju att publicisterna inte vågar ge JK massiv kritik m.t.p. deras beroendeposition till instansen JK. I så fall så skulle vi redan kunna befinna oss i början av en mycket obehaglig situation!

Man kan ju även spekulera i att publicister inte skulle våga kritisera JK för dennes förslag att särbehandla islam för att de som publicister själva är rädda för islamister. Men jag skulle nästan kunna tänka mig att publicisterna tar mindre hänsyn till ett helt hypotetiskt islamistiskt hot än till rädslan av att direkt kritisera en dömande instans för deras verksamhet.

Utifrån dessa risker i beroendeförhållandet mellan JK och medierna finner jag det extra olyckligt att JK driver en egen politik agenda rörande yttrandefrihetsfrågan!


JK Göran Lambertz började alltså sin tjänst med att med insinuationer starta en politisk diskussion om polisens sätt att arbeta (han menade in alla fall i efterhand att hans syfte var att starta en diskussion, men när ha var i farten var ju allt bara lite förvirrat och oklart) och nu driver han en agenda att ändra yttrandefrihetsgrundlagen på ett sätt som också skulle kunna starta en diskussion; men nu kan vi alls inte ens vara säkra på att en diskussion verkligen startar och JK har förmodligen, enligt lagens principer om vilka som ska/får driva på för lagändring, här gått utanför sitt myndighetsområde. Rätta mig, lagbokslärde, om jag har fel!

Jag kan nog dra ytterligare några infallsvinklar, men -- clown eller ej -- det torde i och med UNT-artikeln finnas goda skäl att byta ut justitiekanslern! Där har nog Erixon och Spookhead helt rätt.

Anonymous sa...
4 oktober 2006 23:20

Om jag, som du bett mig, avstår från att fortsätta "hetsa mot Lambert" så kommer ändå frågan - vem skulle vara lämplig som nästa JK? Några namn? Förhoppningsvis denna gång någon som inte har en bakgrund på stadsrådsberedningen. Dessutom måste dennes tidigare juridiska yrkesutövning inge ett solitt förtroende i yttrandefrihetsfrågor.

Magnus sa...
5 oktober 2006 01:02

Eh, jag hetsade nog själv rätt bra mot Lambertz, när jag ser efter... :-)

Bra fråga om vem som ska ersätta honom, men jag har inga idéer. Ja någon på stadsrådsberedningen är säkert fel nu. Frågan är om man redan här kan börja gå mot ett mer öppet ansökningsförfarande? Att hitta kompetens är nog inget jätteproblem.

Lambertz har visst redan suttit längre än Johan Hirschfeldt gjorde på 90-talet och skulle, om man ser till "tidigare praxis", kunna bli chef för en kammar- eller hovrätt.

Anonymous sa...
5 oktober 2006 14:24

Är han inte lite för omdömmeslös för det?

Magnus sa...
5 oktober 2006 18:55

Då det inte finns någon hovrätt i Åmål (vilken krets det är i Dantes verk vet jag inte...) så är han kanske det...

En tingsrätt då?

Anonymous sa...
5 oktober 2006 19:58

Där verkar kraven inte vara så hårda. En mig närstående på en hovrätt fick in ett överklagande från en yngling som i tingsrätten fällts för någonting som inte är förbjudet. Hans föräldrar försökte egendomligt nog övertala honom att inte överklaga.

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.