Pat Condells senaste!

Vill som komplement till min förra post publicera britten Pat Condells senaste. En sågning av en till islam alltför naiv och hänsynstagande samtid. Angeläget och briljant!

Klipp finns här (jämte andra översatta Condell-klipp).(Ej översatt på Youtube.)

Det enda jag kan komma på som är i närheten av att någon kan få för sig att sakligt ifrågasätta är när Condell cirka 6 minuter in i videon kallar multikulturalism för rasism. Men multikulturalism i alla dess former innebär ju särbehandling (där som regel minoritetskultur behandlas positivt i förhållande till majoritetskultur). Att vissa på grund av etniskt ursprung gynnas framför andra borde ju kunna kallas rasism. (Mångkulturalismens idé/projekt att kulturell diversitet bör främjas torde f ö, vilket allt fler forskare anser, vara dödsdömd.) Något centralt i Condells budskap är dock att anpassning till islam i dag innebär att vi ger upp vår och framtida generationers frihet.

Condells tydliga kommentar återspeglar säkert även hur långt Storbritannien i sin mångkulturalism kommit på islamiseringens sluttande plan.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Pat Condells senaste!”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.