Matematik kring invandring och våldsbrott...

Nu börjar Landskrona manglas i Debatt. Med "manglas" menar jag att man i debatter gärna bryter motsatser för själva brytandets skull och att det hela iscensätts som dramaturgi. Men jag hoppas och tror att programmet lyckas förmedla lite av hur misslyckad massinvandringen och det s k mångkulturella samhället är. (Invandring f ö till inte liten del islamisk mission.)

SVT:s program-presentation:
Uppdatering: Här är gäspningen...


Vad innebär invandringen för kriminalitet?

Utlandsfödda i Malmö är enligt kommunens statistik idag cirka 30 procent. Andelen med utländsk bakgrund i Malmö kan vara 45 procent. (Det antar jag då förhållande mellan antal i Sverige födda av minst en utlandsfödd förälder resp. utlandsfödda invandrare för några år sedan var grovt 1/2.)

I Brå 2005:17 (pdf) anges på sida 19 att utlandsfödda förekommer 4.5 gånger oftare än svenskar med två svenska föräldrar som gärningsmän i våldtäktsfall.

Då blir sannolikhet att en våldtäkt i Malmö begåtts av en med invandrarbakgrund i förhållande till att den begåtts av en svensk med föräldrar födda i Sverige denna:

((30 procent * 4.5) + (15 procent * 2.5)) / (55 procent * 1)

(15 procent är antal andra generationens invandrare och 2.5 överrepresentation i förhållande till den med svensk bakgrund, som jag höftat enligt Brå-rapportens uppgift att brottsfrekvens hos andra generationens invandrare ligger kring medelvärdet för en svensk och en utlandsfödd.)

((0.30*4.5)+(0.15*2.5))/0.55 = 3.1

Sannolikheten att en våldtäkt i Malmö begåtts av någon med invandrarbakgrund är således 3.1 gånger den att någon med svensk bakgrund är förrövare. För våld mot främmande person (överrepresentation är 4 för utlandsfödda visavi de med svenska föräldrar) fås i Malmö 2.9 gånger högre sannolikhet att en med invandrarbakgrund utfört brottet.

Men beräkningen utgår från att sammansättningen av utlandsfödda invandrare i Malmö motsvarar den i riket. Brå anger att överrepresentation mestadels beror på invandrare från Afrika och Västasien. De har i Sverige motsvarat 34 procent av de utlandsfödda (Arbetslivsfakta 2003:2, pdf). Därmed bör deras överrepresentation vara långt större än Brå:s angivna 4.5 för våldtäkt. Kan vara det dubbla. Om Malmö har högre andel invandrare från Afrika och Västasien än vad Sverige har i genomsnitt kan sannolikheten att en med invandrarbakgrund begått ett våldsbrott säkert vara minst 4 gånger den att brottet begåtts av en med svensk bakgrund.

Alltså hade Heidi Avellan fel i SVT:s morgonsoffa om att våldsbrott precis lika gärna kan vara från en svensk och att ingen skillnad finns. Men det visste hon nog. (Heidi Avellan uppfattar jag ofta flipp-floppa inkonsekvent mellan t ex socialism och liberalism och därför inte verkar vara att lita på.)

Relaterat i media: HD, HD(2), HD(3), HD(4), KB, IA, SDS, SDS(2), SvD, SvD(2), SMP, DN, DN(2), DN(3), SkD, Barometern, BLT
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

3 Responses to “Matematik kring invandring och våldsbrott...”

8 april 2010 23:50

Gud vad rörigt det var med (dessa enkla) siffror. ;)

Anonym sa...
22 juni 2010 19:35

brilliant.

Jag bugar ödmjukast


Conlon

Bo de Silva sa...
27 juni 2010 18:52

Matematiker är jag inte, men det behövdes heller inte, för vad man fick reda på genom uträkningarna var bara det som vi svenskar redan visste om, eller rättare sagt kände av i ryggraden och det för länge sedan. Det är bevisning man alltid måste ha för att slänga i ansiktet på de politisk korrekta, för de tror ändå aldrig på fakta som inte är kommet från dem själva.
Man behöver egentligen inte belägga sådant med matematiska serier, staplar, rondeller och statistik, för det står redan klart för oss alla som är det minsta kritisk och medvetna om vad som händer i landet. Den huvudsakliga brottsligheten står våra kulturberikare för och de ser oss svenskar som sina fiender och vi ska bekämpas, utraderas, utbombas (översätt själv till tyska, så vet man snart vem som sade det på 30-talet).

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.